Výročné správy

Výročná správa informuje o plnení úloh úradu, poskytuje základné štatistické prehľady, prináša porovnanie vybraných ukazovateľov s údajmi z predchádzajúcich rokov a informuje o plánoch úradu do ďalšieho obdobia.

Úrad správu každoročne predkladá Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.

Správu o činnosti Národného bezpečnostného úradu v roku 2017 (22.05.2017, pdf, 953 kB) vzal kontrolný výbor na vedomie 17. mája 2018.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia