Koncové registre Ministerstva obrany SR                                                            
1.   2.Brigáda Vzdušných síl Zvolen
2.   Veliteľstvo pozemných síl OS SR Trenčín
3.   Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády Prešov
4.   5.pluk špeciálneho určenia Žilina
5.   Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen
6.   Topografický ústav Banská Bystrica