Zoznam registrov utajovaných skutočností        
            dátum poslednej aktualizácie: 15.3.2023
  Poradové číslo Register Správca, zástupca Cudzia moc Register pre stupeň utajenia Adresa
  1 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Správca: Alena Šimončičová D Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zástupca: Vladimíra Iglarčíková Mierová 23 815 11 Bratislava
2 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Správca:  - V Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zástupca: Iveta Dominová, Martina Hrušková Referát ochrany utajovaných skutočností
Štúrova 2 812 85 Bratislava
  3 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť  Správca: Patrik Ščasnovič Česká republika D Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
Zástupca: - Register utajovaných skutočností
    919 31 Jaslovské Bohunice
4 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Správca: Monika Mišutová NATO T Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Zástupca:- Register
Hodžovo námestie č.1 810 00 Bratislava
  5 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Správca: Ferdinad Vyskoč NATO T Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zástupca: Tibor Fülop Register
    Námestie Slobody 6 810 05 Bratislava
6 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Správca: - NATO T Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zástupca: Miroslav Sakaláš Register
Štefanovičova č.5 817 72 Bratislava
  7 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Správca: Peter Holko  NATO T Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Zástupca: Silvia Nováková, Tibor Kárász Register
    Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
8 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Správca: Jana Simanová NATO CTS (NATO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zástupca: Slavomír Drobena, Alena Solárová PT - EÚ Register
Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
  9 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pri Sekcii obrany SD SR pri NATO Brusel Správca: Jana Oravcová NATO T  
Zástupca: Ema Chalupová Ministerstvo obrany Slovenskej republikY Brusel
    Register
    Boulevard Leopold III, 1110 Brusel, Belgicko, budova NHQ, L5.4.053 (krídlo Long 5, poschodie 4, miestnosť 053
10 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  Správca: Ladislav Olekšák NATO D Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zástupca: Michaela Hricková  Register
Dobrovičova 12 812 66 Bratislava
  11 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Správca: Richard Ihnát, Silvia Dubská T Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zástupca:  Register
  Špitálska 4 816 43 Bratislava
12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správca: Roman Macháček NATO T Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zástupca: Dárius Mráz, Ingrid Stanová, Zuzana Moravčíková Odbor ochrany utajovaných skutočností – Register
Pribinova ul. č. 2 812 72 Bratislava 1
  13 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Správca: Rastislav Pazúrik  NATO PT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zástupca: Patrik Fialka,  Register
Michaela Fleischhackerová, Iveta Siváková   Hlboká cesta č.2 833 36 Bratislava 37
14 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správca: Branislav Ragan NATO D Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zástupca: - Register
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
  15 Ministestvo spravodlivosti Slovenskej republiky Správca:  Daniel Rácik   D Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zástupca: Margita Bobeková Register
  Župné nám. č.13 813 11 Bratislava 1
16 Národná banka Slovenska Správca: Peter Gregorička D Národná banka Slovenska
Zástupca: Danka Kubíková Iná cudzia moc Register
Imricha Karvaša č. 1 813 25 Bratislava
  17 Národná rada Slovenskej republiky Správca: Ľubica Eleková NATO T Národná rada Slovenskej republiky
Zástupca: Martina Cibuľová, Petra Bělčíková Register
    Námestie A.Dubčeka1 812 80 Bratislava
18 Slovenská informačná služba Správca: - NATO PT Slovenská informačná služba
Zástupca: - Register
P.O.BOX 69 810 00 Bratislava 1
  19 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Správca: Silvia Zarembová NATO D Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Zástupca: - Register
    Pražská 29 812 63 Bratislava 25
20 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Správca: Andrea Kalmárová NATO D Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zástupca: Igor Juhás Register
Bajkalská č.27 820 07 Bratislava 27
  21 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Správca: Monika Brachová NATO T Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Zástupca: Karel Pittner Register
    Rázusova 7 P.O.BOX 61 911 01 Trenčín
22 Úrad pre verejné obstarávanie Správca: Katarína Sychrová D Úrad pre verejné obstarávanie
Zástupca: - Dunajská 68 820 04 Bratislava
  23 Úrad vlády Slovenskej republiky Správca: Ivan Mičian NATO T Úrad vlády Slovenskej republiky
Zástupca:  Dana Blažejová, Ján Hromka Register
    Námestie slobody 1 813 70 Bratislava
24 Ústavný súd Slovenskej republiky Správca: Tomáš Mosný a Slavomír Kundrát NATO T Ústavný súd Slovenskej republiky
Zástupca: Register
Hlavná 110, 042 65 Košice
  25 Vojenské spravodajstvo Správca: - NATO PT Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zástupca: - Register-VS
    Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
26 Správca: : Ľubica Surová NATO T Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Zástupca: Jozef Mácha Register
Vojenský obvod Záhorie, 905 02 Senica
  27 Akadémia Ozbrojených síl Slovenskej republiky M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Správca:  Jana Švarcová NATO T Akadémia Ozbrojených síl Slovenskej republiky M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Zástupca: Dana Chraščová Demänová 393 031 06 Liptovský Mikuláš
  28 ALISON Slovakia, s.r.o. Správca: Peter Rakšány NATO D ALISON Slovakia, s.r.o.
Zástupca:- Register
    Tomášikova 64 831 04 Bratislava
  29 ALITER Technologies, a.s. Správca: Radoslav Masnica   NATO T ALITER Technologies, a.s.
Zástupca: Richard Bartl Register
    Turčianska 16 821 09 Bratislava
  30 RHOMBUS, s.r.o. Správca: Peter Komárek NATO T RHOMBUS, s.r.o.
Zástupca: - Krasovského 14, 851 01 Bratislava
     
  31 DELTECH, a.s. Správca: Alena Derfényiová Nórske Kráľovstvo D DELTECH, a.s.
Zástupca: Pavel Vrbičan Register
  Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš
  32 DITEC a.s.  Správca: Csaba Baráth V DITEC a.s. 
Zástupca: Barbora Baráthová Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2
  33 ISEM – Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, n. o. Správca: Ľubomír Zápotočný NATO D ISEM – Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, n. o.
Zástupca: Marián Kolenčík Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
  34 KONŠTRUKTA- Defence a.s. Správca: Vladimír Lacko NATO V T Konštrukta-Defence a.s.
Zástupca: Miroslav Turoň Spolková republika Nemecko Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica n/V
  Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec Dubnica n/V
  35 Letecké opravovne Trenčín, a.s. Správca: Jana Nebusová  NATO  D Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Zástupca: Janka Pavlovičová  Legionárska 160 911 04 Trenčín
  36 QBSW a.s. Správca: Martin Hrnko NATO V QBSW a.s.
Zástupca: Rastislav Cisár Prievozská 6 821 06 Bratislava
  37 Výskumný ústav spojov, n.o. Správca: Cyril Francisci V Výskumný ústav spojov, n.o.
Zástupca: Norbert Majer Zvolenská cesta 20, 975 90 Banská Bystrica 1
  38 Krajská prokuratúra BA  Správca: Viera Kuruczová NATO V Krajská prokuratúra BA
Zástupca: Gabriela Klenová Vajnorská 47, 812 56 Bratislava
  39 Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR Správca: Marta Erdősová NATO V Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR
    Suvorovova 5, 902 01 Pezinok
Zástupca: Zuzana Macháčková  
  40 Krajská prokuratúra TT Správca: Martina Blechová NATO V Krajská prokuratúra TT
Zástupca: Monika Opetová Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava 1
  41 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Správca: Andrea Jecková NATO V Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
     
Zástupca: Ivan Hrčka, Peter Práznovský, Ľuboš Nárožný Šagátova 1, 813 04 Bratislava
  42 FREQUENTIS Solution & Services, s.r.o. Správca: Michal Boďo NATO V FREQUENTIS Solution & Services, s.r.o.
Zástupca: Peter Stachura, Peter Skirka Karadžičova 8, 821 02 Bratislava
  43 FB Group s.r.o. Spravca: Branislav Filipovic NATO V FB Group s.r.o.
Zastupca: Andrea Rotbauerova EU Panónska cesta 34, 851 01 Bratislava