Zoznam vydaných potvrdení o vykonaní skúšky bezpečnostného zamestnanca
posledná aktualizácia: 28.02.2023
  Dátum vydania Číslo potvrdenia  
Stĺpec2 Stĺpec22 Stĺpec3 Stĺpec4
24.02.2023 00663/2023/SRD/ORM-007
24.02.2023 01119/2023/SRD/ORM-007
24.02.2023 01845/2023/SRD/ORM-004
24.02.2023 03102/2023/SRD/ORM-004
24.02.2023 03574/2023/SRD/ORM-003
24.02.2023 03576/2023/SRD/ORM-003
17.02.2023 01467/2023/SRD/ORM-015
17.02.2023 01482/2023/SRD/ORM-012
17.02.2023 03015/2023/SRD/ORM-003
17.02.2023 03864/2023/SRD/ORM-002
10.02.2023 01154/2023/SRD/ORM-003
10.02.2023 02659/2023/SRD/ORM-003
10.02.2023 02660/2023/SRD/ORM-003
10.02.2023 02661/2023/SRD/ORM-003
10.02.2023 02664/2023/SRD/ORM-003
10.02.2023 02689/2023/SRD/ORM-003
10.02.2023 03014/2023/SRD/ORM-003
10.02.2023 03041/2023/SRD/ORM-003
03.02.2023 01242/2023/SRD/ORM-007
03.02.2023 02042/2023/SRD/ORM-003
03.02.2023 02112/2023/SRD/ORM-003
03.02.2023 02180/2023/SRD/ORM-003
03.02.2023 02206/2023/SRD/ORM-003
03.02.2023 02472/2023/SRD/ORM-003
26.01.2023 01224/2023/SRD/ORM-003
26.01.2023 02038/2023/SRD/ORM-003
26.01.2023 02039/2023/SRD/ORM-003
19.01.2023 01061/2023/SRD/ORM-003
19.01.2023 01406/2023/SRD/ORM-003
13.01.2023 01173/2023/SRD/ORM-003
13.01.2023 01212/2023/SRD/ORM-004
13.01.2023 01225/2023/SRD/ORM-003
13.01.2023 01226/2023/SRD/ORM-003
13.01.2023 01342/2023/SRD/ORM-003