Zoznam akreditovaných jednotiek CSIRT             dátum poslednej aktualizácie 05.12.2023
Prevádzkovateľ jednotky Označenie jednotky Typ jednotky Sídlo Telefón Fax e-mail PGP komunikácia
Centrum pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky CSIRT.MIL.SK Jednotka CSIRT Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  421 960 11 22 33 421 960 314 688 cyber@mosr.sk údaje pre PGP komunikáciu
Národný bezpečnostný úrad  SK-CERT Národná jednotka CSIRT Budatínska 30, 851 06 Bratislava  421 2 6869 1111 421 2 6869 1700 sk-cert(at)nbu.gov.sk údaje pre PGP komunikáciu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR CSIRT.SK Vládna jednotka CSIRT Pribinova 25, 811 09 Bratislava 421 2 2092 8786/421 2 2092 8804   info(at)csirt.gov.sk údaje pre PGP komunikáciu