Faktúry a platby v hotovosti  dátum poslednej aktualizácie: 27.12.2019 
Dátum
úhrady
Číslo
dokladu
Číslo
zmluvy, objednávky
Predmet Dodávateľ IČO Dátum prijatia dokladu  Celková cena
bez DPH 
 DPH   Celková cena
vrátane DPH 
19.12.2019 19/10100591 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incid.kyber.bezpečnosti vo VS (4) ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 28.08.2019            81 920,00 €        16 384,00 €             98 304,00 €
19.12.2019 19/10100806 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riad. kybernetickej  bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 06.11.2019            90 490,96 €        18 098,19 €          108 589,15 €
19.12.2019 19/10100663 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incid.kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 18.09.2019         185 642,71 €        37 128,54 €          222 771,25 €
19.12.2019 19/10100664 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incid.kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 18.09.2019         288 315,00 €        57 663,00 €          345 978,00 €
19.12.2019 19/10100805 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riad.incidentov kybernetickej bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 06.11.2019                 700,00 €             140,00 €                  840,00 €
18.12.2019 19/10100882 4874/2010/KÚ/OVB-008, 15.11.19/000000548 preprogramovanie systému ESZ SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 06.12.2019                 121,99 €                24,40 €                  146,39 €
18.12.2019 19/10100895 02231/2019/SEP/OMTZ-016 čerpanie PHM do SMV (11/2019) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 09.12.2019              2 217,72 €             443,56 €               2 661,28 €
18.12.2019 19/10100898 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky SMT (11/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.12.2019              1 856,16 €             371,03 €               2 227,19 €
18.12.2019 19/10100890 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 06.12.2019                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
18.12.2019 19/10100894 02597/2019/SEP/OMTZ-008 servis telefónnej ústredne (11/2019) Alcasys Slovakia, a.s.,  Staré grunty 36,  841 04 Bratislava 35879335 09.12.2019                 950,00 €             190,00 €               1 140,00 €
18.12.2019 19/10100868 08034/2018/SEP/OMTZ-012 plnenie zmluvy čl.7 (11/2019) DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 05.12.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
18.12.2019 19/10100907 22.11.19/000000559 oprava ventilov vodovodného potrubia Kanal SERVICE,  Toryská 1,  821 07 Bratislava 43636560 12.12.2019                 394,90 €                78,98 €                  473,88 €
18.12.2019 19/10100873 NBÚ-V-3172/2013 pomerná časť nákladov na prevádztku NBAC (06-10/2019) Slovenská informačná služba,  Vajnorská 37-39,  831 03 Bratislava 826847 04.12.2019                 559,55 €                       -                    559,55 €
17.12.2019 19/10300010 členský poplatok FIRST 2019 FIRST.Org,  P.O.Box 1187, Morrisville 0 06.12.2019              1 802,78 €                       -                 1 802,78 €
17.12.2019 19/10100897 Zákon č.328/2002 Z.z.par.70 kúpeľná starostlivosť  pre príslušníkov KLÚ MV SR ARCO,  17.novembra 6,  914 51 Trenčianske Teplice 735256 10.12.2019              1 600,00 €                       -                 1 600,00 €
16.12.2019 19/10100896 05.11.19/000000523 nákup prostriedkov do umývačky riadu - ÚZ Brunovce RM Gastro - JAZ s.r.o.,  Rybárska 1,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 09.12.2019                 316,50 €                63,30 €                  379,80 €
16.12.2019 1900523 2019/602 spotrebný  montážny materiál ENTO Železiarstvo. S.r.o., Turbinová 1, 831 04 Bratislava 35798505 16.12.2019                    32,42 €                  6,48 €                     38,90 €
16.12.2019 1900523 2019/601 stolová pracovná lampa NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 16.12.2019                    22,49 €                  4,50 €                     26,99 €
16.12.2019 1900523 2019/594 inštalačný, maliarsky, elektrotechnický, spotrebný materiál Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 16.12.2019                    88,99 €                17,80 €                  106,79 €
16.12.2019 1900523 2019/593 spotrebný materiál AUTO LUMA, s.r.o., Lamačská cesta 103, 841 03 Bratislava 35727438 16.12.2019                    13,34 €                  2,67 €                     16,01 €
16.12.2019 1900522 2019/598 náplne do SODASTREAM LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 48121347 16.12.2019                    12,50 €                  2,50 €                     15,00 €
13.12.2019 19/10100877 12.11.19/000000536 odborné prehliadky výťahov ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 04.12.2019                 420,00 €                84,00 €                  504,00 €
13.12.2019 19/10100876 11.10.19/000000477 pravidelný ročný servis DG GEH220 Zeppelin SK, spol. s.r.o.,  Zvolenská cesta 14605/50,  974 05 Banská Bystrica 31579710 04.12.2019                 662,00 €             132,40 €                  794,40 €
13.12.2019 19/10100875 27.11.19/000000573 STN online predplatné (12/2019 - 12/2020) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,  Štefanovičova 3,  810 05 Bratislava 30810710 04.12.2019              1 641,00 €                       -                 1 641,00 €
13.12.2019 19/10100874 15.11.19/000000543 odborný seminár PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 50685406 05.12.2019                    76,00 €                       -                       76,00 €
13.12.2019 19/10100860 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (11-12/2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 02.12.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
13.12.2019 19/10100880 05.09.19/000000390 seminár creatio eu, s.r.o.,  Drieňová 34,  821 01 Bratislava 50242032 06.12.2019                 126,00 €                25,20 €                  151,20 €
13.12.2019 19/10100861 26.11.19/000000566 predplatné FORBES SK (digi) - (12/2019-11/2020) Barecz & Conrad Media, s.r.o.,  Mostná 31,  949 01 Nitra 36556653 28.11.2019                    24,16 €                  4,84 €                     29,00 €
13.12.2019 19/10200007 26.11.19/000000567 predplatné časopisu TREN - 2020 News and Media Holding, a.s.,  Panónska cesta 9,  852 32 Bratislava 5 47256281 28.11.2019                    89,00 €                       -                       89,00 €
13.12.2019 19/10200009 27.11.19/000000572 ZF predplatné DPH vo VS (12/2019 - 12/2020) Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o.,  Železničiarska 13,  811 04 Bratislava 35730129 02.12.2019                 240,00 €                48,00 €                  288,00 €
13.12.2019 19/10100863 28.11.19/000000578 tonery  Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 29.11.2019                 164,00 €                32,80 €                  196,80 €
13.12.2019 19/10200008 01028/2019/SEP/OMTZ-004, 25.11.19/000000564 elektronické  obstarávanie ANASOFT APR, spol. s r.o.,  Mlynská dolina 41,  811 02 Bratislava 31361552 06.12.2019                 600,00 €                       -                    600,00 €
13.12.2019 19/10100872 19.11.19/000000550 odborný seminár PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 50685406 05.12.2019                 296,00 €                       -                    296,00 €
13.12.2019 19/10100870 02431/2019/SEP/OMTZ-008, 05.11.19/000000524 dodanie pramenitej vody, plastových pohárikov - ÚZ Brunovce AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 05.12.2019                 105,10 €                21,02 €                  126,12 €
13.12.2019 19/10100867 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (11/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 05.12.2019                 195,38 €                39,08 €                  234,46 €
13.12.2019 19/10100866 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (11/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 05.12.2019                 391,93 €                78,39 €                  470,32 €
13.12.2019 19/10100889 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie (11/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 06.12.2019                    33,80 €                       -                       33,80 €
13.12.2019 19/10100887 05784/2019/SEP/OMTZ-019 denný monitoring médií Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 06.12.2019              1 142,36 €             228,47 €               1 370,83 €
13.12.2019 19/10100886 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ (11/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 06.12.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
13.12.2019 19/10100885 22.11.19/000000557 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 06.12.2019                 276,00 €                       -                    276,00 €
13.12.2019 19/10100884 03.12.19/000000579 pracovná obuv a odevy ĽUBICA, s.r.o.,  Vajnorská 131/A,  831 04 Bratislava 50982516 06.12.2019                 223,12 €                44,62 €                  267,74 €
13.12.2019 19/10100883 03.12.19/000000583 prepojovací kábel AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 06.12.2019                    13,72 €                  2,74 €                     16,46 €
13.12.2019 19/10100881 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu ÚZ Brunovce (12/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.12.2019              1 917,17 €             383,43 €               2 300,60 €
13.12.2019 19/10100891 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (11/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 09.12.2019                    11,27 €                  2,26 €                     13,53 €
13.12.2019 19/10100892 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny  NBÚ (11/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 09.12.2019              1 509,80 €             301,96 €               1 811,76 €
13.12.2019 19/10100893 5651/2016/SEP/OMTZ-007 preprava a zneškodnenie odpadu- papier - ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 09.12.2019                      8,00 €                  1,60 €                       9,60 €
13.12.2019 19/10100862 6726/2013/KÚ/OVB-002 PZP SMV (12/2019- 12/2020) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 27.11.2019              3 313,50 €                       -                 3 313,50 €
12.12.2019 19/10100879 5235/2009/KÚ/OP-005 posudková činnosť Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 05.12.2019                 400,00 €                       -                    400,00 €
11.12.2019 19/10100849 10.10.19/000000471 dodávka  a montáž náhradného čerpadla do kotolne NBÚ PETRA+, spol. s r.o.,  Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 28.11.2019              4 991,00 €             998,20 €               5 989,20 €
11.12.2019 19/10100848 13.11.19/000000539 licencia Adobe c for teams... Datacomp, s.r.o.,  Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 26.11.2019                 600,00 €             120,00 €                  720,00 €
11.12.2019 19/10100864 26.11.19/000000568 presun trezora EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 03.12.2019                 237,69 €                47,54 €                  285,23 €
11.12.2019 19/10100871 12.11.19/000000534 základné a opakované školenia obsluhy RMP JOZA, s.r.o.,  M. Rázusa 1454/5,  911 01 Trenčín 36686981 05.12.2019                 130,00 €                26,00 €                  156,00 €
06.12.2019 19/10100846 21.11.19/000000556 letenky (12/2019) Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 25.11.2019              1 030,00 €                       -                 1 030,00 €
06.12.2019 19/10100853 23.10.19/000000501 odborný seminár EDOS-PEM, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 36287229 29.11.2019                 115,00 €                23,00 €                  138,00 €
06.12.2019 19/10100850 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 22.11.19/000000558 servis na služobé motorové vozidlo RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 28.11.2019                 219,82 €                43,96 €                  263,78 €
06.12.2019 19/10100856 05955/2018/SEP/OMTZ-019 elektrina NBÚ (12/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.12.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
06.12.2019 19/10100854 05955/2018/SEP/OMTZ-019 elektrina ÚZ Brunovce (12/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.12.2019                 456,89 €                91,38 €                  548,27 €
06.12.2019 19/10100851 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 25.11.19/000000563 servisná prehliadka na služobné motorové vozidlo RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 28.11.2019                 325,36 €                65,07 €                  390,43 €
06.12.2019 19/10100859 31.10.19/000000516 propagačné predmety s podtlačou loga Sketch, s.r.o.,  Tomášikova 26,  821 01 Bratislava 47024071 29.11.2019              2 200,85 €             440,17 €               2 641,02 €
06.12.2019 19/10100855 05955/2018/SEP/OMTZ-019 plyn NBÚ (12/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.12.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
06.12.2019 19/10100865 06375/2019/SEP/OMTZ-016 čiastl.zml.č.5-služby SW, HW, aplikačnej podpory (11/2019) DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 04.12.2019            41 000,00 €          8 200,00 €             49 200,00 €
06.12.2019 19/10100852 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 30.10.19/000000512 prezutie zimných pneumatík na SMV RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 28.11.2019                 187,50 €                37,50 €                  225,00 €
06.12.2019 19/10100857 26.11.19/000000565 zimné pneumatiky do SMV AKH Slovakia s.r.o.,  Kopčianska 20,  851 01 Bratislava 45283150 29.11.2019                 366,00 €                73,20 €                  439,20 €
06.12.2019 19/10100858 11.11.19/000000533 revízia bleskozvodu na objekte autodopravy ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 29.11.2019                 268,20 €                53,64 €                  321,84 €
05.12.2019 19/10100835 IB-373/2003 poplatok za doménu (11/2019 - 11/2020) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 20.11.2019                    27,84 €                  5,57 €                     33,41 €
05.12.2019 19/10100847 31.10.19/000000518 náhradné sady batérií ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 27.11.2019                 532,70 €             106,54 €                  639,24 €
05.12.2019 19/10100843 03330/2019/SEP/OMTZ-022, 19.11.19/000000551 oprava výťahu ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 25.11.2019                 203,70 €                40,74 €                  244,44 €
05.12.2019 19/10100842 15.10.19/000000484 revízia zdvíhacích zariadení - ÚZ Brunovce ELMAD s.r.o.,  Horná Streda 232,  916 24 Horná Streda 45649537 25.11.2019                    45,00 €                       -                       45,00 €
05.12.2019 19/10100845 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 15.11.19/000000547 oprava služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 21.11.2019                 455,89 €                91,18 €                  547,07 €
05.12.2019 19/10100836 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 15.11.19/000000546 servis služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 21.11.2019                    68,78 €                13,76 €                     82,54 €
05.12.2019 19/10100837 15.11.19/000000542 nemrznúca zmes do služobného motorového vozidla FULLTIME, s.r.o.,  Gen. Svobodu 2753/7,  911 08 Trenčín 44105487 20.11.2019                 258,00 €                51,60 €                  309,60 €
05.12.2019 19/10100841 04.09.19/000000386 revízia kotlov  VAVROTHERM,s.r.o.,  Štefánikova 1177/33,  921 01 Piešťany 44547153 25.11.2019                 466,67 €                93,33 €                  560,00 €
05.12.2019 19/10100831 22.10.19/000000496 revízia el.zariadenia a el.spotrebičov - ÚZ Brunovce ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 19.11.2019              4 577,99 €             915,60 €               5 493,59 €
05.12.2019 19/10100809 02231/2019/SEP/OMTZ-016 čerpanie PHM do SMV (10/2019) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 11.11.2019              1 915,52 €             383,12 €               2 298,64 €
05.12.2019 19/10100818 23.09.19/000000426 ročná internetová aktualizácia softwéru (10/2019-10/2020) BE-soft, a.s.,  Skladná 9,  040 01 Košice 36191337 12.11.2019                 287,50 €                57,50 €                  345,00 €
05.12.2019 19/10100834 01116/2019/SEP/OMTZ-006 podpora a služby k aplik. a systém.vybaveniu (11/2019-01/2020) TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 20.11.2019              4 488,00 €             897,60 €               5 385,60 €
03.12.2019 1900487 2019/571 inštalačný materiál ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava 35798505 03.12.2019                      3,92 €                  0,78 €                     16,62 €
03.12.2019 1900487 2019/562 proviantný materiál ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec 36540773 03.12.2019                    38,25 €                  7,65 €                     45,90 €
03.12.2019 1900487 2019/561 tlačivá ŠEFT, a.s., Plynárenska 6, 821 09 Bratislava 31331131 03.12.2019                      5,50 €                  1,10 €                       6,60 €
03.12.2019 1900487 2019/554 stavebný materiál Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 03.12.2019                    70,41 €                14,08 €                     84,49 €
03.12.2019 1900487 2019/531 vyčistenie vlajok FLU SLOVAKIA, s.r.o., Herlianska 15, 821 02 Bratislava 36782530 03.12.2019                      6,14 €                  1,23 €                       7,37 €
29.11.2019 19/10100812 442/2009/SE-024, 06.11.19/000000526 gastrolístky Ticket Service, s.r.o. (EDENRED),  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 52005551 11.11.2019                 163,20 €                       -                    163,20 €
28.11.2019 19/10100825 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby (10/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 15.11.2019              1 703,95 €                       -                 1 703,95 €
28.11.2019 19/10100796 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekom.služby (10/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.11.2019                 270,02 €                54,00 €                  324,02 €
28.11.2019 19/10100828 4874/2010/KÚ/OVB-008, 25.10.19/000000503 úprava kódovania zón a oprava zámku ABLOY SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 18.11.2019                 916,50 €             183,30 €               1 099,80 €
28.11.2019 19/10300009 06.11.19/000000528 predĺženie licencie Secure Black Box (12/2019 - 12/2020) 24U, s.r.o.,  Skochavická 88,  252 45 Zvole u Prahy 0 18.11.2019                           -                         -                    340,00 €
28.11.2019 19/10100800 2151/2004/IB-005 poplatky za telekom.služby SMI (10/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.11.2019                 608,49 €             121,70 €                  730,19 €
28.11.2019 19/10100827 12.11.19/000000537 letenky (11/2019) Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 18.11.2019              1 066,00 €                       -                 1 066,00 €
28.11.2019 19/10100792 2151/2004/IB-005 poplatky za telekom.služby SMT (10/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.11.2019              1 860,89 €             371,10 €               2 231,99 €
28.11.2019 19/10100830 02331/2019/SEP/OMTZ-007 zberné jazdy (10/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 18.11.2019                 335,00 €                67,00 €                  402,00 €
28.11.2019 19/10100807 08034/2018/SEP/OMTZ-012 plnenie zmluvy čl.7 (10/2019) DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 11.11.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
28.11.2019 19/10100829 11.11.19/000000532 polročná revízia komínov a dymovodov -ÚZ Brunovce ORS service s.r.o.,  E.F. Scherera 4800/28,  921 01 Piešťany 48025950 18.11.2019                 282,00 €                56,40 €                  338,40 €
28.11.2019 19/10100838 15.10.19/000000483 pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 22.11.2019                 181,58 €                36,32 €                  217,90 €
28.11.2019 19/10100824 13.11.19/000000540 oprava trezorového zámku EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 15.11.2019                 202,81 €                40,56 €                  243,37 €
28.11.2019 19/10100833 23.10.19/000000500 odborný seminár EDOS-PEM, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 36287229 21.11.2019                 115,00 €                23,00 €                  138,00 €
26.11.2019 19/10100802 05784/2019/SEP/OMTZ-019 tématický monitoring médií Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 08.11.2019              1 142,36 €             228,47 €               1 370,83 €
26.11.2019 19/10100826 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie plynu NBÚ (10/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 18.11.2019              2 210,47 €             442,09 €               2 652,56 €
21.11.2019 19/10100799 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekom.služby  (11/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.11.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
21.11.2019 19/10100798 896/2017/SEP/OPr-001 poplatky za telekom.služby Mail2fax  (11/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.11.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
21.11.2019 19/10100797 6030/2010/IBEP/OPIS-001 poplatky za telekom. služby VIRTUAL VOICE NET  (10/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.11.2019                 776,25 €             155,25 €                  931,50 €
21.11.2019 19/10100801 3249/2005/IBEP-002 poplatky za telekom.služby BIZNIS PARTNER (10/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.11.2019                 114,66 €                22,93 €                  137,59 €
21.11.2019 19/10100791 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby (10/2019) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 06.11.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
21.11.2019 19/10100777 31.10.19/000000517 mobilné telefóny AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 05.11.2019              1 671,80 €             334,36 €               2 006,16 €
21.11.2019 19/10100790 02597/2019/SEP/OMTZ-008 servis telefónnej ústredne  (10/2019) Alcasys Slovakia, a.s.,  Staré grunty 36,  841 04 Bratislava 35879335 07.11.2019                 950,00 €             190,00 €               1 140,00 €
20.11.2019 19/10100822 07.10.19/000000453 propagačný materiál GRADA Slovakia s.r.o.,  Moskovská 29,  811 08 Bratislava 31346103 13.11.2019                 527,00 €             105,40 €                  632,40 €
20.11.2019 19/10100821 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (10/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 13.11.2019                 434,65 €                86,93 €                  521,58 €
20.11.2019 19/10100820 1028/19 daň z nehnuteľností  za rok 2019 - ÚZ Brunovce Obec Brunovce,  Hlavná 106,  916 25 Brunovce 311448 13.11.2019              3 087,15 €                       -                 3 087,15 €
20.11.2019 19/10100819 01.10.19/000000445 elektrikárske práce - NBÚ Pavol Kardoš - BAN KOD MAL,  Bulíkova 11,  851 01 Bratislava 11799854 12.11.2019              2 265,40 €                       -                 2 265,40 €
20.11.2019 19/10100811 189/2009/SE-011 vodné, stočné a zrážky NBÚ  (10/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 11.11.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
20.11.2019 19/10100810 5651/2016/SEP/OMTZ-007 preprava a zneškodnenie plastov a skla - ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 11.11.2019                    15,00 €                  3,00 €                     18,00 €
20.11.2019 19/10100789 13/2002-SE káblová televízia (11/2019-01/2020) UPC Broadband Slovensko, s.r.o.,  Ševčenková36,  851 01 Bratislava 35971967 07.11.2019                    45,99 €                       -                       45,99 €
20.11.2019 19/10100817 4555/2013/SE/OMTZ-002 poistenie ZSC (10/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 12.11.2019                    85,80 €                       -                       85,80 €
20.11.2019 19/10100816 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (10/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.11.2019                 439,54 €                87,91 €                  527,45 €
20.11.2019 19/10100815 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny NBÚ (10/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.11.2019              9 406,61 €          1 881,32 €             11 287,93 €
20.11.2019 19/10100813 442/2009/SE-024, 06.11.19/000000525 nabitie e - stravovacích poukážok Ticket Service, s.r.o. (EDENRED),  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 52005551 11.11.2019            15 148,80 €                       -               15 148,80 €
20.11.2019 19/10100808 22.10.19/000000494 hologramy, certifikáty modré PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.,  ul. Jozefa Hagaru 9,  831 51 Bratislava 698407 11.11.2019              2 020,00 €             404,00 €               2 424,00 €
20.11.2019 19/10100804 30.10.19/000000515 letenky Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 08.11.2019              2 029,00 €                       -                 2 029,00 €
20.11.2019 19/10100803 15.10.19/000000481 dezinsekcia a deratizácia - NBÚ Jaroslav Dzurík - TAJER,  Gercenova 5,  851 01 Bratislava 11796791 08.11.2019                 898,00 €             179,60 €               1 077,60 €
20.11.2019 19/10100795 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 07.11.2019                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
20.11.2019 19/10100794 25.10.19/000000502 zimné pneumatiky do SMV AKH Slovakia s.r.o.,  Kopčianska 20,  851 01 Bratislava 45283150 06.11.2019                 323,00 €                64,60 €                  387,60 €
20.11.2019 19/10100793 25.10.19/000000502 zimné pneumatiky do SMV AKH Slovakia s.r.o.,  Kopčianska 20,  851 01 Bratislava 45283150 06.11.2019                 409,60 €                81,92 €                  491,52 €
20.11.2019 19/10100823 5651/2016/SEP/OMTZ-007 preprava a zneškodnenie odpadu - plast, papier - ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 15.11.2019                    14,00 €                  2,80 €                     16,80 €
20.11.2019 19/10100814 06.11.19/000000527 letenky (11/2019) Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 11.11.2019              2 972,00 €                       -                 2 972,00 €
15.11.2019 B VUBk 128/2 12.11.  19/000000538 prenájom nemanažovaného virtuálneho servera OVH Hosting, 1801McGill College Ave, Suite, Montreal, Qubec H34 0 13.11.2019                 199,40 €                       -                    199,40 €
14.11.2019 19/10100787 04.11.19/000000520 spreje Biolit PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier,  Wolkrova 5,  851 01 Bratislava 33768897 06.11.2019                    21,65 €                  3,33 €                     24,98 €
14.11.2019 19/10100788 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (10/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 07.11.2019                 202,75 €                40,55 €                  243,30 €
14.11.2019 19/10100778 29.10.19/000000508 sódastream NAY a.s.,  Tuhovská 15,  830 06 Bratislava 35739487 04.11.2019                    98,08 €                19,62 €                  117,70 €
08.11.2019 B VUBk 123/1 17.10.  19/000000488 prenájom nemanažovaného virtuálneho servera AXFONE LCC, Připotoční 1519/10c, 100 00 Praha 4940474 06.11.2019                 103,80 €                       -                    103,80 €
08.11.2019 B VUBk 123/2 16.10.  19/000000485 prenájom nemanažovaného virtuálneho servera WEDOS Internet, a.s. Masarykova 1230, 373 41 Hlubiká nad Vltavou 28115708 06.11.2019                 156,60 €                       -                    156,60 €
04.11.2019 B VUBk 121/4 30.10.  19/000000513 spotrebný IKT materiál NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 30.10.2019                 113,32 €                22,67 €                  135,99 €
04.11.2019 B VUBk 121/7 30.10.  19/000000514 IKT - náhradný diel HDD AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 30.10.2019                 231,79 €                46,36 €                  278,15 €
13.11.2019 19/10100782 05955/2018/SEP/OMTZ-019 elektrina NBÚ  (11/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.11.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
13.11.2019 19/10100776 18.10.19/000000491 kompletné čistenie ORL a autoumyvárky KANAL M.P.S. s.r.o.,  Šamorínska 39,  903 01 Senec 35710357 04.11.2019              1 838,66 €             367,73 €               2 206,39 €
13.11.2019 19/10100773 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál  ÚZ Brunovce (27.10.-26.11.2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 04.11.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
13.11.2019 19/10100775 30.09.19/000000436 servis a oprava výťahu ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 04.11.2019                 271,10 €                54,22 €                  325,32 €
13.11.2019 19/10100783 05955/2018/SEP/OMTZ-019 elektrina ÚZ Brunovce  (11/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.11.2019                 456,89 €                91,38 €                  548,27 €
13.11.2019 19/10100774 13.09.19/000000404 medaily, odznaky Mincovňa Kremnica š.p.,  Štefánikovo námestie 25/24,  967 15 Kremnica 10448 04.11.2019                 845,00 €             169,00 €               1 014,00 €
13.11.2019 19/10100785 05955/2018/SEP/OMTZ-019 elektrina NBÚ  (11/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.11.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
13.11.2019 19/10100786 05955/2018/SEP/OMTZ-019 plyn NBÚ,  ÚZ Brunovce  (11/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.11.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
13.11.2019 19/10100780 04.10.19/000000452 prenájom priestorov, techniky, občerstv. počas konferencie  SOREA, spol. s r.o.,  Odborárske nám. 3,  815 70 Bratislava 31339204 05.11.2019              3 490,83 €             698,17 €               4 189,00 €
13.11.2019 19/10100779 08.10.19/000000457 odborný seminár  Lumedix, s.r.o.,  Zimná 15,  040 01 Košice 46393943 05.11.2019                 180,00 €                       -                    180,00 €
13.11.2019 19/10100784 05955/2018/SEP/OMTZ-019 plyn NBÚ  (11/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.11.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
11.11.2019 1900444 2019/519 zhotovenie kópií projektovej dokumentácie Repro, S.R.O., Brnianska 49, 811 04 Bratislava 44314523 11.11.2019                    65,26 €                13,05 €                     78,31 €
08.11.2019 19/10100772 30.10.19/000000510 úhrada spoluúčasti v rámci havarij. poistenia SMV RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 23.10.2019                    59,25 €                11,85 €                     71,10 €
08.11.2019 19/10100771 30.10.19/000000511 úhrada spoluúčasti v rámci havarij. poistenia SMV RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 23.10.2019                 110,00 €                22,00 €                  132,00 €
08.11.2019 19/10100763 15.10.19/000000482 žiarovky FULLTIME, s.r.o.,  Gen. Svobodu 2753/7,  911 08 Trenčín 44105487 23.10.2019                 221,80 €                44,36 €                  266,16 €
08.11.2019 19/10100770 23.10.19/000000499 bezdotykové dávkovače s náplňami Jonsson, s.r.o.,  Tallerova 4,  811 02 Bratislava 44268564 31.10.2019                 154,00 €                30,80 €                  184,80 €
08.11.2019 19/10100765 22.10.19/000000498 mobilné telefóny Internet Mall Slovakia s.r.o.,  Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 29.10.2019                 921,58 €             184,32 €               1 105,90 €
08.11.2019 19/10100781 06375/2019/SEP/OMTZ-016 čiast.zml.č.5 - služby SW, HW, aplikačnej podpory 10/2019 DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 05.11.2019            41 000,00 €          8 200,00 €             49 200,00 €
08.11.2019 19/10100769 15.10.19/000000480 prehliadka automatických dverí EMOS Alumatic s.r.o.,  Považské Podhradie 435,  017 01 Považská Bystrica 31644716 28.10.2019                 200,00 €                40,00 €                  240,00 €
08.11.2019 19/10100760 11.10.19/000000475 prestavovací kľúč LAGARD do trezoru EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 23.10.2019                    62,36 €                12,46 €                     74,82 €
08.11.2019 19/10100768 08.10.19/000000462 darčekové  krabice Sketch, s.r.o.,  Tomášikova 26,  821 01 Bratislava 47024071 29.10.2019                 376,59 €                75,32 €                  451,91 €
08.11.2019 19/10100767 1356/2007/IBEP-064 elektrina v priestoroch POP1 (07-09/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 24.10.2019                    12,05 €                  2,41 €                     14,46 €
08.11.2019 19/10100766 01.10.19/000000444 servis  a oprava traktora  Marián Šupa,  Hollého 164,  922 07 Veľké Kostoľany 11906022 25.10.2019                 170,75 €                34,15 €                  204,90 €
08.11.2019 1900436 2019/379 likvidácia písomností OLO a.s, Ivanska cesta 22, 821 04 Bratislava 681300 08.11.2019                    22,00 €                  4,40 €                     26,40 €
08.11.2019 IN POK 28/1 2019/474 darčekové  sady LASY s.r.o., Hrdinov SNP 1712/6, 036 01 Martin 36766721 07.11.2019                 379,17 €                75,83 €                  455,00 €
07.11.2019 1900432 2019/506 spotrebný elektromateriál Hornbach-Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 07.11.2019                    24,20 €                  4,84 €                     29,04 €
07.11.2019 1900432 2019/463 rastlina v kvetináči Hornbach-Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 07.11.2019                    91,66 €                18,33 €                  109,99 €
05.11.2019 19/10100761 215/2017/SEP/OMTZ-006 odpadová voda za 1. polrok 2019 -  ÚZ Brunovce Obec Brunovce,  Hlavná 106,  916 25 Brunovce 311448 25.10.2019                 148,00 €                       -                    148,00 €
05.11.2019 19/10100764 18.09.19/000000414 výmena tesnenia na oknách Marián Drahovský -DM Servis,  Osuského 1647/18,  851 03 Bratislava 46863583 24.10.2019                 431,60 €                       -                    431,60 €
05.11.2019 19/10100762 22.10.19/000000495 kancelárske stolné svietidlá Samuel Polerecký - OMAS,  Mudroňova 4823/70,  921 01 Piešťany 40750787 25.10.2019                    30,15 €                  6,03 €                     36,18 €
05.11.2019 19/10100747 01.10.19/000000441 navŕtanie otvorov a osadenie plast. trubky CE-REZ, s.r.o.,  Záhradná 46,  900 81 Šenkvice 51272504 16.10.2019                 380,00 €                76,00 €                  456,00 €
04.11.2019 19/10100754 09.10.19/000000466 vlajky 2U s.r.o,  Trnavská cesta 70,  811 02 Bratislava 17315786 21.10.2019                 177,00 €                35,40 €                  212,40 €
04.11.2019 19/10100759 10.09.19/000000394 zhotovenie  samonamáčacej pečiatky SCHD2, s.r.o.,  Kukorelliho 7179/12,  921 01 Piešťany 50788744 23.10.2019                    13,43 €                  2,69 €                     16,12 €
04.11.2019 19/10100758 11.10.19/000000476 prenájom nemanažovaného virtuálneho serveru (10/2019-10/2020) skHosting.eu, s.r.o.,  Závadská 10075/16A,  831 06 Bratislava 47018348 23.10.2019                 291,67 €                58,33 €                  350,00 €
04.11.2019 19/10100755 10.10.19/000000473 deratizačné práce v ÚZ  Brunovce Milan Oríšek,  kpt. Nálepku 848,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 30870836 22.10.2019                 198,00 €                39,60 €                  237,60 €
04.11.2019 19/10100756 17.10.19/000000489 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 23.10.2019              1 537,21 €                       -                 1 537,21 €
04.11.2019 19/10100757 4874/2010/KÚ/OVB-008 štvrťročná kontrola EPS, ESZ/TPS, polročná kontrola CCTV SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 23.10.2019              3 643,55 €             728,71 €               4 372,26 €
30.10.2019 B VUBk 119/2 28.10.  19/000000505 spotrebný IKT materiál AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 28.10.2019                    68,60 €                13,72 €                     82,32 €
30.10.2019 B VUBk 119/3 28.10.  19/000000504 spotrebný IKT materiál NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 28.10.2019                 132,97 €                26,60 €                  159,57 €
29.10.2019 19/10100704 02.10.19/000000446 vrátenie fin. hotovosti za letenku pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 07.10.2019 -                 28,00 €                       -   -                  28,00 €
29.10.2019 19/10100753 23.09.19/000000424 oprava protipožiarnych dverí Pavol Richter - UNISEP,  Gessayova 16,  851 03 Bratislava 43031498 18.10.2019                 410,00 €                82,00 €                  492,00 €
29.10.2019 19/10100737 20.09.19/000000422 školenie  TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.,  Zelinárska 6,  821 08 Bratislava 46256831 15.10.2019              1 180,00 €             236,00 €               1 416,00 €
29.10.2019 19/10100751 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny NBÚ (09/20219) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 21.10.2019              1 566,48 €             313,30 €               1 879,78 €
29.10.2019 19/10100752 10.10.19/000000472 papierové poháre Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 15.10.2019                    18,60 €                  3,72 €                     22,32 €
29.10.2019 1900419 2019/479 náradie Hornbach-Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 29.10.2019                 206,47 €                41,30 €                  247,77 €
28.10.2019 1900415 2019/455 spotrebný materiál Hornbach-Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 28.10.2019                    74,00 €                14,80 €                     88,80 €
23.10.2019 B VUBk 116/2 21.10.  19/000000493 spotrebný IKT materiál Electro expert, s.r.o., Galantská cesta 22/5855, 929 01 Dunajská Streda 36262803 21.10.2019                    49,92 €                  9,98 €                     59,90 €
18.10.2019 B VUBk 115/2 18.10.  19/000000492 spotrebný IKT materiál AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 18.10.2019                    36,90 €                  7,38 €                     44,28 €
17.10.2019 B VUBk 114/3 09.10.  19/000000468 naplnenie propánbutánových fliaš JOPI ČS, s.r.o., Makov 3005, 023 56 Makov 36746053 15.10.2019                    31,68 €                  6,34 €                     38,02 €
11.10.2019 B VUBk 113/2 04.10.  19/000000449 spotrebný IKT materiál AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 09.10.2019                    30,96 €                  6,19 €                     37,15 €
25.10.2019 19/10100749 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 08.10.19/000000465 servis na služobné motorové vozidlo RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 11.10.2019                 265,17 €                53,03 €                  318,20 €
24.10.2019 19/10100718 02231/2019/SEP/OMTZ-016 čerpanie PHM do SMV  (09/2019) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 09.10.2019              2 455,71 €             491,15 €               2 946,86 €
24.10.2019 19/10100728 09.10.19/000000469 bezpečná lividácia HDD EKORAY - Peter Bolek,  Ul. Miestneho priemyslu 568,  029 01 Námestovo 10846671 14.10.2019                 226,50 €                45,30 €                  271,80 €
24.10.2019 19/10100738 6636/2013/SE/OMTZ-008 poistné budov NBÚ, ÚZ Brunovce (27.11.2019 - 26.11.2020) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 11.10.2019              2 450,67 €                       -                 2 450,67 €
24.10.2019 19/10100743 08.10.19/000000461 posypová soľ Manutan Slovakia s.r.o.,  Galvániho 7/B,  821 04 Bratislava 35885815 16.10.2019                 254,80 €                50,96 €                  305,76 €
24.10.2019 19/10100742 30.09.19/000000437 odborný kurz ARTEA, o.z.,  Sibírska 65,  831 02 Bratislava 42139201 15.10.2019                 230,00 €                       -                    230,00 €
24.10.2019 19/10100741 14.10.19/000000478 letenky (10/2019) + poistné voči stornu pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 15.10.2019              4 172,47 €                       -                 4 172,47 €
24.10.2019 19/10100740 03.10.19/000000448 dodanie a montáž prídavného ZVVZ do SMV Branislav Šaškovič - SABRA,  Haanova 42,  851 04 Bratislava 37085093 15.10.2019                 250,00 €                50,00 €                  300,00 €
24.10.2019 19/10100726 04.10.19/000000451 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 11.10.2019              1 424,31 €                       -                 1 424,31 €
24.10.2019 19/10100725 10.10.19/000000470 služby súdneho znalca MUDr. Matúš Martinka,  Uhrova 1,  831 01 Bratislava 42262291 11.10.2019                 298,80 €                       -                    298,80 €
24.10.2019 19/10100724 05.09.19/000000389 drevené kazety VIDA, s.r.o.,  Veternicka 1504/64B,  967 01 Kremnica 48001155 10.10.2019                 433,00 €                86,60 €                  519,60 €
24.10.2019 19/10100739 08.10.19/000000460 pracovné náradie Gálik & Veselý s.r.o.,  Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 15.10.2019                    46,87 €                       -                       46,87 €
24.10.2019 19/10100734 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby ( 09/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 15.10.2019              1 621,25 €                       -                 1 621,25 €
24.10.2019 19/10100731 08034/2018/SEP/OMTZ-012 plnenie zmluvy  čl.7 za 09/2019 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 11.10.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
24.10.2019 19/10100730 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie (09/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 14.10.2019                 106,60 €                       -                    106,60 €
24.10.2019 19/10300008 15.08.19/000000353 nákup SCAD prvkov Conrad Electronic ČR, s.r.o.,  Vinohradská 2828/151,  130 00 Praha 3 - Žižkov 28218434 17.10.2019              1 154,06 €                       -                 1 154,06 €
24.10.2019 19/10100732 08.10.19/000000454 kancelársky nábytok B2B Partner, s.r.o.,  Šuleková 2,  811 06 Bratislava 44413467 11.10.2019                 456,30 €                91,26 €                  547,56 €
24.10.2019 19/10100748 08.10.19/000000459 predlžovacie káble,  prepäťová ochrana Datacomp, s.r.o.,  Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 17.10.2019                    64,48 €                12,90 €                     77,38 €
24.10.2019 19/10100736 09.10.19/000000467 zimné pneumatiky na SMV AKH Slovakia s.r.o.,  Kopčianska 20,  851 01 Bratislava 45283150 15.10.2019                 888,32 €             177,67 €               1 065,99 €
24.10.2019 19/10100744 18.09.19/000000412 seminár  PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 16.10.2019                 222,50 €                44,50 €                  267,00 €
24.10.2019 19/10100735 1010/2014/KÚ/OVB-002 havarijné poistenie SMV (09/2019 - 01/2020) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 11.10.2019                 153,70 €                       -                    153,70 €
24.10.2019 19/10100745 25.09.19/000000431 oprava kopírovacieho stroja TOP SERVIS IT, a.s.,  Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 16.10.2019                 184,06 €                36,81 €                  220,87 €
24.10.2019 19/10100746 02331/2019/SEP/OMTZ-007 zberné jazdy (09/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 16.10.2019                 335,00 €                67,00 €                  402,00 €
24.10.2019 19/10100750 13.09.19/000000402 sprievodcovské služby Bratislavská organizácia cestovného ruchu,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 42259088 17.10.2019                    54,17 €                10,83 €                     65,00 €
23.10.2019 19/10100729 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie DPN a DTPN (09/2019) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 14.10.2019                    14,05 €                       -                       14,05 €
21.10.2019 19/10100705 07540/2017/SEP/OMTZ-007, 26.07.19/000000328 servisná podpora Mobilernon (03/2019 - 03/2020) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 04.10.2019              1 509,00 €             301,80 €               1 810,80 €
18.10.2019 1900394 2019/456 prikrývka do ambulacie JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 35974133 18.10.2019                    24,99 €                  5,00 €                     29,99 €
18.10.2019 19/10100720 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.10.2019                 296,77 €                59,35 €                  356,12 €
18.10.2019 19/10100711 3249/2005/IBEP-002 telekom. poplatky Biznis Partner (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.10.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
18.10.2019 19/10100713 2151/2004/IB-005 telekom.poplatky MI (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.10.2019                 582,95 €             116,59 €                  699,54 €
18.10.2019 19/10100714 1356/2007/IBEP-064 prenájom nebyt.priestorov v SITEL POP1 (10-12/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 09.10.2019              1 333,15 €             266,63 €               1 599,78 €
18.10.2019 19/10100695 05784/2019/SEP/OMTZ-019 tématický monitoring médií  (09/2019) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 08.10.2019              1 363,46 €             272,69 €               1 636,15 €
18.10.2019 19/10100715 00609/2018/SEP/OMTZ-012 prenájom nenasv.optických vlákien (10-12/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 09.10.2019              1 140,62 €             228,13 €               1 368,75 €
18.10.2019 19/10100712 2151/2004/IB-005 telekom poplatky MT (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.10.2019              1 891,76 €             378,35 €               2 270,11 €
18.10.2019 19/10100708 02597/2019/SEP/OMTZ-008 servis telefónnej ústredne Alcasys Slovakia, a.s.,  Staré grunty 36,  841 04 Bratislava 35879335 08.10.2019                 950,00 €             190,00 €               1 140,00 €
18.10.2019 19/10100688 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby (09/2019) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 03.10.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
18.10.2019 19/10100721 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.10.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
18.10.2019 19/10100723 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky VIRTUAL VOICE NET (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.10.2019                 737,84 €             147,57 €                  885,41 €
17.10.2019 19/10100701 01.10.19/000000443 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 07.10.2019              1 200,51 €                       -                 1 200,51 €
17.10.2019 19/10100700 23.05.19/000000231 posudok k obnove juž.portálu - ÚZ Brunovce Juraj Krajčo,  Hlavná 38,  911 05 Trenčín 17746345 04.10.2019                 850,00 €                       -                    850,00 €
17.10.2019 19/10100699 18.09.19/000000417 dodávka a montáž tesniacej techniky WROPOOL, s.r.o.,  Nobelova 23,  831 02 Bratislava 35801590 04.10.2019                 101,05 €                20,21 €                  121,26 €
17.10.2019 19/10100698 10.09.19/000000395 dodanie komponentov do kamerového systému Fittich Alarm, s.r.o.,  Zvolenská cesta 14,  974 01 Banská Bystrica 634743 03.10.2019              2 329,75 €             465,95 €               2 795,70 €
17.10.2019 19/10100697 24.07.19/000000324 obnova južného vstupného portálu - ÚZ Brunovce AGENA ChV, s.r.o.,  Chocholná - Velčice 436,  913 04 Chocholná-Velčice 36313319 04.10.2019              3 916,67 €             783,33 €               4 700,00 €
17.10.2019 19/10100694 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (10/2019)  Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.10.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
17.10.2019 19/10100693 08395/2018/SEP/OMTZ-008 tretí semester kurzu anglického jazyka British Council,  Panská 17,  811 01 Bratislava 31785671 07.10.2019              7 020,00 €                       -                 7 020,00 €
17.10.2019 19/10100690 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ, ÚZ  Brunovce (10/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.10.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
17.10.2019 19/10100717 02.10.19/000000447 aplikácia  (10/2019 -10/2020) sli.do s.r.o.,  Heyrovského 10,  841 03 Bratislava 47333421 04.10.2019                 149,00 €                29,80 €                  178,80 €
17.10.2019 19/10100716 442/2009/SE-024, 04.10.19/000000450 nabitie e - stravovacích poukážok Ticket Service, s.r.o. (EDENRED),  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 52005551 09.10.2019            17 990,40 €                       -               17 990,40 €
17.10.2019 19/10100680 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (09/2019-10/2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 30.09.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
17.10.2019 19/10100679 3396/2006/IBEP podpora Maintenance (09/2019-09/2020) Veri2 s.r.o.,  Drieňová 31,  821 01 Bratislava 35806231 30.09.2019            13 014,71 €          2 602,94 €             15 617,65 €
17.10.2019 19/10100722 896/2017/SEP/OPr-001 poplatky Mail2fax (10/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.10.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
17.10.2019 19/10100727 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 15.10.2019 -                 64,62 € -             12,93 € -                  77,55 €
17.10.2019 19/10100707 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 30.09.19/000000435 servis služobného motorového vozidla  RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 07.10.2019                 220,44 €                44,09 €                  264,53 €
17.10.2019 19/10100706 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 01.10.19/000000442 práce na služovnom motorovom vozidle RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 07.10.2019                    33,34 €                  6,67 €                     40,01 €
17.10.2019 19/10100676 10.09.19/000000392 kancelárske potreby ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.),  Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 27.09.2019                 482,20 €                96,44 €                  578,64 €
17.10.2019 19/10100733 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie plynu NBU (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 15.10.2019 -            2 598,18 € -           519,64 € -             3 117,82 €
17.10.2019 19/10100719 30.09.19/000000438 vizitky  BB print, s.r.o.,  Miletičova 3/a,  821 08 Bratislava 35725681 10.10.2019                 198,00 €                39,60 €                  237,60 €
17.10.2019 19/10100702 04.09.19/000000387 OP a OS  krídlovej brány s pohonom TRITON Závodná s.r.o.,  Závodná 46,  821 06 Bratislava 47738600 08.10.2019                 220,00 €                44,00 €                  264,00 €
17.10.2019 19/10100703 02.10.19/000000446 zmena letenky pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 07.10.2019                 114,60 €                       -                    114,60 €
15.10.2019 19/10100692 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ (09/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 07.10.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
15.10.2019 19/10100696 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (09/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 07.10.2019                 204,33 €                40,87 €                  245,20 €
14.10.2019 19/10100691 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (09/2019)  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.10.2019                 195,38 €                39,08 €                  234,46 €
14.10.2019 19/10100689 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpeľná liečba Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 04.10.2019              1 920,00 €                       -                 1 920,00 €
14.10.2019 19/10100710 Zákon č.328/2002 Z.z.par.70 kúpeľná liečba KLÚ MV SR ARCO,  17.novembra 6,  914 51 Trenčianske Teplice 735256 08.10.2019                 800,00 €                       -                    800,00 €
14.10.2019 19/10100671 27.08.19/000000367 HSM modul nShield SOLO XC Base 2 DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 23.09.2019              6 860,31 €          1 372,06 €               8 232,37 €
11.10.2019 1900378 2019/464 kópie k projektovej dokumentácii Repro, S.R.O., Brnianska 49, 811 04 Bratislava 44314523 11.10.2019                    82,16 €                16,43 €                     98,59 €
10.10.2019 19/10100678 18.09.19/000000415 čistiace prostriedky PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier,  Wolkrova 5,  851 01 Bratislava 33768897 27.09.2019                 380,00 €                76,00 €                  456,00 €
10.10.2019 19/10100677 6726/2013/KÚ/OVB-002 PZP na služ.motorové vozidlo (17.9.-19.12.2019) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 27.09.2019                    34,19 €                       -                       34,19 €
10.10.2019 19/10100672 13.09.19/000000400 oprava kopírovacieho stroja TOP SERVIS IT, a.s.,  Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 26.09.2019                 173,47 €                34,69 €                  208,16 €
10.10.2019 19/10100686 20.09.19/000000421 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 01.10.2019                 993,76 €                       -                    993,76 €
10.10.2019 19/10100684 02431/2019/SEP/OMTZ-008 prenájom dávkovačov, dezinferkcia dávkovačov (10-12/2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.10.2019                    44,10 €                  8,82 €                     52,92 €
10.10.2019 19/10100681 18.09.19/000000418 odborný kurz GARANT PARTNER PLUS, s.r.o.,  Priemyselná 1,  031 01 Liptovský Mikuláš 43809731 01.10.2019              4 398,00 €             879,60 €               5 277,60 €
10.10.2019 19/10100669 10.09.19/000000393 oprava klimatizačných jednotiek FRIGO SLOVAKIA, s.r.o.,  Nábr.arm.gen. L. Svobodu 58,  811 02 Bratislava 1 31389538 25.09.2019              3 805,00 €             761,00 €               4 566,00 €
10.10.2019 19/10100682 16.09.19/000000409 čalúnenie kancelárskych dverí Čalunictvo - CHARLIE,  Račianska 2687/143,  831 54 Bratislava 37491164 01.10.2019                 700,00 €                       -                    700,00 €
10.10.2019 19/10100673 13.09.19/000000403 mimoriadna revízia bleskozvodu na budove ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 26.09.2019                 240,90 €                48,18 €                  289,08 €
10.10.2019 19/10100674 05.09.19/000000388 oprava podlahovej krytiny JUTEX - Contract, s.r.o.,  Ivánska cesta 2,  821 04 Bratislava 35787473 27.09.2019              1 137,96 €             227,59 €               1 365,55 €
10.10.2019 19/10100675 02.09.19/000000375 pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 27.09.2019                 245,29 €                49,06 €                  294,35 €
10.10.2019 19/10100685 02431/2019/SEP/OMTZ-008, 04.09.19/000000377 dodanie pramenitej vody, plastových pohárikov AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.10.2019                 125,10 €                25,02 €                  150,12 €
09.10.2019 19/10100683 17.09.19/000000410 2 skrinky na kľúče s elektronickým zámkom B2B Partner, s.r.o.,  Šuleková 2,  811 06 Bratislava 44413467 01.10.2019                 122,00 €                24,40 €                  146,40 €
08.10.2019 19/10100687 06375/2019/SEP/OMTZ-016 plnenie čiast. zml. č.5: 06375/2019/SRP/OMTZ-016 DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 03.10.2019              6 833,33 €          1 366,67 €               8 200,00 €
07.10.2019 19/10100654 05212/2019/SEP/OMTZ-008 služobné motorové vozidlo  Motor-car BA s.r.o.,  Tuhovská 5,  831 07 Bratislava 35828161 16.09.2019            31 306,40 €          6 261,28 €             37 567,68 €
07.10.2019 19/10100668 20.09.19/000000420 poplatok za vydanie licencie Slovenská komora psychológov,  Vajnorská 1,  831 04 Bratislava 42131740 24.09.2019                 181,00 €                       -                    181,00 €
07.10.2019 19/10100666 24.09.19/000000427 bezdotykový ovládač s náhradnými náplňami Jonsson, s.r.o.,  Tallerova 4,  811 02 Bratislava 44268564 24.09.2019                    95,50 €                19,10 €                  114,60 €
07.10.2019 19/10100665 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 18.09.19/000000413 servis na služobné motorové vozidlo  RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 19.09.2019                 277,53 €                55,51 €                  333,04 €
07.10.2019 19/10100670 18.09.19/000000416 notebook AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 25.09.2019                 990,00 €             198,00 €               1 188,00 €
07.10.2019 19/10100511 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incidentov kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 22.07.2019      4 379 699,96 €     875 939,99 €       5 255 639,95 €
07.10.2019 19/10100590 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incidentov kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 28.08.2019         180 790,90 €        36 158,18 €          216 949,08 €
07.10.2019 19/10100591 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incidentov kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 28.08.2019            81 920,00 €        16 384,00 €             98 304,00 €
07.10.2019 19/10100566 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incidentov kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 13.08.2019      1 900 814,43 €     380 162,89 €       2 280 977,32 €
04.10.2019 19/10100661 13.09.19/000000399 batéria a udržiavací zdroj do záhrad.traktora FULLTIME, s.r.o.,  Gen. Svobodu 2753/7,  911 08 Trenčín 44105487 18.09.2019                    87,87 €                17,57 €                  105,44 €
04.10.2019 19/10100667 13.09.19/000000401 oprava vysávača  Montes SK, s.r.o.,  Kvetinárska 15,  821 06 Bratislava 35904500 20.09.2019                    40,80 €                  8,16 €                     48,96 €
03.10.2019 1900361 2019/440 náplne do SODASTREAM LIVONEC SK, s.r.o., Ivanska cesta 15731/19, 821 04 Bratislava 48121347 03.10.2019                    17,50 €                  3,50 €                     21,00 €
02.10.2019 1900358 2019/434 osvečenie správnosti kópie JUDr. Irena Bošanská,notárka, Haburská 16, 821 01 Bratislava 31783902 02.10.2019                      2,67 €                  0,53 €                       3,20 €
02.10.2019 1900357 2019/425 prevádzkové potreby (odpadový kôš, izbový teplomer, odpad. vrecia) ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30,903 01 Senec 36540773 02.10.2019                    32,56 €                  6,51 €                     39,07 €
02.10.2019 1900357 2019/411 materiál pre potreby servisu a údržbu dverí v budove HORNBACH - Baumarkt,SK spol.s r.o., Galvaniho 9,821 04 Bratislava 35838949 02.10.2019                    37,50 €                  7,50 €                     45,00 €
02.10.2019 1900357 2019/397 batérie do ovládačov na služobné motorové vozidlá NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 02.10.2019                    49,75 €                  9,95 €                     60,00 €
02.10.2019 1900357 2019/391 drobný materiál IKRA Bratislava. S.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 02.10.2019                    10,82 €                  2,17 €                     12,99 €
01.10.2019 19/10100618 05907/2019/SEP/OMTZ skenery  REVIS-SERVIS spol. s r.o.,  Na Priehon 875/2A,  949 05 Nitra 36657719 04.09.2019              7 783,33 €          1 556,67 €               9 340,00 €
01.10.2019 19/10100656 16.09.19/000000408 letenky + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 17.09.2019              1 991,82 €                       -                 1 991,82 €
30.09.2019 1900352 2019/429 fototapeta MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov 51231735 30.09.2019                    27,07 €                  5,42 €                     32,49 €
30.09.2019 1900351 2019/428 spotrebný materiál HORNBACH - Baumarkt,SK spol.s r.o., Galvaniho 9,821 04 Bratislava 35838949 30.09.2019                 113,50 €                22,70 €                  136,20 €
30.09.2019 1900349 2019/432 spotrebný materiál TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s.r.o, Galant.cesta 5856/24, 926 01 Dun.Streda 35744987 30.09.2019                    13,75 €                  2,75 €                     16,50 €
30.09.2019 19/10100650 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie  plynu NBÚ (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 16.09.2019 -            2 944,35 € -           588,87 € -             3 533,22 €
30.09.2019 19/10100648 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny  ÚZ Brunovce (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 16.09.2019 -                 66,96 € -             13,39 € -                  80,35 €
27.09.2019 19/10100662 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie DPN a DT/N (08/2019) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 18.09.2019                      5,81 €                       -                         5,81 €
26.09.2019 B VUBk 103/0 23.09. 19/000000423 IKT materiál AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 24.09.2019                 184,64 €                36,93 €                  221,57 €
12.09.2019 B VUBk 96/1 10.09. 19/000000407 propagačné a darčekové predmety PE Retail SK, s.r.o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 47349760 10.09.2019                    23,67 €                  4,73 €                     28,40 €
12.09.2019 B VUBk 96/2 10.09. 19/000000406 propagačné a darčekové predmety pietro filipi Slovak, s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava 35841451 10.09.2019                 214,17 €                42,83 €                  257,00 €
12.09.2019 B VUBk 96/3 10.09. 19/000000405 propagačné a darčekové predmety OZETA, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 44360835 10.09.2019                 232,67 €                46,53 €                  279,20 €
25.09.2019 19/10100652 02331/2019/SEP/OMTZ-007 Poštové služby  - zberné jazdy (08/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 16.09.2019                 335,00 €                67,00 €                  402,00 €
25.09.2019 19/10100659 04.09.19/000000380 montážne práce (oprava bráničky) SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 17.09.2019                 237,34 €                47,47 €                  284,81 €
25.09.2019 19/10100658 04.09.19/000000381 montážne práce (pripojenie kamery) SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 17.09.2019                 170,79 €                34,16 €                  204,95 €
25.09.2019 19/10100657 04.09.19/000000382 montážne práce (odpojenie a pripojenie dverí) SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 17.09.2019                 554,19 €             110,84 €                  665,03 €
25.09.2019 19/10100660 19.08.19/000000362 výmena radiátorov v objekte NBÚ STAKO - Miloš Starosta,  Na hôrke 24,  959 11 Nitra 14408708 17.09.2019                 729,87 €             145,97 €                  875,84 €
25.09.2019 19/10100653 23.08.19/000000364 servírovací stolík + termosky Karol Sipos - SK GLASS,  Vrakúň 737/2,  930 25 Vrakúň 32304544 16.09.2019                 142,20 €                28,44 €                  170,64 €
25.09.2019 19/10100640 Čerpanie PHM do SMV za 08/2019 Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 12.09.2019              1 502,28 €             300,46 €               1 802,74 €
25.09.2019 19/10100647 07.08.19/000000340 Revízia elektrických spotrebičov a el.ručnbého náradia ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 13.09.2019                 668,67 €             133,73 €                  802,40 €
25.09.2019 19/10100646 10.09.19/000000396 letenky  (09/2019) pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 12.09.2019              4 811,39 €                       -                 4 811,39 €
25.09.2019 19/10100613 08034/2018/SEP/OMTZ-012 Plnenie zmluvy čl.7. (082019) DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 05.09.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
25.09.2019 19/10100633 05784/2019/SEP/OMTZ-019 tématický monitoring 08/20109 Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 06.09.2019              1 142,36 €             228,47 €               1 370,83 €
25.09.2019 19/10100641 04.09.19/000000383 predĺženie licencie na 3 roky Emisec, s.r.o.,  Fialková 9,  900 45 Malinovo 46862307 09.09.2019                 193,00 €                38,60 €                  231,60 €
25.09.2019 19/10100620 13.08.19/000000345 Výmena bezpečnostnej kľúčovej vložky LOCK service, s.r.o.,  Suvorovova 427,  902 01 Pezinok 44674902 06.09.2019                 173,00 €                34,60 €                  207,60 €
25.09.2019 19/10100655 04.09.19/000000385 tekutá izolačná guma na opravu strechy W&M production, s.r.o.,  Haburská 29,  821 01 Bratislava 35958111 12.09.2019              1 640,00 €             328,00 €               1 968,00 €
24.09.2019 19/10100651 Zákon 324/2011 Z.z. Poštové služby  (08/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 16.09.2019              1 675,15 €                       -                 1 675,15 €
24.09.2019 19/10300007 15.08.19/000000353 Nákup  - SCADA prvkov Conrad Electronic ČR, s.r.o.,  Vinohradská 2828/151,  130 00 Praha 3 - Žižkov 28218434 13.09.2019                           -                         -                    326,65 €
24.09.2019 19/10100649 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Vyúčtovanie elekriny NBÚ 30 (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 16.09.2019              3 834,33 €             766,87 €               4 601,20 €
24.09.2019 19/10100645 23.08.19/000000366 kotvenie trezoru EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 12.09.2019                 380,54 €                76,11 €                  456,65 €
24.09.2019 19/10100625 5651/2016/SEP/OMTZ-007 preprava a zneškodnenie odpadu - ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 10.09.2019                    14,00 €                  2,80 €                     16,80 €
24.09.2019 19/10100637 04.09.19/000000378 nákup tonerov Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 06.09.2019              2 531,50 €             506,30 €               3 037,80 €
24.09.2019 19/10100623 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka ekektriny NBÚ 32,  (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.09.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
24.09.2019 19/10100635 13.08.19/000000344 servis.prehliadka vonkajších a vnútorných VZT zariadení FRIGO SLOVAKIA, s.r.o.,  Nábr.arm.gen. L. Svobodu 58,  811 02 Bratislava 1 31389538 09.09.2019              3 413,40 €             682,68 €               4 096,08 €
24.09.2019 19/10100611 EP-251/2002 telekom okruh a dátové služby  08/2019 SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 05.09.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
24.09.2019 19/10100630 2151/2004/IB-005 telefónne poplatky - SMT 08/2019 Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019              1 856,43 €             371,29 €               2 227,72 €
24.09.2019 19/10100644 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka elektriny Brunovce (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.09.2019                 456,89 €                91,38 €                  548,27 €
24.09.2019 19/10100642 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka elektriny  NBÚ 30 (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.09.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
24.09.2019 19/10100632 2151/2004/IB-005 poplatky za mobilný internet 08/2019 Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.09.2019                 557,66 €             111,53 €                  669,19 €
24.09.2019 19/10100631 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky 08/2019 Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                 261,66 €                52,33 €                  313,99 €
24.09.2019 19/10100617 02597/2019/SEP/OMTZ-008 servis telefónnej ústredne 08/2019 Alcasys Slovakia, a.s.,  Staré grunty 36,  841 04 Bratislava 35879335 05.09.2019                 950,00 €             190,00 €               1 140,00 €
24.09.2019 19/10100622 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka plynu NBÚ 32 a ÚZ Brunovce (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.09.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
24.09.2019 19/10100643 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka plynu NBÚ 30 (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.09.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
23.09.2019 19/10100638 04.09.19/000000384 kancelárske svietidlo Samuel Polerecký - OMAS,  Mudroňova 4823/70,  921 01 Piešťany 40750787 06.09.2019                    17,07 €                  3,42 €                     20,49 €
23.09.2019 19/10100624 442/2009/SE-024, 04.09.19/000000376 nabitie TR kariet Ticket Service, s.r.o. (EDENRED),  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 52005551 10.09.2019            13 497,60 €                       -               13 497,60 €
23.09.2019 19/10100629 3249/2005/IBEP-002 telekom.poplatky BIZNIS PARTNER (08/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
23.09.2019 19/10100627 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
23.09.2019 19/10100626 6030/2010/IBEP/OPIS-001 poplatky za telkom.služby VIRTUAL VOICE NET Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                 585,88 €             117,18 €                  703,06 €
23.09.2019 19/10100610 02.09.19/000000374 diaľničná známka AT Autoklub SR,  Holíčska 30,  851 01 Bratislava 31793649 04.09.2019                    89,20 €                       -                       89,20 €
23.09.2019 19/10100636 07.08.19/000000341 Preklad z angličtiny do slovenčiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 10.09.2019              2 479,50 €             495,90 €               2 975,40 €
20.09.2019 19/10100584 4874/2010/KÚ/OVB-008, 22.07.19/000000318 dodanie a montáž záplavových detektorov SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 27.08.2019                 895,95 €             179,19 €               1 075,14 €
20.09.2019 19/10100639 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie prísl. ZSC 08/2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 11.09.2019                      5,20 €                       -                         5,20 €
18.09.2019 19/10100606 19.08.19/000000354 Certifikáty PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.,  ul. Jozefa Hagaru 9,  831 51 Bratislava 698407 03.09.2019                 970,00 €             194,00 €               1 164,00 €
18.09.2019 19/10100605 29.07.19/000000330 Hologramy PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.,  ul. Jozefa Hagaru 9,  831 51 Bratislava 698407 03.09.2019              1 462,00 €             292,40 €               1 754,40 €
18.09.2019 19/10100628 896/2017/SEP/OPr-001 telekom. poplatky mail2fax Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
16.09.2019 19/10100592 6006/2012/IBEP/OPIS-005 Dátový paušál 27.8.-26.9.2019  v ÚZ Brnovce Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 30.08.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
16.09.2019 19/10100601 27.08.19/000000370 dodanie  Corsair Value Select Datacomp, s.r.o.,  Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 02.09.2019                 139,32 €                27,86 €                  167,18 €
16.09.2019 19/10100621 15.08.19/000000349 Následné overenie analyzátorov dychu Slovenský metrologický ústav,  Karloveská 63,  842 55 Bratislava 30810701 10.09.2019                 159,00 €                       -                    159,00 €
16.09.2019 19/10100616 07.08.19/000000340 Revízia elektrických spotrebičov a el.ručnbého náradia ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 05.09.2019                 123,00 €                24,60 €                  147,60 €
16.09.2019 19/10100619 12/2001-SE vyúčtovanie - vodné, stočné NBÚ 30 za 08/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 06.09.2019                 471,81 €                94,36 €                  566,17 €
13.09.2019 19/10100612 17.06.19/000000267 odstránenie poruchy v rámci infraštruktúry SNCA3 DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 04.09.2019              2 119,20 €             423,84 €               2 543,04 €
12.09.2019 19/10100603 15.08.19/000000348 justáž analyzátorov dychu Dräger Slovensko, s.r.o.,  Radlinského 40a,  921 01 Piešťany 31439446 02.09.2019                    98,00 €                19,60 €                  117,60 €
12.09.2019 19/10100604 22.07.19/000000316 kotvenie trezoru EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 02.09.2019                 124,50 €                24,90 €                  149,40 €
12.09.2019 19/10100615 02.08.19/000000336 odborné prehliadky výťahov ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 05.09.2019                 420,00 €                84,00 €                  504,00 €
12.09.2019 19/10100600 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 717,41 €                       -                    717,41 €
12.09.2019 19/10100599 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 717,41 €                       -                    717,41 €
12.09.2019 19/10100598 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 717,41 €                       -                    717,41 €
12.09.2019 19/10100597 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 568,55 €                       -                    568,55 €
12.09.2019 19/10100596 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 362,74 €                       -                    362,74 €
12.09.2019 19/10100608 08.08.19/000000342 oprava skartovacieho stroja ALFA OFFICE, s.r.o.,  Studená 5,  821 04 Bratislava 35955333 04.09.2019                 270,00 €                54,00 €                  324,00 €
12.09.2019 19/10100586 15.08.19/000000352 nerezové odpadkové koše vonkajšie REMOS spol. s.r.o.,  Tomášikova 26,  821 01 Bratislava 35890941 26.08.2019                 474,30 €                94,86 €                  569,16 €
12.09.2019 19/10100593 24.05.19/000000234 likvidácia biologického odpadu- ÚZ Brunovce JAMBO, s.r.o.,  Považany - Vieska 309,  916 26 Považany 46065849 02.09.2019                 690,00 €             138,00 €                  828,00 €
12.09.2019 19/10100602 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ  (08/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 02.09.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
12.09.2019 19/10100614 637/2004/SE-002 vyúčtovanie vody z povrch.odtoku NBÚ (08/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 05.09.2019                 202,75 €                40,55 €                  243,30 €
12.09.2019 19/10100609 27.06.19/000000280 školenie Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 04.09.2019                 130,00 €                26,00 €                  156,00 €
10.09.2019 19/10100589 30.07.19/000000334 pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 28.08.2019                 301,04 €                60,21 €                  361,25 €
10.09.2019 19/10100588 15.08.19/000000350 oprava ZVVZ Branislav Šaškovič - SABRA,  Haanova 42,  851 04 Bratislava 37085093 27.08.2019                 250,00 €                50,00 €                  300,00 €
10.09.2019 19/10100587 19.08.19/000000360 autochémia  MONT Clean, s.r.o.,  Kvetinárska 13,  821 06 Bratislava 46631437 27.08.2019                 647,80 €             129,56 €                  777,36 €
10.09.2019 19/10100594 27.08.19/000000371 servis nefunkčnej brány - ÚZ Brunovce PEMAT Slovakia, s.r.o.,  Sedmikráskova 2353/30,  955 01 Topoľčany 35922222 02.09.2019                    57,00 €                11,40 €                     68,40 €
10.09.2019 19/10100585 15.08.19/000000351 viazací stroj RENZ Full Servis - Ján Bureš,  Černyševského 29,  851 01 Bratislava 36910813 26.08.2019                 218,33 €                43,67 €                  262,00 €
10.09.2019 19/10100607 23.08.19/000000365 oprava automatických dverí EMOS Alumatic s.r.o.,  Považské Podhradie 435,  017 01 Považská Bystrica 31644716 04.09.2019                 180,00 €                36,00 €                  216,00 €
10.09.2019 19/10100595 22.07.19/000000317 tovar - Novatech Antalis, a.s.,  Mlynské Nivy 73,  821 05 Bratislava 35699436 02.09.2019                 206,48 €                41,30 €                  247,78 €
05.09.2019 19/10100575 24.07.19/000000325 aktivácia zariadenia v rámci odstránenia havarij.stavu IS KDS DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 16.08.2019              3 708,60 €             741,72 €               4 450,32 €
05.09.2019 19/10100582 NBÚ-V-3172/2013 náklady na prevádzku NBAC (1.-12.2018 - 31.5.2019) Slovenská informačná služba,  Vajnorská 37-39,  831 03 Bratislava 826847 22.08.2019                 602,83 €                       -