Faktúry a platby v hotovosti  dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2019 
Dátum
úhrady
Číslo
dokladu
Číslo
zmluvy, objednávky
Predmet Dodávateľ IČO Dátum prijatia dokladu  Celková cena
bez DPH 
 DPH   Celková cena
vrátane DPH 
11.04.2019 19/10100225 637/2004/SE-002 voda z povrch.odtoku  NBÚ  (03/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.04.2019                 202,75 €                40,55 €                  243,30 €
11.04.2019 19/10100224 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ (03/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.04.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
11.04.2019 19/10100222 4555/2013/SE/OMTZ-002 poistenie  pracovníkov na ZSC (03/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 04.04.2019                    41,60 €                       -                       41,60 €
11.04.2019 19/10100221 08395/2018/SEP/OMTZ-008 kurz ang.jazyka 2. semester   (1.4.-27.6.2019) British Council,  Panská 17,  811 01 Bratislava 31785671 08.04.2019              7 440,00 €                       -                 7 440,00 €
11.04.2019 19/10100209 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 15.03.19/000000106 kancelárske potreby Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 01.04.2019              1 267,43 €             253,49 €               1 520,92 €
11.04.2019 19/10100212 02151/2018/SEP/OMTZ-005, 01.02.19/000000041 dodávka pramenitej vody  ÚZ Brunovce (02/2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.04.2019                    83,40 €                16,68 €                  100,08 €
11.04.2019 19/10100220 20.03.19/000000115 odboný seminár Centrum účelových zariadení,  Rekreačná 13,  921 01 Piešťany 42137004 04.04.2019                    90,00 €                       -                       90,00 €
11.04.2019 19/10100214 06.03.19/000000085 opakovaná technická kontrola služ. motorového vozidla SLOVDEKRA, s.r.o.,  Polianky 2834/19,  841 01 Bratislava 31324797 01.04.2019                    12,50 €                  2,50 €                     15,00 €
11.04.2019 19/10100213 02431/2019/SEP/OMTZ-008 prenájom dávkovačov a denná dezinf. ÚZ Brunovce (04-06/2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 03.04.2019                    44,10 €                  8,82 €                     52,92 €
11.04.2019 19/10100203 12.12.18/000000571 obstaranie zariadenia switch Modulus ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 29.03.2019              4 091,00 €             818,20 €               4 909,20 €
11.04.2019 19/10100230 31.01.19/000000038 náhradný diel IKT Dell, s.r.o.,  Fazuľová 7,  811 07 Bratislava 35848481 08.04.2019                 278,73 €                55,75 €                  334,48 €
11.04.2019 19/10100210 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (03-04/2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 01.04.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
11.04.2019 19/10100206 18.03.19/000000109 zmena telekomunikačného pripojenia telefónnej ústredne Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 29.03.2019                 460,00 €                92,00 €                  552,00 €
10.04.2019 1900129 2019/133 nástenné zrkadlo IKEA Bratislava, s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 10.04.2019                    24,99 €                  5,00 €                     29,99 €
10.04.2019 19/10100196 15.03.19/000000103 vlajky SR. EÚ, NATO 2U s.r.o,  Trnavská cesta 70,  811 02 Bratislava 17315786 26.03.2019                 174,00 €                34,80 €                  208,80 €
10.04.2019 19/10100199 26.03.19/000000128 drevené  kazety Belvet, s.r.o.,  Križovany nad Dudváhom 511,  919 24 Križovany nad Dudváh 46284699 28.03.2019              1 950,00 €             390,00 €               2 340,00 €
10.04.2019 19/10100198 26.03.19/000000125 monitoriong - predĺženie licencie (04/2019- 004/2020) FinStat, s.r.o.,  Ľudmily Kraskovskej 1402/14,  851 10 Bratislava 47165367 28.03.2019                    95,00 €                19,00 €                  114,00 €
10.04.2019 19/10100208 12.02.19/000000057 dve profi sady pre elektronikov PROSKIT GM Elektronic Slovakia,  Budovateľská 27,  821 08 Bratislava 31352324 29.03.2019                 276,36 €                55,27 €                  331,63 €
10.04.2019 19/10100211 02431/2019/SEP/OMTZ-008 mes. prenájom dávkovača a den.dezinfekcia ÚZ Brunovce(03/2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.04.2019                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
10.04.2019 19/10100202 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (04/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 29.03.2019                 456,89 €                91,38 €                  548,27 €
10.04.2019 19/10100201 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ (04/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 29.03.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
10.04.2019 19/10100200 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (04/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 29.03.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
10.04.2019 19/10100188 01116/2019/SEP/OMTZ-006, 22.01.19/000000021 programové úpravy IS GARIS pre sledovanie zmlúv TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 21.03.2019                 305,00 €                61,00 €                  366,00 €
08.04.2019 1900126 2019/138 sprchovacie sety Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 08.04.2019                    54,17 €                10,83 €                     65,00 €
08.04.2019 19/10100207 11.03.19/000000097 jarná deratizácia ÚZ Brunovce Milan Oríšek,  kpt. Nálepku 848,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 30870836 29.03.2019                 198,00 €                39,60 €                  237,60 €
08.04.2019 19/10200002 21.03.19/000000120 ročné predplatné SME.sk Petit Press, a.s.,  Lazaretská 12,  818 08 Bratislava 35790253 25.03.2019                    36,00 €                       -                       36,00 €
08.04.2019 19/10100197 21.03.19/000000119 predplatné - online novín  N Press, s.r.o.,  Jarošova 1,  831 03 Bratislava 46887491 27.03.2019                 129,00 €                       -                    129,00 €
08.04.2019 19/10100193 04.03.19/000000081 základné a opakované školenia obsluhy zdv.zariadení  JOZA, s.r.o.,  M. Rázusa 1454/5,  911 01 Trenčín 36686981 25.03.2019              1 020,00 €             204,00 €               1 224,00 €
08.04.2019 19/10100195 08.03.19/000000095 interiérový stojan trojrozmerný 2U s.r.o,  Trnavská cesta 70,  811 02 Bratislava 17315786 26.03.2019                 293,00 €                58,60 €                  351,60 €
05.04.2019 19/10100194 28.02.19/000000080 školenie obslúh kotlov  Prescont s.r.o.,  Porúbka 96,  013 11 Porúbka 36437352 25.03.2019                 220,00 €                44,00 €                  264,00 €
04.04.2019 19/10100192 5186/2011/KÚ/OP-001 za vystavenie DPN a DTPN (02/2019) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 22.03.2019                    32,48 €                       -                       32,48 €
04.04.2019 1900113 2019/135 stavebný a obkladový  materiál Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 04.04.2019                 251,67 €                50,33 €                  302,00 €
04.04.2019 1900111 2019/127 stavebný materiál a elektromateriál,rebrík, lišty  Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 04.04.2019                    47,01 €                  9,40 €                     56,41 €
04.04.2019 1900111 2019/121 prenosné štvorstupňové schodíky Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 04.04.2019                    90,75 €                18,15 €                  108,90 €
04.04.2019 1900111 2019/112 výroba kľúčov H a B Slovakia, s.r.o., Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava 35798319 04.04.2019                      3,92 €                  0,78 €                       4,70 €
04.04.2019 1900111 2019/108 inštalačný materiál Inštalačný materiál - Šemšej I, Strečianska 9, 851 05 Bratislava 13996631 04.04.2019                      3,61 €                  0,72 €                       4,33 €
04.04.2019 1900111 2019/107 inštalačný materiál ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava 35798505 04.04.2019                      0,54 €                  0,11 €                       0,65 €
03.04.2019 1900110 2019/129 odvoz a likvidácia odpadu OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 681300 03.04.2019                    22,40 €                  4,48 €                     26,88 €
29.03.2019 19/10100186 5186/2011/KÚ/OP-001 preventívna lekárska prehliadka Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 19.03.2019                    59,65 €                       -                       59,65 €
27.03.2019 19/10100179 01486/2018/SEP/OMTZ-008 aktualizácie programu ASPI - rok 2019 Wolters Kluwer, s.r.o.,  Mlynské nivy 48,  821 09 Bratislava 31348262 13.03.2019            10 239,00 €          2 047,80 €             12 286,80 €
27.03.2019 19/10100191 20.03.19/000000117 zmena letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 21.03.2019                 116,60 €                       -                    116,60 €
27.03.2019 19/10100190 20.03.19/000000116 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 21.03.2019              1 536,82 €                       -                 1 536,82 €
27.03.2019 19/10100189 11.03.19/000000096 školenie Agentúra APOLLO spol. s.r.o.,  Bazovského 19,  841 01 Bratislava 36843741 21.03.2019                    70,83 €                14,17 €                     85,00 €
27.03.2019 19/10100183 07.03.19/000000094 oprava konfiguračnej CBA Sivec MICRONIC s.r.o.,  Trebejov 41,  044 81 Kysak 31661246 15.03.2019                 300,00 €                60,00 €                  360,00 €
27.03.2019 19/10100187 14.03.19/000000101 tonery Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 19.03.2019                 365,20 €                73,04 €                  438,24 €
27.03.2019 19/10100185 12.02.19/000000056 tématický monitoring médií  (02-03/2019) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 19.03.2019              1 999,65 €             399,93 €               2 399,58 €
27.03.2019 19/10100184 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 12.03.19/000000098 servis služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 19.03.2019                    30,70 €                  6,14 €                     36,84 €
27.03.2019 19/10100181 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 07.03.19/000000092 servis a oprava služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 14.03.2019              1 192,29 €             238,46 €               1 430,75 €
25.03.2019 1900088 2019/99 police Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava 35903414 25.03.2019                    54,12 €                10,83 €                     64,95 €
07.03.2019 B VUBK 29/0 06.03. 19/000000088 IKT prostriedky Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 06.03.2019                    60,24 €                12,05 €                     72,29 €
22.03.2019 19/10100182 14.03.19/000000102 letenka pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 15.03.2019                 732,93 €                       -                    732,93 €
22.03.2019 19/10100174 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom poškového priečinka (02/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 13.03.2019              1 544,33 €                  0,82 €               1 545,15 €
22.03.2019 19/10100180 03933/2018/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (02/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.03.2019                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
20.03.2019 19/10100178 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (02/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.03.2019                 423,79 €                84,76 €                  508,55 €
20.03.2019 19/10100177 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny NBÚ (02/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.03.2019                 403,52 €                80,70 €                  484,22 €
20.03.2019 19/10100176 4874/2010/KÚ/OVB-008, 21.02.19/000000072 hĺbková diagnostika serverov zabez. systémov - NBÚ SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 12.03.2019                 285,81 €                57,16 €                  342,97 €
20.03.2019 19/10100175 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 07.03.19/000000093 servisná prehliadka služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 13.03.2019                    41,42 €                  8,28 €                     49,70 €
20.03.2019 19/10100172 4874/2010/KÚ/OVB-008, 18.02.19/000000068 oprava priestorového pohybového detektora SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 11.03.2019                 183,79 €                36,76 €                  220,55 €
20.03.2019 19/10100139 25.02.19/000000076 prenosné tlačiarne a tonery Datacomp, s.r.o.,  Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 04.03.2019                 907,45 €             181,49 €               1 088,94 €
20.03.2019 19/10100170 4874/2010/KÚ/OVB-008, 25.01.19/000000029 oprava turniketu SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 11.03.2019              1 742,45 €             348,49 €               2 090,94 €
20.03.2019 19/10100168 00082/2018/SEP/OMTZ-011 tématický monitoring médií (1.2.-14.2.2019) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 14.03.2019                 999,85 €             199,97 €               1 199,82 €
20.03.2019 19/10100167 08034/2018/SEP/OMTZ-012 plnenie zmluvy č.08034/2018/SEP/OMTZ-012 čl.7 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 11.03.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
19.03.2019 1900079 2019/90 spotrebný materiál ALPHASET, spol. s.r.o., Kopčianska 19, 851 01 Bratislava 31325611 19.03.2019                    45,14 €                  9,03 €                     54,17 €
19.03.2019 1900078 2019/89 spotrebný materiál IS, s.r.o., Wattova 22, 821 04 Bratislava 31341781 19.03.2019                    75,09 €                15,02 €                     90,11 €
18.03.2019 19/10100161 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 26.02.19/000000077 servisná prehliadka  a oprava služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 07.03.2019                    71,14 €                14,23 €                     85,37 €
18.03.2019 19/10100157 2151/2004/IB-005 telefónne poplatky - SMT (02/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.03.2019              1 859,73 €             371,95 €               2 231,68 €
18.03.2019 19/10100163 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky - SMI  (02/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.03.2019                 572,58 €             114,52 €                  687,10 €
18.03.2019 19/10100164 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky  (02/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.03.2019                 273,50 €                54,70 €                  328,20 €
18.03.2019 19/10100165 12.02.19/000000055 školenie  EDOS-PEM, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 36287229 08.03.2019                 115,00 €                23,00 €                  138,00 €
18.03.2019 19/10100166 06.03.19/000000087 úhrada spoluúčasti za opravu služ. motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 07.03.2019                    55,00 €                11,00 €                     66,00 €
18.03.2019 19/10100138 27.02.19/000000078 spotrebný materiál IKT Asbis SK spol. s r.o.,  Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 01.03.2019                    22,34 €                  4,47 €                     26,81 €
18.03.2019 19/10100141 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál Brunovce  (02-03/2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 05.03.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
18.03.2019 19/10100169 07.03.19/000000091 letenka pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 11.03.2019                 538,93 €                       -                    538,93 €
18.03.2019 19/10100140 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby  (02/2019) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 05.03.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
18.03.2019 19/10100171 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 11.03.2019                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
18.03.2019 19/10100162 4555/2013/SE/OMTZ-002 poistenie zahraničných služobných ciest  (02/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 07.03.2019                      5,20 €                       -                         5,20 €
18.03.2019 19/10100156 442/2009/SE-024, 05.03.19/000000084 nabitie e stravovacích poukážok  (03/2019) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 07.03.2019            17 020,80 €                       -               17 020,80 €
18.03.2019 19/10100158 896/2017/SEP/OPr-001 telekom.poplatky mail2fax  (02/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.03.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
18.03.2019 19/10100159 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby  (02/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.03.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
18.03.2019 19/10100160 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky  VIRTUAL VOICE NET  (02/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.03.2019                 407,87 €                81,57 €                  489,44 €
18.03.2019 19/10100148 3249/2005/IBEP-002 telekom.poplatky BIZNIS PARTNER  (02/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 06.03.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
18.03.2019 19/10100147 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ  (02/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 06.03.2019                    18,43 €                  3,69 €                     22,12 €
18.03.2019 19/10100136 15.02.19/000000060 IKT materiál AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 04.03.2019                    36,19 €                  7,24 €                     43,43 €
18.03.2019 19/10100137 15.02.19/000000060 IKT materiál AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 04.03.2019                 351,51 €                70,30 €                  421,81 €
18.03.2019 19/10100149 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie PHM do SMV  (02/2019) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 06.03.2019              1 390,93 €             278,19 €               1 669,12 €
18.03.2019 19/10100150 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu ÚZ Brunovce a NBÚ  (03/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.03.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
18.03.2019 19/10100151 05955/2018/SEP/OMTZ-019 elektrina ÚZ Brunovce  (03/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.03.2019                 456,89 €                91,38 €                  548,27 €
18.03.2019 19/10100152 05955/2018/SEP/OMTZ-019 elektrina NBÚ (03/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.03.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
18.03.2019 19/10100153 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie plynu NBÚ  (02/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.03.2019                 325,22 €                65,04 €                  390,27 €
18.03.2019 19/10100154 06.03.19/000000086 letenky  (03/2019) pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 07.03.2019              5 249,20 €                       -                 5 249,20 €
18.03.2019 19/10100155 5651/2016/SEP/OMTZ-007 preprava a zneškodnenie odpadu ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 07.03.2019                    17,00 €                  3,40 €                     20,40 €
18.03.2019 19/10100173 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ  (02/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 11.03.2019                 358,50 €                71,70 €                  430,20 €
18.03.2019 19/10100145 19.02.19/000000069 revízie výťahov - NBÚ ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 06.03.2019                 420,00 €                84,00 €                  504,00 €
13.03.2019 19/10100146 637/2004/SE-002 povrchová voda  NBÚ  (02/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 06.03.2019                 182,48 €                36,50 €                  218,98 €
11.03.2019 19/10100129 01116/2019/SEP/OMTZ-006 podpora a služby k aplikač. a systém. vybaveniu (02-04/2019) TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 04.03.2019              4 488,00 €             897,60 €               5 385,60 €
11.03.2019 19/10100132 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ (03/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.03.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
11.03.2019 19/10100133 13.12.18/000000589 odborný seminár  PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 01.03.2019                 131,67 €                26,33 €                  158,00 €
11.03.2019 19/10100135 01.02.19/000000042 preklad z angličtiny do slovenčniny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 01.03.2019                 500,00 €             100,00 €                  600,00 €
11.03.2019 19/10100134 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (03/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.03.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
11.03.2019 19/10100142 02431/2019/SEP/OMTZ-008 prenájom dávkovača a denná dezinfekcia ÚZ Brunovce (26.-28.2. 2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 04.03.2019                      1,59 €                  0,32 €                       1,91 €
07.03.2019 19/10100130 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 30.01.19/000000037 kancelárske potreby Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 27.02.2019                 955,29 €             191,06 €                  317,88 €
07.03.2019 19/10100119 13.12.18/000000589 odborný seminár PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 19.02.2019                 185,00 €                37,00 €               1 574,64 €
06.03.2019 19/10100126 15.02.19/000000061 anglické učebnice British Council,  Panská 17,  811 01 Bratislava 31785671 25.02.2019                 587,46 €                       -                    535,84 €
06.03.2019 19/10100127 15.02.19/000000067 bezdrôtové routery ANDREA SHOP, s.r.o.,  Galantská cesta 5855/22,  929 01 Dunajská Streda 36277151 26.02.2019                    34,00 €                  6,80 €                  108,74 €
06.03.2019 19/10100131 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 21.02.19/000000073 oprava pošk. zimných pneumatík, prezutie - SMV RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 27.02.2019                 292,50 €                58,50 €                  980,44 €
06.03.2019 19/10100128 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 19.02.19/000000070 výmena ventilátora sedadla,prezutie pneumatík - SMV  RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 22.02.2019                 749,90 €             149,98 €                     45,00 €
06.03.2019 19/10100105 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt. priečinka (1/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 13.02.2019              1 469,03 €                  0,82 €                  180,00 €
06.03.2019 19/10100125 21.02.19/000000074 maliarske a natieračské pomôcky a spotr. materiál PPG Deco Slovakia, s.r.o.,  Kamenná 11,  010 01 Žilina 31633200 25.02.2019                 277,74 €                55,55 €               7 293,86 €
06.03.2019 19/10100120 05.02.19/000000052 výmena nefunkčnej klimatizácie Chladenie a klimatizácie Čizmazia, s.r.o.,  Černyševského 10,  851 01 Bratislava 52174468 18.02.2019              2 370,00 €                       -                    159,00 €
06.03.2019 19/10100122 15.02.19/000000065 oprava tlakovej hadice na tlakové zariadenie Montes SK, s.r.o.,  Kvetinárska 15,  821 06 Bratislava 35904500 20.02.2019                    25,00 €                  5,00 €                     18,05 €
06.03.2019 19/10100117 15.02.19/000000066 príslušenstvo na tlakové zariadenie  Montes SK, s.r.o.,  Kvetinárska 15,  821 06 Bratislava 35904500 18.02.2019                 281,40 €                56,28 €                     50,40 €
06.03.2019 19/10100108 01.02.19/000000047 nákup routra, prepojovacích káblov a GP batérii AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 13.02.2019                 297,07 €                59,41 €                  117,60 €
06.03.2019 19/10100076 4531/2014/SE/OMTZ-005 vyúčt. - čerpanie PHM do SMV (12/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 05.02.2019 -                 64,48 € -             12,90 €               1 491,85 €
01.03.2019 19/10100121 4874/2010/KÚ/OVB-008, 15.02.19/000000062 odpojenie a zapojenie bezpečnostných dverí SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 20.02.2019                 264,90 €                52,98 €                  317,88 €
01.03.2019 19/10100118 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie spotreby plynu NBÚ (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 19.02.2019              1 312,20 €             262,44 €               1 574,64 €
01.03.2019 19/10100116 4874/2010/KÚ/OVB-008, 24.01.19/000000027 oprava kamery SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 18.02.2019                 446,53 €                89,31 €                  535,84 €
01.03.2019 19/10100115 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 18.02.2019                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
01.03.2019 19/10100114 4874/2010/KÚ/OVB-008, 24.01.19/000000026 oprava detektora rozbitia skla PRO SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 18.02.2019                 817,03 €             163,41 €                  980,44 €
01.03.2019 19/10100113 25.01.19/000000030 odborná prehliaka zdvíhacích zariadení - ÚZ Brunovce ELMAD s.r.o.,  Horná Streda 232,  916 24 Horná Streda 45649537 18.02.2019                    45,00 €                       -                       45,00 €
01.03.2019 19/10100112 15.02.19/000000064 oprava pántov  na bezpečnostných dverách Jozef Vido-Servis.montáž zámkov a bezpečnostných dverí,  Černyševského 31,  851 01 Bratislava 11824620 18.02.2019                 180,00 €                       -                    180,00 €
01.03.2019 19/10100123 1010/2014/KÚ/OVB-002 havarijné poistenie SMV (2019 - 2020) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 21.02.2019              7 293,86 €                       -                 7 293,86 €
01.03.2019 19/10100124 30.01.19/000000036 následné overenie analyzátorov dychu Slovenský metrologický ústav,  Karloveská 63,  842 55 Bratislava 30810701 21.02.2019                 159,00 €                       -                    159,00 €
01.03.2019 19/10100111 Zákon č.328/2002 Z.z vystavenie  DPN a DTPN za (01/2019) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 15.02.2019                    18,05 €                       -                       18,05 €
28.02.2019 IN POK 2/0 2019/63 nákup PHM do záhradnej techniky a malotraktora - NBÚ Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 28.02.2019                    42,00 €                  8,40 €                     50,40 €
22.02.2019 19/10100106 28.01.19/000000034 justáž analyzátora dychu Dräger Slovensko, s.r.o.,  Radlinského 40a,  921 01 Piešťany 31439446 13.02.2019                    98,00 €                19,60 €                  117,60 €
22.02.2019 19/10100107 01.02.19/000000040 univerzálne USB adaptére, konzoly na stenu Emos František Majtán-EURONICS TPD,  Farského 26,  851 01 Bratislava 11790547 13.02.2019              1 243,21 €             248,64 €               1 491,85 €
22.02.2019 19/10100103 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 01.02.19/000000044 dodanie stieračov na služobné motorové vozidlo RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 06.02.2019                    29,09 €                  5,82 €                     34,91 €
22.02.2019 19/10100104 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky (01/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 12.02.2019                 256,03 €                51,21 €                  307,24 €
22.02.2019 19/10100097 01.02.19/000000046 úhrada spoluúčasti za opravu SMV RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 29.01.2019                    72,04 €                14,41 €                     86,45 €
20.02.2019 19/10100110 03933/2018/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (01/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 15.02.2019                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
20.02.2019 19/10100109 05.02.19/000000051 účastnícky poplatok za odborný seminár PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 15.02.2019                    57,50 €                11,50 €                     69,00 €
20.02.2019 19/10100072 18.01.19/000000017 ručné náradie - ÚZ Brunovce BIVA, s.r.o.,  Holubyho 2033/9,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 36329827 05.02.2019                 131,60 €                26,32 €                  157,92 €
18.02.2019 19/10100062 09.01.19/000000005 odborný seminár RELIA, s.r.o.,  Trnavská 80,  821 02 Bratislava 31369308 30.01.2019                 160,00 €                32,00 €                  192,00 €
18.02.2019 19/10100100 01.02.19/000000045 úhrada spoluúčasti za opravu služ. motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 30.01.2019                    55,00 €                11,00 €                     66,00 €
18.02.2019 19/10100065 2151/2004/IB-005, 16.01.19/000000015 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 04.02.2019                 415,83 €                83,17 €                  499,00 €
18.02.2019 19/10100056 2151/2004/IB-005, 23.01.19/000000024 modemy Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 28.01.2019                 455,00 €                91,00 €                  546,00 €
18.02.2019 19/10100099 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny NBÚ (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.02.2019              1 217,43 €             243,49 €               1 460,92 €
18.02.2019 19/10100074 3249/2005/IBEP-002 telekom. poplatky BIZNIS PARTNER (01/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 06.02.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
18.02.2019 19/10100101 07.02.19/000000053 letenka  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 11.02.2019                 617,93 €                       -                    617,93 €
18.02.2019 19/10100102 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 11.02.19/000000054 úhrada spoluúčasti za opravu služ. motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 06.02.2019                    55,00 €                11,00 €                     66,00 €
18.02.2019 19/10100098 18.01.19/000000016 oprava balkónových dverí v budove NBÚ Ing. Dušan Blažek,  Tupolevova 1,  851 01 Bratislava 37419587 08.02.2019                 379,14 €                75,83 €                  454,97 €
18.02.2019 19/10100096 5651/2016/SEP/OMTZ-007 preprava,zber a zneškodnenie odpadu - plasty,  ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 08.02.2019                      6,00 €                  1,20 €                       7,20 €
18.02.2019 19/10100094 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 04.02.19/000000048 oprava služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 08.02.2019                 140,00 €                28,00 €                  168,00 €
18.02.2019 19/10100093 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky - SMI (01/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.02.2019                 570,52 €             114,10 €                  684,62 €
18.02.2019 19/10100092 2151/2004/IB-005 telefónne poplatky - SMT (01/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.02.2019              1 881,88 €             376,02 €               2 257,90 €
18.02.2019 19/10100091 08034/2018/SEP/OMTZ-012 plnenie zmluvy č.08034/2018/SEP/OMTZ-012 čl.7 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 08.02.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
18.02.2019 19/10100090 01.02.19/000000043 tablety - 3 ks Asbis SK spol. s r.o.,  Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 07.02.2019              1 795,20 €             359,04 €               2 154,24 €
18.02.2019 19/10100089 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 31.01.19/000000039 oprava služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 06.02.2019                 384,53 €                76,91 €                  461,44 €
18.02.2019 19/10100086 896/2017/SEP/OPr-001 telekom.poplatky mail2fax (01/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.02.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
18.02.2019 19/10100085 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby (01/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.02.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
18.02.2019 19/10100084 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky  VIRTUAL VOICE NET (01/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.02.2019                 453,54 €                90,71 €                  544,25 €
18.02.2019 19/10100080 04.02.19/000000050 letenky pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 06.02.2019              1 474,86 €                       -                 1 474,86 €
18.02.2019 19/10100078 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (01-02/2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 04.02.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
18.02.2019 19/10100075 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie PHM do SMV (01/2019) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 05.02.2019              1 122,34 €             224,46 €               1 346,80 €
18.02.2019 19/10100070 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby (01/2019) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 05.02.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
13.02.2019 19/10100087 00082/2018/SEP/OMTZ-011 tématický monitoring médií (01/2019) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 07.02.2019              1 999,65 €             399,93 €               2 399,58 €
13.02.2019 19/10100081 05955/2018/SEP/OMTZ-019 elektrina NBÚ (02/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.02.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
13.02.2019 19/10100082 05955/2018/SEP/OMTZ-019 plyn NBÚ a ÚZ Brunovce (02/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.02.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
13.02.2019 19/10100083 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.02.2019                 424,61 €                84,92 €                  509,53 €
13.02.2019 19/10100067 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ (01/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.02.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
13.02.2019 19/10100068 29.01.19/000000035 výmena čerpadiel v budove NBÚ  PETRA+, spol. s r.o.,  Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 05.02.2019              2 400,00 €             480,00 €               2 880,00 €
13.02.2019 19/10100069 4874/2010/KÚ/OVB-008, 24.01.19/000000025 oprava kamery   SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 04.02.2019                    94,11 €                18,82 €                  112,93 €
13.02.2019 19/10100071 13/2002-SE KTV (02-04/2019) UPC Broadband Slovensko, s.r.o.,  Ševčenková36,  851 01 Bratislava 35971967 05.02.2019                    38,32 €                  7,67 €                     45,99 €
13.02.2019 19/10100073 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (01/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 06.02.2019                 202,75 €                40,55 €                  243,30 €
13.02.2019 19/10100077 442/2009/SE-024, 04.02.19/000000049 nabitie e - stravovacích poukážok (02/2019) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 06.02.2019            16 036,80 €                       -               16 036,80 €
13.02.2019 19/10100064 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ (02/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.02.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
13.02.2019 19/10100079 04.02.19/000000050 letenka  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 06.02.2019                 586,93 €                       -                    586,93 €
13.02.2019 19/10100066 02151/2018/SEP/OMTZ-005 denná dezinfecia a prenájom dávkovača ÚZ Brunovce (02/2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 04.02.2019                    13,11 €                  2,62 €                     15,73 €
13.02.2019 19/10100088 4555/2013/SE/OMTZ-002 poistenie zahraničných služobných ciest (01/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 06.02.2019                    88,00 €                       -                       88,00 €
13.02.2019 19/10100053 22.01.19/000000022 tech.kontrola a emisná kontrola služ. motorového vozidla SLOVDEKRA, s.r.o.,  Polianky 2834/19,  841 01 Bratislava 31324797 30.01.2019                    50,00 €                10,00 €                     60,00 €
13.02.2019 19/10100063 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (02/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.02.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
13.02.2019 19/10100095 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (02/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 08.02.2019                 436,52 €                87,30 €                  523,82 €
08.02.2019 19/10100060 28.01.19/000000033 olejové radiátory Internet Mall Slovakia s.r.o.,  Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 30.01.2019                 349,50 €                69,90 €                  419,40 €
06.02.2019 19/10100057 21.01.19/000000019 úhrada spoluúčasti za opravu služ. motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 29.01.2019                    55,00 €                11,00 €                     66,00 €
06.02.2019 19/10100049 15.01.19/000000012 diaľničné známky rok 2019 - Česko, Rakúsko Autoklub SR,  Holíčska 30,  851 01 Bratislava 31793649 22.01.2019              1 308,50 €                       -                 1 308,50 €
06.02.2019 19/10100055 VZN 13/2012, č.75/2019 poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady NBÚ rok 2019  Hlavné mesto SR Bratislava,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 603481 28.01.2019              6 901,44 €                       -                 6 901,44 €
05.02.2019 19/10100061 18.01.19/000000018 oprava zámku požiarnych dverí Pavol Richter - UNISEP,  Gessayova 16,  851 03 Bratislava 43031498 30.01.2019                    90,00 €                18,00 €                  108,00 €
05.02.2019 19/10100059 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie spotreby plynu ÚZ Brunovce (01/2018-01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 29.01.2019              4 147,03 €             829,41 €               4 976,44 €
05.02.2019 19/10100054 24.01.19/000000028 odborná publikácia  Martinus, s.r.o.,  Gorkého 4,  036 01 Martin 45503249 28.01.2019                    30,40 €                  3,04 €                     33,44 €
05.02.2019 19/10100058 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie plynu NBÚ (29. -31.12.2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 29.01.2019                      5,09 €                  1,02 €                       6,11 €
01.02.2019 19/10100048 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny NBÚ (12/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 21.01.2019                 673,37 €             134,67 €                  808,04 €
01.02.2019 19/10100051 1356/2007/IBEP-064 prenájom nebytových priestorov v SITEL POP1 (01-03/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 24.01.2019              1 333,15 €             266,63 €               1 599,78 €
01.02.2019 19/10100052 11.01.19/000000011 odborný seminár  ANASOFT APR, spol. s r.o.,  Mlynská dolina 41,  811 02 Bratislava 31361552 28.01.2019                 322,50 €                64,50 €                  387,00 €
01.02.2019 19/10100050 1356/2007/IBEP-064 dodávka elektriny v SITEL POP1 (10-12/2018) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 24.01.2019                    11,07 €                  2,21 €                     13,28 €
31.01.2019 B VUBK 12/0 28.01. 19/000000032 náhradné diely IKT Alza cz, a.s., Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440 28.01.2019                 282,50 €                56,50 €                  339,00 €
30.01.2019 19/10100047 08395/2018/SEP/OMTZ-008 kurz anglického jazyka (12/2018 - 03/2019) British Council,  Panská 17,  811 01 Bratislava 31785671 21.01.2019              7 200,00 €                       -                 7 200,00 €
30.01.2019 19/10100031 03.01.19/000000002 preklad z angličtiny do slovenčiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 14.01.2019              1 767,50 €             353,50 €               2 121,00 €
30.01.2019 19/10100037 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 15.01.2019                 253,72 €                50,74 €                  304,46 €
29.01.2019 19/10100046 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie  DPN a DTPN (12/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 21.01.2019                    11,43 €                       -                       11,43 €
28.01.2019 19/10300001 23.01.19/00000023 ročný poplatok Apple Developer Apple Inc.,  Sainte Zithe,  Luxemburg 0 28.01.2019                           -                         -                    263,65 €
25.01.2019 19/10100032 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt.priečinku (12/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.01.2019              1 244,38 €                  0,82 €               1 245,20 €
25.01.2019 19/10100029 00609/2018/SEP/OMTZ-012 prenájom nenasvietených optických vlákien (01-03/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 11.01.2019              1 140,62 €             228,13 €               1 368,75 €
25.01.2019 19/10100045 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (12/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 18.01.2019                    61,02 €                12,20 €                     73,22 €
25.01.2019 19/10100034 09.01.19/000000008 teleskopické metličky na sneh IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 14.01.2019                 250,00 €                50,00 €                  300,00 €
25.01.2019 19/10100044 znalecký posudok Mgr. Matej Medvecký, PhD.,  Púpavová 49,  841 04 Bratislava 0 17.01.2019                 378,48 €                       -                    378,48 €
25.01.2019 19/10100040 09.01.19/000000007 školenie  ANASOFT APR, spol. s r.o.,  Mlynská dolina 41,  811 02 Bratislava 31361552 16.01.2019                 322,50 €                64,50 €                  387,00 €
25.01.2019 19/10100042 15.01.19/000000013 letenka  +  poistenie storna pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 16.01.2019                 301,22 €                       -                    301,22 €
25.01.2019 19/10100041 15.01.19/000000014 letenky  +  poistenie storna pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 16.01.2019              1 905,21 €                       -                 1 905,21 €
25.01.2019 19/10100043 09.01.19/000000010 hlavice na lakové zariadenie Montes SK, s.r.o.,  Kvetinárska 15,  821 06 Bratislava 35904500 16.01.2019                 160,00 €                32,00 €                  192,00 €
25.01.2019 19/10100039 4874/2010/KÚ/OVB-008 štvrťročná kontrola EPS, ESZ/TPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 15.01.2019              3 134,68 €             626,94 €               3 761,62 €
25.01.2019 19/10100036 2151/2004/IB-005 telefónne poplatky - SMT (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 14.01.2019              1 928,48 €             384,26 €               2 312,74 €
25.01.2019 19/10100035 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky - SMI (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 14.01.2019                 578,11 €             115,62 €                  693,73 €
25.01.2019 19/10100028 09.01.19/000000009 nemrznúca zmes do služobných motorových vozidiel FULLTIME, s.r.o.,  Gen. Svobodu 2753/7,  911 08 Trenčín 44105487 11.01.2019                    96,00 €                19,20 €                  115,20 €
25.01.2019 19/10100038 5186/2011/KÚ/OP-001 špecifická zdravotná starostlivosť (12/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 15.01.2019              1 090,90 €                       -                 1 090,90 €
21.01.2019 19/10100024 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (01-12/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019 -               326,38 € -             65,28 € -                391,66 €
17.01.2019 19/10100033 03933/2018/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (12/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.01.2019                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
17.01.2019 19/10100013 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz a zneškodnenie odpadu - papier (12/2018) Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 08.01.2019                      8,00 €                  1,60 €                       9,60 €
17.01.2019 19/10100012 08101/2018/SEP/OMTZ-004 aktualizačný poplatok za SW licencie Fabasof v zmysle zmluvy DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 08.01.2019              8 435,00 €          1 687,00 €             10 122,00 €
17.01.2019 19/10100025 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie plynu NBÚ (01 -12/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019                 673,01 €             134,60 €                  807,61 €
17.01.2019 19/10100027 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
17.01.2019 19/10100023 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (01 -12/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019 -                 63,06 € -             12,61 € -                  75,67 €
17.01.2019 19/10100002 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie PHM do SMV (12/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 04.01.2019              2 407,85 €             481,57 €               2 889,42 €
17.01.2019 19/10100026 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ, ÚZ Brunovce (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
17.01.2019 19/10100030 05.10.17/000000392 vyúčtovanie  -  Finančný spravodajca - rok  2018 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 14.01.2019                    12,42 €                  2,48 €                     14,90 €
17.01.2019 19/10100021 3249/2005/IBEP-002 telekom.poplatkly BIZNIS PARTNER (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.01.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
17.01.2019 19/10100019 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.01.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
17.01.2019 19/10100018 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky  VIRTUAL VOICE NET (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.01.2019                 428,79 €                85,76 €                  514,55 €
17.01.2019 19/10100022 02.01.19/000000001 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 09.01.2019              1 287,86 €                       -                 1 287,86 €
16.01.2019 19/10100016 442/2009/SE-024, 08.01.19/000000004 gastrolístky EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 09.01.2019              1 440,00 €                       -                 1 440,00 €
16.01.2019 19/10100020 896/2017/SEP/OPr-001 telekom.poplatky mail2fax (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.01.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
16.01.2019 19/10200001 09.01.19/000000006 záloha na predplatné publikácie AJFA+AVIS s.r.o.,  Klemensova 34,  010 01 Žilina 31602436 04.01.2019                    49,00 €                  9,80 €                     58,80 €
16.01.2019 19/10100017 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ 30 (12/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 09.01.2019                 297,20 €                59,44 €                  356,64 €
14.01.2019 19/10100006 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.11.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
14.01.2019 19/10100008 06859/2017/SEP/OMTZ-017 plnenie zmluvy č.6859/2017/SEP/OMTZ-017 čl.3 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 07.01.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
14.01.2019 19/10100005 02151/2018/SEP/OMTZ-005 prenájom  dávkovačov, den. dezinfekcia ÚZ Brunovce (01/2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 03.01.2019                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
14.01.2019 19/10100011 00082/2018/SEP/OMTZ-011 tématický monitoring médií za (12/2018) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 08.01.2019              1 999,65 €             399,93 €               2 399,58 €
14.01.2019 19/10100009 EP-251/2002 telekom okruh a dátové služby (12/2018) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 07.01.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
14.01.2019 19/10100007 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.01.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
14.01.2019 19/10100015 442/2009/SE-024, 04.01.19/000000003 nabitie e - stravovacích poukážok (01/2019) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 08.01.2019            21 964,80 €                       -               21 964,80 €
14.01.2019 19/10100014 Zákon č. 340/2012 Z.z. koncesionárske poplatky RTVS - 2019 Rozhlas a televízia Slovenska,  Mlynská dolina,  845 45 Bratislava 47232480 09.01.2019                 955,92 €                       -                    955,92 €
14.01.2019 19/10100001 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce  (12/2018 - 01/2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 03.01.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
14.01.2019 19/10100010 4555/2013/SE/OMTZ-002 poistenie zahraničných služobných ciest (12/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 07.01.2019                    59,80 €                       -                       59,80 €
14.01.2019 19/10100004 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ  (12/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 03.01.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
14.01.2019 19/10100003 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (12/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.01.2019                 203,67 €                40,73 €                  244,40 €
09.01.2019 18/10101036 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie dokladov PN a dokladov TPN (11/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 31.12.2018                    15,05 €                       -                       15,05 €