Faktúry a platby v hotovosti  dátum poslednej aktualizácie: 31.10.2019 
Dátum
úhrady
Číslo
dokladu
Číslo
zmluvy, objednávky
Predmet Dodávateľ IČO Dátum prijatia dokladu  Celková cena
bez DPH 
 DPH   Celková cena
vrátane DPH 
25.10.2019 19/10100749 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 08.10.19/000000465 servis na služobné motorové vozidlo RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 11.10.2019                 265,17 €                53,03 €                  318,20 €
24.10.2019 19/10100718 02231/2019/SEP/OMTZ-016 čerpanie PHM do SMV  (09/2019) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 09.10.2019              2 455,71 €             491,15 €               2 946,86 €
24.10.2019 19/10100728 09.10.19/000000469 bezpečná lividácia HDD EKORAY - Peter Bolek,  Ul. Miestneho priemyslu 568,  029 01 Námestovo 10846671 14.10.2019                 226,50 €                45,30 €                  271,80 €
24.10.2019 19/10100738 6636/2013/SE/OMTZ-008 poistné budov NBÚ, ÚZ Brunovce (27.11.2019 - 26.11.2020) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 11.10.2019              2 450,67 €                       -                 2 450,67 €
24.10.2019 19/10100743 08.10.19/000000461 posypová soľ Manutan Slovakia s.r.o.,  Galvániho 7/B,  821 04 Bratislava 35885815 16.10.2019                 254,80 €                50,96 €                  305,76 €
24.10.2019 19/10100742 30.09.19/000000437 odborný kurz ARTEA, o.z.,  Sibírska 65,  831 02 Bratislava 42139201 15.10.2019                 230,00 €                       -                    230,00 €
24.10.2019 19/10100741 14.10.19/000000478 letenky (10/2019) + poistné voči stornu pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 15.10.2019              4 172,47 €                       -                 4 172,47 €
24.10.2019 19/10100740 03.10.19/000000448 dodanie a montáž prídavného ZVVZ do SMV Branislav Šaškovič - SABRA,  Haanova 42,  851 04 Bratislava 37085093 15.10.2019                 250,00 €                50,00 €                  300,00 €
24.10.2019 19/10100726 04.10.19/000000451 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 11.10.2019              1 424,31 €                       -                 1 424,31 €
24.10.2019 19/10100725 10.10.19/000000470 služby súdneho znalca MUDr. Matúš Martinka,  Uhrova 1,  831 01 Bratislava 42262291 11.10.2019                 298,80 €                       -                    298,80 €
24.10.2019 19/10100724 05.09.19/000000389 drevené kazety VIDA, s.r.o.,  Veternicka 1504/64B,  967 01 Kremnica 48001155 10.10.2019                 433,00 €                86,60 €                  519,60 €
24.10.2019 19/10100739 08.10.19/000000460 pracovné náradie Gálik & Veselý s.r.o.,  Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 15.10.2019                    46,87 €                       -                       46,87 €
24.10.2019 19/10100734 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby ( 09/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 15.10.2019              1 621,25 €                       -                 1 621,25 €
24.10.2019 19/10100731 08034/2018/SEP/OMTZ-012 plnenie zmluvy  čl.7 za 09/2019 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 11.10.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
24.10.2019 19/10100730 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie (09/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 14.10.2019                 106,60 €                       -                    106,60 €
24.10.2019 19/10300008 15.08.19/000000353 nákup SCAD prvkov Conrad Electronic ČR, s.r.o.,  Vinohradská 2828/151,  130 00 Praha 3 - Žižkov 28218434 17.10.2019              1 154,06 €                       -                 1 154,06 €
24.10.2019 19/10100732 08.10.19/000000454 kancelársky nábytok B2B Partner, s.r.o.,  Šuleková 2,  811 06 Bratislava 44413467 11.10.2019                 456,30 €                91,26 €                  547,56 €
24.10.2019 19/10100748 08.10.19/000000459 predlžovacie káble,  prepäťová ochrana Datacomp, s.r.o.,  Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 17.10.2019                    64,48 €                12,90 €                     77,38 €
24.10.2019 19/10100736 09.10.19/000000467 zimné pneumatiky na SMV AKH Slovakia s.r.o.,  Kopčianska 20,  851 01 Bratislava 45283150 15.10.2019                 888,32 €             177,67 €               1 065,99 €
24.10.2019 19/10100744 18.09.19/000000412 seminár  PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 16.10.2019                 222,50 €                44,50 €                  267,00 €
24.10.2019 19/10100735 1010/2014/KÚ/OVB-002 havarijné poistenie SMV (09/2019 - 01/2020) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 11.10.2019                 153,70 €                       -                    153,70 €
24.10.2019 19/10100745 25.09.19/000000431 oprava kopírovacieho stroja TOP SERVIS IT, a.s.,  Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 16.10.2019                 184,06 €                36,81 €                  220,87 €
24.10.2019 19/10100746 02331/2019/SEP/OMTZ-007 zberné jazdy (09/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 16.10.2019                 335,00 €                67,00 €                  402,00 €
24.10.2019 19/10100750 13.09.19/000000402 sprievodcovské služby Bratislavská organizácia cestovného ruchu,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 42259088 17.10.2019                    54,17 €                10,83 €                     65,00 €
23.10.2019 19/10100729 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie DPN a DTPN (09/2019) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 14.10.2019                    14,05 €                       -                       14,05 €
21.10.2019 19/10100705 07540/2017/SEP/OMTZ-007, 26.07.19/000000328 servisná podpora Mobilernon (03/2019 - 03/2020) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 04.10.2019              1 509,00 €             301,80 €               1 810,80 €
18.10.2019 1900394 2019/456 prikrývka do ambulacie JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 35974133 18.10.2019                    24,99 €                  5,00 €                     29,99 €
18.10.2019 19/10100720 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.10.2019                 296,77 €                59,35 €                  356,12 €
18.10.2019 19/10100711 3249/2005/IBEP-002 telekom. poplatky Biznis Partner (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.10.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
18.10.2019 19/10100713 2151/2004/IB-005 telekom.poplatky MI (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.10.2019                 582,95 €             116,59 €                  699,54 €
18.10.2019 19/10100714 1356/2007/IBEP-064 prenájom nebyt.priestorov v SITEL POP1 (10-12/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 09.10.2019              1 333,15 €             266,63 €               1 599,78 €
18.10.2019 19/10100695 05784/2019/SEP/OMTZ-019 tématický monitoring médií  (09/2019) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 08.10.2019              1 363,46 €             272,69 €               1 636,15 €
18.10.2019 19/10100715 00609/2018/SEP/OMTZ-012 prenájom nenasv.optických vlákien (10-12/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 09.10.2019              1 140,62 €             228,13 €               1 368,75 €
18.10.2019 19/10100712 2151/2004/IB-005 telekom poplatky MT (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.10.2019              1 891,76 €             378,35 €               2 270,11 €
18.10.2019 19/10100708 02597/2019/SEP/OMTZ-008 servis telefónnej ústredne Alcasys Slovakia, a.s.,  Staré grunty 36,  841 04 Bratislava 35879335 08.10.2019                 950,00 €             190,00 €               1 140,00 €
18.10.2019 19/10100688 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby (09/2019) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 03.10.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
18.10.2019 19/10100721 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.10.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
18.10.2019 19/10100723 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky VIRTUAL VOICE NET (09/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.10.2019                 737,84 €             147,57 €                  885,41 €
17.10.2019 19/10100701 01.10.19/000000443 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 07.10.2019              1 200,51 €                       -                 1 200,51 €
17.10.2019 19/10100700 23.05.19/000000231 posudok k obnove juž.portálu - ÚZ Brunovce Juraj Krajčo,  Hlavná 38,  911 05 Trenčín 17746345 04.10.2019                 850,00 €                       -                    850,00 €
17.10.2019 19/10100699 18.09.19/000000417 dodávka a montáž tesniacej techniky WROPOOL, s.r.o.,  Nobelova 23,  831 02 Bratislava 35801590 04.10.2019                 101,05 €                20,21 €                  121,26 €
17.10.2019 19/10100698 10.09.19/000000395 dodanie komponentov do kamerového systému Fittich Alarm, s.r.o.,  Zvolenská cesta 14,  974 01 Banská Bystrica 634743 03.10.2019              2 329,75 €             465,95 €               2 795,70 €
17.10.2019 19/10100697 24.07.19/000000324 obnova južného vstupného portálu - ÚZ Brunovce AGENA ChV, s.r.o.,  Chocholná - Velčice 436,  913 04 Chocholná-Velčice 36313319 04.10.2019              3 916,67 €             783,33 €               4 700,00 €
17.10.2019 19/10100694 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (10/2019)  Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.10.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
17.10.2019 19/10100693 08395/2018/SEP/OMTZ-008 tretí semester kurzu anglického jazyka British Council,  Panská 17,  811 01 Bratislava 31785671 07.10.2019              7 020,00 €                       -                 7 020,00 €
17.10.2019 19/10100690 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ, ÚZ  Brunovce (10/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.10.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
17.10.2019 19/10100717 02.10.19/000000447 aplikácia  (10/2019 -10/2020) sli.do s.r.o.,  Heyrovského 10,  841 03 Bratislava 47333421 04.10.2019                 149,00 €                29,80 €                  178,80 €
17.10.2019 19/10100716 442/2009/SE-024, 04.10.19/000000450 nabitie e - stravovacích poukážok Ticket Service, s.r.o. (EDENRED),  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 52005551 09.10.2019            17 990,40 €                       -               17 990,40 €
17.10.2019 19/10100680 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (09/2019-10/2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 30.09.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
17.10.2019 19/10100679 3396/2006/IBEP podpora Maintenance (09/2019-09/2020) Veri2 s.r.o.,  Drieňová 31,  821 01 Bratislava 35806231 30.09.2019            13 014,71 €          2 602,94 €             15 617,65 €
17.10.2019 19/10100722 896/2017/SEP/OPr-001 poplatky Mail2fax (10/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.10.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
17.10.2019 19/10100727 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 15.10.2019 -                 64,62 € -             12,93 € -                  77,55 €
17.10.2019 19/10100707 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 30.09.19/000000435 servis služobného motorového vozidla  RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 07.10.2019                 220,44 €                44,09 €                  264,53 €
17.10.2019 19/10100706 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 01.10.19/000000442 práce na služovnom motorovom vozidle RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 07.10.2019                    33,34 €                  6,67 €                     40,01 €
17.10.2019 19/10100676 10.09.19/000000392 kancelárske potreby ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.),  Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 27.09.2019                 482,20 €                96,44 €                  578,64 €
17.10.2019 19/10100733 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie plynu NBU (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 15.10.2019 -            2 598,18 € -           519,64 € -             3 117,82 €
17.10.2019 19/10100719 30.09.19/000000438 vizitky  BB print, s.r.o.,  Miletičova 3/a,  821 08 Bratislava 35725681 10.10.2019                 198,00 €                39,60 €                  237,60 €
17.10.2019 19/10100702 04.09.19/000000387 OP a OS  krídlovej brány s pohonom TRITON Závodná s.r.o.,  Závodná 46,  821 06 Bratislava 47738600 08.10.2019                 220,00 €                44,00 €                  264,00 €
17.10.2019 19/10100703 02.10.19/000000446 zmena letenky pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 07.10.2019                 114,60 €                       -                    114,60 €
15.10.2019 19/10100692 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ (09/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 07.10.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
15.10.2019 19/10100696 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (09/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 07.10.2019                 204,33 €                40,87 €                  245,20 €
14.10.2019 19/10100691 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (09/2019)  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.10.2019                 195,38 €                39,08 €                  234,46 €
14.10.2019 19/10100689 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpeľná liečba Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 04.10.2019              1 920,00 €                       -                 1 920,00 €
14.10.2019 19/10100710 Zákon č.328/2002 Z.z.par.70 kúpeľná liečba KLÚ MV SR ARCO,  17.novembra 6,  914 51 Trenčianske Teplice 735256 08.10.2019                 800,00 €                       -                    800,00 €
14.10.2019 19/10100671 27.08.19/000000367 HSM modul nShield SOLO XC Base 2 DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 23.09.2019              6 860,31 €          1 372,06 €               8 232,37 €
11.10.2019 1900378 2019/464 kópie k projektovej dokumentácii Repro, S.R.O., Brnianska 49, 811 04 Bratislava 44314523 11.10.2019                    82,16 €                16,43 €                     98,59 €
10.10.2019 19/10100678 18.09.19/000000415 čistiace prostriedky PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier,  Wolkrova 5,  851 01 Bratislava 33768897 27.09.2019                 380,00 €                76,00 €                  456,00 €
10.10.2019 19/10100677 6726/2013/KÚ/OVB-002 PZP na služ.motorové vozidlo (17.9.-19.12.2019) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 27.09.2019                    34,19 €                       -                       34,19 €
10.10.2019 19/10100672 13.09.19/000000400 oprava kopírovacieho stroja TOP SERVIS IT, a.s.,  Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 26.09.2019                 173,47 €                34,69 €                  208,16 €
10.10.2019 19/10100686 20.09.19/000000421 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 01.10.2019                 993,76 €                       -                    993,76 €
10.10.2019 19/10100684 02431/2019/SEP/OMTZ-008 prenájom dávkovačov, dezinferkcia dávkovačov (10-12/2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.10.2019                    44,10 €                  8,82 €                     52,92 €
10.10.2019 19/10100681 18.09.19/000000418 odborný kurz GARANT PARTNER PLUS, s.r.o.,  Priemyselná 1,  031 01 Liptovský Mikuláš 43809731 01.10.2019              4 398,00 €             879,60 €               5 277,60 €
10.10.2019 19/10100669 10.09.19/000000393 oprava klimatizačných jednotiek FRIGO SLOVAKIA, s.r.o.,  Nábr.arm.gen. L. Svobodu 58,  811 02 Bratislava 1 31389538 25.09.2019              3 805,00 €             761,00 €               4 566,00 €
10.10.2019 19/10100682 16.09.19/000000409 čalúnenie kancelárskych dverí Čalunictvo - CHARLIE,  Račianska 2687/143,  831 54 Bratislava 37491164 01.10.2019                 700,00 €                       -                    700,00 €
10.10.2019 19/10100673 13.09.19/000000403 mimoriadna revízia bleskozvodu na budove ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 26.09.2019                 240,90 €                48,18 €                  289,08 €
10.10.2019 19/10100674 05.09.19/000000388 oprava podlahovej krytiny JUTEX - Contract, s.r.o.,  Ivánska cesta 2,  821 04 Bratislava 35787473 27.09.2019              1 137,96 €             227,59 €               1 365,55 €
10.10.2019 19/10100675 02.09.19/000000375 pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 27.09.2019                 245,29 €                49,06 €                  294,35 €
10.10.2019 19/10100685 02431/2019/SEP/OMTZ-008, 04.09.19/000000377 dodanie pramenitej vody, plastových pohárikov AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.10.2019                 125,10 €                25,02 €                  150,12 €
09.10.2019 19/10100683 17.09.19/000000410 2 skrinky na kľúče s elektronickým zámkom B2B Partner, s.r.o.,  Šuleková 2,  811 06 Bratislava 44413467 01.10.2019                 122,00 €                24,40 €                  146,40 €
08.10.2019 19/10100687 06375/2019/SEP/OMTZ-016 plnenie čiast. zml. č.5: 06375/2019/SRP/OMTZ-016 DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 03.10.2019              6 833,33 €          1 366,67 €               8 200,00 €
07.10.2019 19/10100654 05212/2019/SEP/OMTZ-008 služobné motorové vozidlo  Motor-car BA s.r.o.,  Tuhovská 5,  831 07 Bratislava 35828161 16.09.2019            31 306,40 €          6 261,28 €             37 567,68 €
07.10.2019 19/10100668 20.09.19/000000420 poplatok za vydanie licencie Slovenská komora psychológov,  Vajnorská 1,  831 04 Bratislava 42131740 24.09.2019                 181,00 €                       -                    181,00 €
07.10.2019 19/10100666 24.09.19/000000427 bezdotykový ovládač s náhradnými náplňami Jonsson, s.r.o.,  Tallerova 4,  811 02 Bratislava 44268564 24.09.2019                    95,50 €                19,10 €                  114,60 €
07.10.2019 19/10100665 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 18.09.19/000000413 servis na služobné motorové vozidlo  RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 19.09.2019                 277,53 €                55,51 €                  333,04 €
07.10.2019 19/10100670 18.09.19/000000416 notebook AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 25.09.2019                 990,00 €             198,00 €               1 188,00 €
07.10.2019 19/10100511 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incidentov kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 22.07.2019      4 379 699,96 €     875 939,99 €       5 255 639,95 €
07.10.2019 19/10100590 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incidentov kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 28.08.2019         180 790,90 €        36 158,18 €          216 949,08 €
07.10.2019 19/10100591 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incidentov kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 28.08.2019            81 920,00 €        16 384,00 €             98 304,00 €
07.10.2019 19/10100566 00536/2019/SEP-OMTZ-082 národný systém riadenia incidentov kyber.bezpečnosti vo VS ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 13.08.2019      1 900 814,43 €     380 162,89 €       2 280 977,32 €
04.10.2019 19/10100661 13.09.19/000000399 batéria a udržiavací zdroj do záhrad.traktora FULLTIME, s.r.o.,  Gen. Svobodu 2753/7,  911 08 Trenčín 44105487 18.09.2019                    87,87 €                17,57 €                  105,44 €
04.10.2019 19/10100667 13.09.19/000000401 oprava vysávača  Montes SK, s.r.o.,  Kvetinárska 15,  821 06 Bratislava 35904500 20.09.2019                    40,80 €                  8,16 €                     48,96 €
03.10.2019 1900361 2019/440 náplne do SODASTREAM LIVONEC SK, s.r.o., Ivanska cesta 15731/19, 821 04 Bratislava 48121347 03.10.2019                    17,50 €                  3,50 €                     21,00 €
02.10.2019 1900358 2019/434 osvečenie správnosti kópie JUDr. Irena Bošanská,notárka, Haburská 16, 821 01 Bratislava 31783902 02.10.2019                      2,67 €                  0,53 €                       3,20 €
02.10.2019 1900357 2019/425 prevádzkové potreby (odpadový kôš, izbový teplomer, odpad. vrecia) ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30,903 01 Senec 36540773 02.10.2019                    32,56 €                  6,51 €                     39,07 €
02.10.2019 1900357 2019/411 materiál pre potreby servisu a údržbu dverí v budove HORNBACH - Baumarkt,SK spol.s r.o., Galvaniho 9,821 04 Bratislava 35838949 02.10.2019                    37,50 €                  7,50 €                     45,00 €
02.10.2019 1900357 2019/397 batérie do ovládačov na služobné motorové vozidlá NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 02.10.2019                    49,75 €                  9,95 €                     60,00 €
02.10.2019 1900357 2019/391 drobný materiál IKRA Bratislava. S.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 02.10.2019                    10,82 €                  2,17 €                     12,99 €
01.10.2019 19/10100618 05907/2019/SEP/OMTZ skenery  REVIS-SERVIS spol. s r.o.,  Na Priehon 875/2A,  949 05 Nitra 36657719 04.09.2019              7 783,33 €          1 556,67 €               9 340,00 €
01.10.2019 19/10100656 16.09.19/000000408 letenky + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 17.09.2019              1 991,82 €                       -                 1 991,82 €
30.09.2019 1900352 2019/429 fototapeta MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov 51231735 30.09.2019                    27,07 €                  5,42 €                     32,49 €
30.09.2019 1900351 2019/428 spotrebný materiál HORNBACH - Baumarkt,SK spol.s r.o., Galvaniho 9,821 04 Bratislava 35838949 30.09.2019                 113,50 €                22,70 €                  136,20 €
30.09.2019 1900349 2019/432 spotrebný materiál TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s.r.o, Galant.cesta 5856/24, 926 01 Dun.Streda 35744987 30.09.2019                    13,75 €                  2,75 €                     16,50 €
30.09.2019 19/10100650 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie  plynu NBÚ (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 16.09.2019 -            2 944,35 € -           588,87 € -             3 533,22 €
30.09.2019 19/10100648 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny  ÚZ Brunovce (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 16.09.2019 -                 66,96 € -             13,39 € -                  80,35 €
27.09.2019 19/10100662 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie DPN a DT/N (08/2019) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 18.09.2019                      5,81 €                       -                         5,81 €
26.09.2019 B VUBk 103/0 23.09. 19/000000423 IKT materiál AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 24.09.2019                 184,64 €                36,93 €                  221,57 €
12.09.2019 B VUBk 96/1 10.09. 19/000000407 propagačné a darčekové predmety PE Retail SK, s.r.o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 47349760 10.09.2019                    23,67 €                  4,73 €                     28,40 €
12.09.2019 B VUBk 96/2 10.09. 19/000000406 propagačné a darčekové predmety pietro filipi Slovak, s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava 35841451 10.09.2019                 214,17 €                42,83 €                  257,00 €
12.09.2019 B VUBk 96/3 10.09. 19/000000405 propagačné a darčekové predmety OZETA, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 44360835 10.09.2019                 232,67 €                46,53 €                  279,20 €
25.09.2019 19/10100652 02331/2019/SEP/OMTZ-007 Poštové služby  - zberné jazdy (08/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 16.09.2019                 335,00 €                67,00 €                  402,00 €
25.09.2019 19/10100659 04.09.19/000000380 montážne práce (oprava bráničky) SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 17.09.2019                 237,34 €                47,47 €                  284,81 €
25.09.2019 19/10100658 04.09.19/000000381 montážne práce (pripojenie kamery) SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 17.09.2019                 170,79 €                34,16 €                  204,95 €
25.09.2019 19/10100657 04.09.19/000000382 montážne práce (odpojenie a pripojenie dverí) SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 17.09.2019                 554,19 €             110,84 €                  665,03 €
25.09.2019 19/10100660 19.08.19/000000362 výmena radiátorov v objekte NBÚ STAKO - Miloš Starosta,  Na hôrke 24,  959 11 Nitra 14408708 17.09.2019                 729,87 €             145,97 €                  875,84 €
25.09.2019 19/10100653 23.08.19/000000364 servírovací stolík + termosky Karol Sipos - SK GLASS,  Vrakúň 737/2,  930 25 Vrakúň 32304544 16.09.2019                 142,20 €                28,44 €                  170,64 €
25.09.2019 19/10100640 Čerpanie PHM do SMV za 08/2019 Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 12.09.2019              1 502,28 €             300,46 €               1 802,74 €
25.09.2019 19/10100647 07.08.19/000000340 Revízia elektrických spotrebičov a el.ručnbého náradia ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 13.09.2019                 668,67 €             133,73 €                  802,40 €
25.09.2019 19/10100646 10.09.19/000000396 letenky  (09/2019) pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 12.09.2019              4 811,39 €                       -                 4 811,39 €
25.09.2019 19/10100613 08034/2018/SEP/OMTZ-012 Plnenie zmluvy čl.7. (082019) DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 05.09.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
25.09.2019 19/10100633 05784/2019/SEP/OMTZ-019 tématický monitoring 08/20109 Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 06.09.2019              1 142,36 €             228,47 €               1 370,83 €
25.09.2019 19/10100641 04.09.19/000000383 predĺženie licencie na 3 roky Emisec, s.r.o.,  Fialková 9,  900 45 Malinovo 46862307 09.09.2019                 193,00 €                38,60 €                  231,60 €
25.09.2019 19/10100620 13.08.19/000000345 Výmena bezpečnostnej kľúčovej vložky LOCK service, s.r.o.,  Suvorovova 427,  902 01 Pezinok 44674902 06.09.2019                 173,00 €                34,60 €                  207,60 €
25.09.2019 19/10100655 04.09.19/000000385 tekutá izolačná guma na opravu strechy W&M production, s.r.o.,  Haburská 29,  821 01 Bratislava 35958111 12.09.2019              1 640,00 €             328,00 €               1 968,00 €
24.09.2019 19/10100651 Zákon 324/2011 Z.z. Poštové služby  (08/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 16.09.2019              1 675,15 €                       -                 1 675,15 €
24.09.2019 19/10300007 15.08.19/000000353 Nákup  - SCADA prvkov Conrad Electronic ČR, s.r.o.,  Vinohradská 2828/151,  130 00 Praha 3 - Žižkov 28218434 13.09.2019                           -                         -                    326,65 €
24.09.2019 19/10100649 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Vyúčtovanie elekriny NBÚ 30 (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 16.09.2019              3 834,33 €             766,87 €               4 601,20 €
24.09.2019 19/10100645 23.08.19/000000366 kotvenie trezoru EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 12.09.2019                 380,54 €                76,11 €                  456,65 €
24.09.2019 19/10100625 5651/2016/SEP/OMTZ-007 preprava a zneškodnenie odpadu - ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 10.09.2019                    14,00 €                  2,80 €                     16,80 €
24.09.2019 19/10100637 04.09.19/000000378 nákup tonerov Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 06.09.2019              2 531,50 €             506,30 €               3 037,80 €
24.09.2019 19/10100623 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka ekektriny NBÚ 32,  (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.09.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
24.09.2019 19/10100635 13.08.19/000000344 servis.prehliadka vonkajších a vnútorných VZT zariadení FRIGO SLOVAKIA, s.r.o.,  Nábr.arm.gen. L. Svobodu 58,  811 02 Bratislava 1 31389538 09.09.2019              3 413,40 €             682,68 €               4 096,08 €
24.09.2019 19/10100611 EP-251/2002 telekom okruh a dátové služby  08/2019 SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 05.09.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
24.09.2019 19/10100630 2151/2004/IB-005 telefónne poplatky - SMT 08/2019 Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019              1 856,43 €             371,29 €               2 227,72 €
24.09.2019 19/10100644 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka elektriny Brunovce (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.09.2019                 456,89 €                91,38 €                  548,27 €
24.09.2019 19/10100642 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka elektriny  NBÚ 30 (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.09.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
24.09.2019 19/10100632 2151/2004/IB-005 poplatky za mobilný internet 08/2019 Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.09.2019                 557,66 €             111,53 €                  669,19 €
24.09.2019 19/10100631 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky 08/2019 Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                 261,66 €                52,33 €                  313,99 €
24.09.2019 19/10100617 02597/2019/SEP/OMTZ-008 servis telefónnej ústredne 08/2019 Alcasys Slovakia, a.s.,  Staré grunty 36,  841 04 Bratislava 35879335 05.09.2019                 950,00 €             190,00 €               1 140,00 €
24.09.2019 19/10100622 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka plynu NBÚ 32 a ÚZ Brunovce (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.09.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
24.09.2019 19/10100643 05955/2018/SEP/OMTZ-019 Dodávka plynu NBÚ 30 (09/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.09.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
23.09.2019 19/10100638 04.09.19/000000384 kancelárske svietidlo Samuel Polerecký - OMAS,  Mudroňova 4823/70,  921 01 Piešťany 40750787 06.09.2019                    17,07 €                  3,42 €                     20,49 €
23.09.2019 19/10100624 442/2009/SE-024, 04.09.19/000000376 nabitie TR kariet Ticket Service, s.r.o. (EDENRED),  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 52005551 10.09.2019            13 497,60 €                       -               13 497,60 €
23.09.2019 19/10100629 3249/2005/IBEP-002 telekom.poplatky BIZNIS PARTNER (08/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
23.09.2019 19/10100627 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
23.09.2019 19/10100626 6030/2010/IBEP/OPIS-001 poplatky za telkom.služby VIRTUAL VOICE NET Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                 585,88 €             117,18 €                  703,06 €
23.09.2019 19/10100610 02.09.19/000000374 diaľničná známka AT Autoklub SR,  Holíčska 30,  851 01 Bratislava 31793649 04.09.2019                    89,20 €                       -                       89,20 €
23.09.2019 19/10100636 07.08.19/000000341 Preklad z angličtiny do slovenčiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 10.09.2019              2 479,50 €             495,90 €               2 975,40 €
20.09.2019 19/10100584 4874/2010/KÚ/OVB-008, 22.07.19/000000318 dodanie a montáž záplavových detektorov SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 27.08.2019                 895,95 €             179,19 €               1 075,14 €
20.09.2019 19/10100639 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie prísl. ZSC 08/2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 11.09.2019                      5,20 €                       -                         5,20 €
18.09.2019 19/10100606 19.08.19/000000354 Certifikáty PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.,  ul. Jozefa Hagaru 9,  831 51 Bratislava 698407 03.09.2019                 970,00 €             194,00 €               1 164,00 €
18.09.2019 19/10100605 29.07.19/000000330 Hologramy PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.,  ul. Jozefa Hagaru 9,  831 51 Bratislava 698407 03.09.2019              1 462,00 €             292,40 €               1 754,40 €
18.09.2019 19/10100628 896/2017/SEP/OPr-001 telekom. poplatky mail2fax Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
16.09.2019 19/10100592 6006/2012/IBEP/OPIS-005 Dátový paušál 27.8.-26.9.2019  v ÚZ Brnovce Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 30.08.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
16.09.2019 19/10100601 27.08.19/000000370 dodanie  Corsair Value Select Datacomp, s.r.o.,  Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 02.09.2019                 139,32 €                27,86 €                  167,18 €
16.09.2019 19/10100621 15.08.19/000000349 Následné overenie analyzátorov dychu Slovenský metrologický ústav,  Karloveská 63,  842 55 Bratislava 30810701 10.09.2019                 159,00 €                       -                    159,00 €
16.09.2019 19/10100616 07.08.19/000000340 Revízia elektrických spotrebičov a el.ručnbého náradia ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 05.09.2019                 123,00 €                24,60 €                  147,60 €
16.09.2019 19/10100619 12/2001-SE vyúčtovanie - vodné, stočné NBÚ 30 za 08/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 06.09.2019                 471,81 €                94,36 €                  566,17 €
13.09.2019 19/10100612 17.06.19/000000267 odstránenie poruchy v rámci infraštruktúry SNCA3 DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 04.09.2019              2 119,20 €             423,84 €               2 543,04 €
12.09.2019 19/10100603 15.08.19/000000348 justáž analyzátorov dychu Dräger Slovensko, s.r.o.,  Radlinského 40a,  921 01 Piešťany 31439446 02.09.2019                    98,00 €                19,60 €                  117,60 €
12.09.2019 19/10100604 22.07.19/000000316 kotvenie trezoru EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 02.09.2019                 124,50 €                24,90 €                  149,40 €
12.09.2019 19/10100615 02.08.19/000000336 odborné prehliadky výťahov ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 05.09.2019                 420,00 €                84,00 €                  504,00 €
12.09.2019 19/10100600 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 717,41 €                       -                    717,41 €
12.09.2019 19/10100599 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 717,41 €                       -                    717,41 €
12.09.2019 19/10100598 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 717,41 €                       -                    717,41 €
12.09.2019 19/10100597 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 568,55 €                       -                    568,55 €
12.09.2019 19/10100596 28.08.19/000000372 letenka + poistenie pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 30.08.2019                 362,74 €                       -                    362,74 €
12.09.2019 19/10100608 08.08.19/000000342 oprava skartovacieho stroja ALFA OFFICE, s.r.o.,  Studená 5,  821 04 Bratislava 35955333 04.09.2019                 270,00 €                54,00 €                  324,00 €
12.09.2019 19/10100586 15.08.19/000000352 nerezové odpadkové koše vonkajšie REMOS spol. s.r.o.,  Tomášikova 26,  821 01 Bratislava 35890941 26.08.2019                 474,30 €                94,86 €                  569,16 €
12.09.2019 19/10100593 24.05.19/000000234 likvidácia biologického odpadu- ÚZ Brunovce JAMBO, s.r.o.,  Považany - Vieska 309,  916 26 Považany 46065849 02.09.2019                 690,00 €             138,00 €                  828,00 €
12.09.2019 19/10100602 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ  (08/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 02.09.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
12.09.2019 19/10100614 637/2004/SE-002 vyúčtovanie vody z povrch.odtoku NBÚ (08/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 05.09.2019                 202,75 €                40,55 €                  243,30 €
12.09.2019 19/10100609 27.06.19/000000280 školenie Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 04.09.2019                 130,00 €                26,00 €                  156,00 €
10.09.2019 19/10100589 30.07.19/000000334 pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 28.08.2019                 301,04 €                60,21 €                  361,25 €
10.09.2019 19/10100588 15.08.19/000000350 oprava ZVVZ Branislav Šaškovič - SABRA,  Haanova 42,  851 04 Bratislava 37085093 27.08.2019                 250,00 €                50,00 €                  300,00 €
10.09.2019 19/10100587 19.08.19/000000360 autochémia  MONT Clean, s.r.o.,  Kvetinárska 13,  821 06 Bratislava 46631437 27.08.2019                 647,80 €             129,56 €                  777,36 €
10.09.2019 19/10100594 27.08.19/000000371 servis nefunkčnej brány - ÚZ Brunovce PEMAT Slovakia, s.r.o.,  Sedmikráskova 2353/30,  955 01 Topoľčany 35922222 02.09.2019                    57,00 €                11,40 €                     68,40 €
10.09.2019 19/10100585 15.08.19/000000351 viazací stroj RENZ Full Servis - Ján Bureš,  Černyševského 29,  851 01 Bratislava 36910813 26.08.2019                 218,33 €                43,67 €                  262,00 €
10.09.2019 19/10100607 23.08.19/000000365 oprava automatických dverí EMOS Alumatic s.r.o.,  Považské Podhradie 435,  017 01 Považská Bystrica 31644716 04.09.2019                 180,00 €                36,00 €                  216,00 €
10.09.2019 19/10100595 22.07.19/000000317 tovar - Novatech Antalis, a.s.,  Mlynské Nivy 73,  821 05 Bratislava 35699436 02.09.2019                 206,48 €                41,30 €                  247,78 €
05.09.2019 19/10100575 24.07.19/000000325 aktivácia zariadenia v rámci odstránenia havarij.stavu IS KDS DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 16.08.2019              3 708,60 €             741,72 €               4 450,32 €
05.09.2019 19/10100582 NBÚ-V-3172/2013 náklady na prevádzku NBAC (1.-12.2018 - 31.5.2019) Slovenská informačná služba,  Vajnorská 37-39,  831 03 Bratislava 826847 22.08.2019                 602,83 €                       -                    602,83 €
04.09.2019 19/10300006 15.08.19/000000353 SCADA prvky Conrad Electronic ČR, s.r.o.,  Vinohradská 2828/151,  130 00 Praha 3 - Žižkov 28218434 20.08.2019                           -                         -                    391,08 €
04.09.2019 1900302 2019/373 sanita  Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 04.09.2019                    71,84 €                14,37 €                     86,21 €
04.09.2019 1900302 2019/369 HDMI kábel PC BUSINESS, spol. s.r.o., Čečinova 31, 821 05 Bratislava 36016772 04.09.2019                    13,00 €                  2,60 €                     15,60 €
04.09.2019 1900302 2019/368 HDMI kábel AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 04.09.2019                    11,00 €                  2,20 €                     13,20 €
04.09.2019 1900302 2019/363 roleta Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 04.09.2019                    12,08 €                  2,42 €                     14,50 €
04.09.2019 1900302 2019/339 plastové nádoby pre záhradnú techniku FULLTIME, s.r.o., Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trenčín 44105487 04.09.2019                    25,00 €                  5,00 €                     30,00 €
03.09.2019 19/10100583 19.08.19/000000357 odborné preskúšanie a servis zabezpeč.systému ÚZ Brunovce AlarmSat, s.r.o.,  Dunajská 20,  900 44 Tomášov 52424537 23.08.2019                 288,89 €                       -                    288,89 €
03.09.2019 19/10100581 13.08.19/000000346 výroba pečiatok SCHD2, s.r.o.,  Kukorelliho 7179/12,  921 01 Piešťany 50788744 21.08.2019                    35,48 €                  7,10 €                     42,58 €
03.09.2019 19/10100579 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 19.08.19/000000355 servis služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 21.08.2019                 239,62 €                47,92 €                  287,54 €
03.09.2019 19/10100577 19.08.19/000000361 SSD disky AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 21.08.2019                 365,00 €                73,00 €                  438,00 €
03.09.2019 19/10100576 30.07.19/000000332 preklad z angličtiny do slovenčiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 16.08.2019                 164,08 €                32,82 €                  196,90 €
03.09.2019 19/10100578 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 19.08.19/000000356 servis služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 21.08.2019                 180,84 €                36,17 €                  217,01 €
03.09.2019 19/10100580 preventívna prehliadka KARDIO-SANUS,s.r.o.,  Štefana Králika 1/B,  841 08 Bratislava 35976918 21.08.2019                    50,00 €                       -                       50,00 €
02.09.2019 19/10100516 Zákon 324/2011 Z.z. za odložený podaj (05/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 25.07.2019 -                    4,17 € -                0,83 € -                     5,00 €
23.08.2019 1900294 2019/359 drobný spotrebný nákup FARLESK spol. s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava 31337538 23.08.2019                 126,33 €                25,27 €                  151,60 €
21.08.2019 B VUBk 93/0 19.08. 19/000000358 optické káble AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 19.08.2019                    29,94 €                  5,99 €                     35,93 €
23.08.2019 19/10100570 12/2001-SE vyúčtovanie - vodné, stočné NBÚ (07/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 14.08.2019                    35,29 €                  7,06 €                     42,35 €
23.08.2019 19/10100554 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 08.08.2019                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
23.08.2019 19/10100574 02331/2019/SEP/OMTZ-007 poštové služby  - zberné jazdy (07/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 16.08.2019                 335,00 €                67,00 €                  402,00 €
23.08.2019 19/10300005 členstvo v organizácii Trusted Introducer GÉANT,  Hoekonrode 3,  1102   Amsterdam 0 19.08.2019              1 452,00 €                       -                 1 452,00 €
23.08.2019 19/10100573 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom poštového priečinku (07/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 15.08.2019              2 285,47 €                  0,98 €               2 286,45 €
23.08.2019 19/10100572 30.07.19/000000333 oprava balkónových dverí Delcomp, s.r.o.,  103,  032 42 Vavrišovo 36414808 14.08.2019                 379,00 €                75,80 €                  454,80 €
23.08.2019 19/10100571 04.07.19/000000298 maľovanie schodísk v objekte Pavol Kardoš - BAN KOD MAL,  Bulíkova 11,  851 01 Bratislava 11799854 15.08.2019              3 939,00 €                       -                 3 939,00 €
23.08.2019 19/10100569 26.06.19/000000275 spotrebný materiál PROFITACTIC s.r.o.,  Vrakunská cesta 6,  821 02 Bratislava 36837172 13.08.2019                 728,98 €             130,60 €                  859,58 €
23.08.2019 19/10100568 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 08.08.19/000000343 úhrada spoluúčasti za opravu služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 13.08.2019                    67,27 €                13,45 €                     80,72 €
23.08.2019 19/10100530 2151/2004/IB-005, 24.06.19/000000272 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 01.08.2019                 361,67 €                72,33 €                  434,00 €
23.08.2019 1900294 2019/359 spotrebný materiál FARLESK spol. sr.o., Mierova 228, 821 05 Bratislava 31337538 23.08.2019                 126,33 €                25,27 €                  151,60 €
21.08.2019 19/10100562 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky  Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.08.2019                 240,36 €                48,07 €                  288,43 €
21.08.2019 19/10100553 5651/2016/SEP/OMTZ-007 preprava a zneškodnenie odpadu - ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 08.08.2019                      8,00 €                  1,60 €                       9,60 €
21.08.2019 19/10100558 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ  Brunovce (07/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.08.2019 -                 48,72 € -                9,75 € -                  58,47 €
21.08.2019 19/10100557 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny NBÚ (07/2019)  Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.08.2019              6 773,42 €          1 354,69 €               8 128,11 €
21.08.2019 19/10100556 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie DPN a DTPN Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 12.08.2019                      2,81 €                       -                         2,81 €
21.08.2019 19/10100545 02231/2019/SEP/OMTZ-016 čerpanie PHM do SMV (07/2019) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 06.08.2019              1 566,63 €             313,33 €               1 879,96 €
21.08.2019 19/10100559 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie plynu NBÚ (07/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.08.2019 -            2 937,48 € -           587,50 € -             3 524,98 €
21.08.2019 19/10100560 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ a ÚZ Brunovce (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 09.08.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
21.08.2019 19/10100540 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby (07/2019) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 05.08.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
21.08.2019 19/10100551 442/2009/SE-024, 06.08.19/000000338 nabitie e - stravovacích poukážok Ticket Service, s.r.o. (EDENRED),  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 52005551 08.08.2019            14 443,20 €                       -               14 443,20 €
21.08.2019 19/10100546 02597/2019/SEP/OMTZ-008 servis  telefónnej ústredne (07/2019) Alcasys Slovakia, a.s.,  Staré grunty 36,  841 04 Bratislava 35879335 07.08.2019                 950,00 €             190,00 €               1 140,00 €
21.08.2019 19/10100536 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpeľná liečba  Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 01.08.2019              1 920,00 €                       -                 1 920,00 €
21.08.2019 19/10100547 08034/2018/SEP/OMTZ-012 plnenie servisnej zmluvy (07/2019) DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 07.08.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
21.08.2019 19/10100555 Zákon č.328/2002 Z.z.par.70 kúpeľná liečba KLÚ MV SR ARCO,  17.novembra 6,  914 51 Trenčianske Teplice 735256 12.08.2019              1 600,00 €                       -                 1 600,00 €
21.08.2019 19/10100548 2151/2004/IB-005 telekom.poplatky  SMI (07/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.08.2019                 550,91 €             110,18 €                  661,09 €
21.08.2019 19/10100549 2151/2004/IB-005 telekom.poplatky za SMT (07/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.08.2019              1 903,22 €             380,64 €               2 283,86 €
19.08.2019 19/10100563 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.08.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
19.08.2019 19/10100565 01.07.19/000000289 pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 09.08.2019                 292,50 €                58,50 €                  351,00 €
19.08.2019 19/10100541 01116/2019/SEP/OMTZ-006 podpora a služby k aplikač. a systém.vybaveniu (08-10/2019) TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 06.08.2019              4 488,00 €             897,60 €               5 385,60 €
19.08.2019 19/10100567 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie ZSC (07/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 13.08.2019                 109,20 €                       -                    109,20 €
19.08.2019 19/10100561 6030/2010/IBEP/OPIS-001 poplatky za telkom.služby VIRTUAL VOICE NET Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 13.08.2019                 662,16 €             132,43 €                  794,59 €
19.08.2019 19/10100537 29.07.19/000000329 aplikácia autofólií 3M na služobné motorové vozidlo M2 Solutions, s.r.o.,  )Pečnianska 33,  851 01 Bratislava 46617337 01.08.2019                 165,00 €                33,00 €                  198,00 €
19.08.2019 19/10100552 3249/2005/IBEP-002 telekom.poplatky BIZNIS PARTNER (07/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.08.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
16.08.2019 19/10100564 896/2017/SEP/OPr-001 telekom. poplatky mail2fax Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.08.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
16.08.2019 19/10100517 Zákon 324/2011 Z.z. DOBROPIS za odložený podaj ( 06/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 25.07.2019 -                    4,17 € -                0,83 € -                     5,00 €
14.08.2019 19/10100550 23.07.19/000000323 vlajky SR. EÚ, NATO 2U s.r.o,  Trnavská cesta 70,  811 02 Bratislava 17315786 07.08.2019                 177,00 €                35,40 €                  212,40 €
14.08.2019 19/10100538 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ (07/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 05.08.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
14.08.2019 19/10100532 28.06.19/000000281 pololesklý fotografický papier ALFA OFFICE, s.r.o.,  Studená 5,  821 04 Bratislava 35955333 01.08.2019                 119,50 €                23,90 €                  143,40 €
14.08.2019 19/10100543 13/2002-SE KTV - (01.08.-31.10.2019) UPC Broadband Slovensko, s.r.o.,  Ševčenková36,  851 01 Bratislava 35971967 06.08.2019                    38,32 €                  7,67 €                     45,99 €
14.08.2019 19/10100544 02.08.19/000000337 rámovanie obrazov ARTIA, s.r.o.,  Trnavská 112,  821 01 Bratislava 35768193 05.08.2019                 197,99 €                39,60 €                  237,59 €
14.08.2019 19/10100542 637/2004/SE-002 vyúčtovanie. zrážky NBÚ (07/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 06.08.2019                 202,75 €                40,55 €                  243,30 €
14.08.2019 19/10100539 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka ekektriny NBÚ (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.08.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
13.08.2019 19/10100525 01.07.19/000000285 oprava havarijného stavu bezpečnostného kamerového systému SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 30.07.2019            15 341,60 €          3 068,32 €             18 409,92 €
13.08.2019 19/10100524 12.06.19/000000262 odstránenie havarijného stavu bezpečnostého systému kontroly vstupu SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 30.07.2019            30 417,50 €          6 083,50 €             36 501,00 €
12.08.2019 19/10100531 02431/2019/SEP/OMTZ-008, 01.07.19/000000287 dodanie pramenitej vody a plastových pohárov  (07/2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.08.2019                 125,10 €                25,02 €                  150,12 €
12.08.2019 19/10100533 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.08.2019                 456,89 €                91,38 €                  548,27 €
12.08.2019 19/10100534 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elekriny NBÚ (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.08.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
12.08.2019 19/10100535 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ (08/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.08.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
12.08.2019 19/10100528 20.05.19/000000224 osobné ochranné pomôcky ĽUBICA, s.r.o.,  Vajnorská 131/A,  831 04 Bratislava 50982516 30.07.2019                 670,99 €             134,20 €                  805,19 €
12.08.2019 19/10100529 25.07.19/000000326 oprava balkónových dverí Delcomp, s.r.o.,  103,  032 42 Vavrišovo 36414808 31.07.2019                 439,00 €                87,80 €                  526,80 €
12.08.2019 19/10100527 22.07.19/000000320 dodávka a montáž prídavného ZVVZ Branislav Šaškovič - SABRA,  Haanova 42,  851 04 Bratislava 37085093 30.07.2019                 310,00 €                62,00 €                  372,00 €
12.08.2019 19/10100523 22.07.19/000000319 posypový vozík Internet Mall Slovakia s.r.o.,  Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 30.07.2019                 108,33 €                21,67 €                  130,00 €
12.08.2019 19/10100522 23.07.19/000000322 svetlo - čelovka Internet Mall Slovakia s.r.o.,  Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 30.07.2019                    31,17 €                  6,23 €                     37,40 €
08.08.2019 19/10100495 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt.priečinku  (06/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 15.07.2019              1 488,34 €                  1,82 €               1 490,16 €
08.08.2019 19/10100515 09.07.19/000000303 10 ks  QSCD zariadenie ATOS DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 24.07.2019                 559,17 €             111,83 €                  671,00 €
08.08.2019 19/10100518 15.07.19/000000314 revízie bleskozvodu  v objekte NBÚ ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 25.07.2019                 240,90 €                48,18 €                  289,08 €
08.08.2019 19/10100521 1356/2007/IBEP-064 dodávka elektriny v SITEL POP1 (2.Q.2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 26.07.2019                    12,60 €                  2,52 €                     15,12 €
08.08.2019 19/10100520 20.06.19/000000271 dodávka tovaru -  rozkladacie stany  - Quechua 2 22 s.r.o.,  Hraničiarska 31/18,  851 10 Bratislava 46753541 26.07.2019                    55,25 €                  0,25 €                     55,50 €
08.08.2019 19/10100526 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (27.7.-26.8.2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 30.07.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
08.08.2019 19/10100519 23.07.19/000000321 knihy  kontrol výťahov ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.),  Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 25.07.2019                    34,93 €                  6,99 €                     41,92 €
08.08.2019 19/10100514 10.07.19/000000310 dodanie a montáž okenných folií M2 Solutions, s.r.o.,  )Pečnianska 33,  851 01 Bratislava 46617337 24.07.2019                 695,69 €             139,14 €                  834,83 €
08.08.2019 19/10100512 4874/2010/KÚ/OVB-008, 10.07.19/000000311 oprava akustického detektora rozbitia skla SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 23.07.2019                 182,39 €                36,48 €                  218,87 €
07.08.2019 1900283 2019/309 drobný spotrebný materiál DBS Slovakia spol. s r.o., Staničná 6, 900 51 Zohor 46662537 07.08.2019                    75,76 €                15,15 €                     90,91 €
06.08.2019 1900281 2019/331 notárske poplatky Mestská časť Bratislava - Petržálka,Matričný úrad, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 0 06.08.2019                      6,00 €                       -                         6,00 €
02.08.2019 19/10100513 04.07.19/000000297 oprava toalety Kanal SERVICE,  Toryská 1,  821 07 Bratislava 43636560 25.07.2019                 294,78 €                58,96 €                  353,74 €
02.08.2019 19/10100510 10.07.19/000000308 demontáž a montáž ZVZZ Branislav Šaškovič - SABRA,  Haanova 42,  851 04 Bratislava 37085093 22.07.2019                 600,00 €             120,00 €                  720,00 €
29.07.2019 19/10100509 28.06.19/000000282 taktická obuv SHADOW Slovakia s.r.o.,  Cabajská 42,  949 01 Nitra 1 50231111 22.07.2019              1 228,26 €             245,65 €               1 473,91 €
29.07.2019 19/10100478 01.07.19/000000288 vysávače Kärcher Kärcher Slovakia, s.r.o.,  Bratislavská 31,  949 01 Nitra 43967663 10.07.2019              1 498,90 €             299,78 €               1 798,68 €
29.07.2019 19/10100508 08034/2018/SEP/OMTZ-012 plnenie servisnej zmluvy (06/2019) DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 19.07.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
29.07.2019 19/10100480 05.06.19/000000250 predĺženie podpory CITRIX VIRTUAL APPS AutoCont SK, a.s.,  Einsteinova 24,  851 01 Bratislava 36396222 10.07.2019              1 925,00 €             385,00 €               2 310,00 €
26.07.2019 19/10100501 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie DPN a DT/N (06/2019) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 17.07.2019                      7,05 €                       -                         7,05 €
25.07.2019 19/10100486 05111/2019/SEP/OMTZ-007 nákup  služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 11.07.2019            29 925,00 €          5 985,00 €             35 910,00 €
25.07.2019 19/10100507 09.07.19/000000305 STK a EK na služobné motorové vozidlo SLOVDEKRA, s.r.o.,  Polianky 2834/19,  841 01 Bratislava 31324797 17.07.2019                    62,50 €                12,50 €                     75,00 €
25.07.2019 19/10100477 12.06.19/000000259 kancelárske potreby ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.),  Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 10.07.2019                 995,18 €             199,04 €               1 194,22 €
25.07.2019 19/10100500 10.07.19/000000306 certifikát  na podpisovanie aplikácií (15.7.2019-14.7.2022) Zoner s.r.o.,  Jaskový rad 5,  831 01 Bratislava 35770929 16.07.2019                 405,00 €                81,00 €                  486,00 €
23.07.2019 19/10100498 25.06.19/000000273 oprava okna v budove NBÚ Delcomp, s.r.o.,  103,  032 42 Vavrišovo 36414808 16.07.2019                 315,20 €                63,04 €                  378,24 €
23.07.2019 19/10100499 15.07.19/000000315 zmena letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 16.07.2019                 116,60 €                       -                    116,60 €
23.07.2019 19/10100497 10.07.19/000000312 odborná publikácia Martinus, s.r.o.,  Gorkého 4,  036 01 Martin 45503249 16.07.2019                    16,00 €                  1,60 €                     17,60 €
23.07.2019 19/10100496 1356/2007/IBEP-064 prenájom nebyt.priestorov v sitelpop1 (07-09/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 16.07.2019              1 333,15 €             266,63 €               1 599,78 €
23.07.2019 19/10100485 00609/2018/SEP/OMTZ-012 prenájom nenasvietených optických vlákien  (07-09/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 11.07.2019              1 140,62 €             228,13 €               1 368,75 €
23.07.2019 19/10100484 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky  (06/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.07.2019                 243,29 €                48,66 €                  291,95 €
23.07.2019 19/10100482 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky VIRTUAL VOICE NET (06/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.07.2019                 729,81 €             145,96 €                  875,77 €
23.07.2019 19/10100481 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekom.služby Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.07.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
23.07.2019 19/10100479 04.07.19/000000300 kancelárske poptreby DECS Consulting, spol.s r.o.,  Mierová 83,  821 05 Bratislava 31322271 10.07.2019                 175,08 €                35,01 €                  210,09 €
23.07.2019 19/10100476 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka ekektriny NBÚ (07/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.07.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
23.07.2019 19/10100491 10.07.19/000000307 kancelárske potreby AVE TECH SK, spol. s r.o.,  Nová Rožňavská 135,  831 04 Bratislava 35867647 12.07.2019                 220,80 €                44,16 €                  264,96 €
23.07.2019 19/10100444 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (06-07/2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 02.07.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
23.07.2019 19/10100506 04.07.19/000000301 regulácia a optimalizácia teplôt Chladenie a klimatizácie Čizmazia, s.r.o.,  Černyševského 10,  851 01 Bratislava 52174468 18.07.2019                 210,00 €                       -                    210,00 €
23.07.2019 19/10100505 12/2001-SE vyúčtovanie vodné stočné NBÚ (06/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 18.07.2019                 412,37 €                82,47 €                  494,84 €
23.07.2019 19/10100504 02331/2019/SEP/OMTZ-007 zberné jazdy  (06/2019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 17.07.2019                 335,00 €                67,00 €                  402,00 €
23.07.2019 19/10100503 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny - doplatok NBÚ (06/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 17.07.2019              6 197,75 €          1 239,55 €               7 437,30 €
23.07.2019 19/10100492 04.07.19/000000296 diaľničná známka Autoklub SR,  Holíčska 30,  851 01 Bratislava 31793649 12.07.2019                    60,00 €                       -                       60,00 €
23.07.2019 19/10100457 02231/2019/SEP/OMTZ-016 čerpanie PHM do SMV (06/2019) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 04.07.2019              2 445,01 €             489,02 €               2 934,03 €
23.07.2019 19/10100455 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby (06/2019) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 04.07.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
23.07.2019 19/10100453 01116/2019/SEP/OMTZ-006, 05.04.19/000000151 3.etapa(pov.2)tech.-test.migrácie dát - mzdové a personálne TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 02.07.2019              9 996,67 €          1 999,33 €             11 996,00 €
23.07.2019 19/10100489 02.07.19/000000293 portréty prezidenta SR Tlačová agentúra SR,  Lamačská cesta 3,  841 04 Bratislava 31320414 12.07.2019                 354,00 €                70,80 €                  424,80 €
22.07.2019 19/10100469 01.07.19/000000290 nákup fotopapiera ELITOM, s.r.o.,  Klincová 37/B,  821 08 Bratislava 45894469 08.07.2019                 568,40 €             113,68 €                  682,08 €
19.07.2019 19/10100475 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ, ÚZ Brunovce (07/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.07.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
19.07.2019 19/10100472 3249/2005/IBEP-002 poplatky za telekom.služby VIRTUAL VOICE NET (06/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.07.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
19.07.2019 19/10100458 02597/2019/SEP/OMTZ-008 servis  telefónnej ústredne (06/2019) Alcasys Slovakia, a.s.,  Staré grunty 36,  841 04 Bratislava 35879335 04.07.2019                 950,00 €             190,00 €               1 140,00 €
19.07.2019 19/10100473 2151/2004/IB-005 telekom.poplatky  SMI (06/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.07.2019                 550,83 €             110,17 €                  661,00 €
19.07.2019 19/10100474 2151/2004/IB-005 telekom.poplatky za SMT (06/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.07.2019              1 841,73 €             367,99 €               2 209,72 €
19.07.2019 19/10100494 26.06.19/000000277 profylaktická prehliadka zdroja UPS DTW, s .r.o.,  Krupinská 4,  851 01 Bratislava 36831379 15.07.2019                 580,72 €             116,14 €                  696,86 €
19.07.2019 19/10100493 11.07.19/000000313 letenka  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 15.07.2019                 738,41 €                       -                    738,41 €
19.07.2019 19/10200006 09.07.19/000000304 online prístup do Hospodárskych novín (08/2019-2020) MAFRA Slovakia, a.s.,  Seberíniho 1,  820 07 Bratislava 31333524 15.07.2019                    83,25 €                16,65 €                     99,90 €
18.07.2019 19/10100468 05.06.19/000000249 tonery Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 08.07.2019                 883,50 €             176,70 €               1 060,20 €
17.07.2019 19/10100483 896/2017/SEP/OPr-001 telekom mail2fax na (07/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.07.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
17.07.2019 19/10100490 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie plynu NBÚ 06/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.07.2019 -            2 941,02 € -           588,20 € -             3 529,22 €
17.07.2019 19/10100471 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpeľná liečba Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 09.07.2019              3 840,00 €                       -                 3 840,00 €
17.07.2019 19/10100470 Zákon č.328/2002 Z.z.par.70 kúpeľná liečba KLÚ MV SR ARCO,  17.novembra 6,  914 51 Trenčianske Teplice 735256 09.07.2019                 800,00 €                       -                    800,00 €
17.07.2019 19/10100502 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (06/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 17.07.2019 -                 15,29 € -                3,06 € -                  18,35 €
15.07.2019 19/10100459 Zákon č. 328/2002 Z.z. kúpeľná liečba KLÚ MV SR DRUŽBA,  Bardejovské Kúpele,  086 31 Bardejovské Kúpele 735272 08.07.2019              1 560,00 €                       -                 1 560,00 €
15.07.2019 19/10100445 02431/2019/SEP/OMTZ-008, 31.05.19/000000243 dodanie pramenitej vody a plast.pohárikov - ÚZ Brunovce AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 02.07.2019                 103,40 €                20,68 €                  124,08 €
15.07.2019 19/10100449 4874/2010/KÚ/OVB-008, 28.06.19/000000283 diagnostika odstránenie závad na komun. serveri SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 02.07.2019              1 565,72 €             313,14 €               1 878,86 €
15.07.2019 19/10100450 02.07.19/000000292 prebookovanie letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 03.07.2019                 200,00 €                       -                    200,00 €
15.07.2019 19/10200005 01.07.19/000000286 ZF - ročný prístup k produktu Verejná správa (16.7.2019-15.7.2020) Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 03.07.2019                    97,50 €                19,50 €                  117,00 €
15.07.2019 19/10100452 02431/2019/SEP/OMTZ-008 prenájom dávkovačov a den.dezinfekcia (1.7.-30.9.2019) ÚZ Brunovce AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 03.07.2019                    44,10 €                  8,82 €                     52,92 €
15.07.2019 19/10100466 442/2009/SE-024, 02.07.19/000000295 nabitie e - stravovacie poukážky (07/2019) Ticket Service, s.r.o. (EDENRED),  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 52005551 08.07.2019            17 400,00 €                       -               17 400,00 €
15.07.2019 19/10100488 1010/2014/KÚ/OVB-002 havarijné poistenie na SMV (07/2019 - 01/2020) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 12.07.2019                 251,10 €                       -                    251,10 €
15.07.2019 19/10100487 6726/2013/KÚ/OVB-002 PZP na služobné motorové vozidlá KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 12.07.2019                    58,45 €                       -                       58,45 €
15.07.2019 19/10100451 02.07.19/000000294 zmena letenky pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 03.07.2019                    86,60 €                       -                       86,60 €
15.07.2019 19/10100467 22.01.19/000000022 TK a EK  na služovné motorové vozidlá SLOVDEKRA, s.r.o.,  Polianky 2834/19,  841 01 Bratislava 31324797 08.07.2019                 162,50 €                32,50 €                  195,00 €
15.07.2019 19/10100465 04.07.19/000000302 letenka + poist.voči stornu  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 08.07.2019                 517,07 €                       -                    517,07 €
15.07.2019 19/10100464 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie ZSC (06/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 08.07.2019                    28,60 €                       -                       28,60 €
15.07.2019 19/10100463 4874/2010/KÚ/OVB-008 štvrťročná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 08.07.2019              3 134,68 €             626,94 €               3 761,62 €
15.07.2019 19/10100462 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (07/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.07.2019                 456,89 €                91,38 €                  548,27 €
15.07.2019 19/10100461 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (07/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.07.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
15.07.2019 19/10100460 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ (07/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.07.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
15.07.2019 19/10100456 5651/2016/SEP/OMTZ-007 zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 04.07.2019                    15,00 €                  3,00 €                     18,00 €
15.07.2019 19/10100454 637/2004/SE-002 vyúčtovanie. zrážky NBÚ (06/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.07.2019                 195,38 €                39,08 €                  234,46 €
10.07.2019 19/10100437 26.06.19/000000276 predplatné - Personál. a mzdový poradca na r. 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 28.06.2019                 142,33 €                28,47 €                  170,80 €
10.07.2019 19/10100446 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ (06/2019) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 02.07.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
10.07.2019 19/10100439 26.06.19/000000279 publikácia: Štátne právo  Erudite, s.r.o.,  Na Pasekách 25,  831 06 Bratislava 48316156 27.06.2019                    12,95 €                  1,30 €                     14,25 €
10.07.2019 19/10100442 12.06.19/000000260 odstránenie nedostatkov pri 3-roč. odbornej skúške výťahov  - NBÚ ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 01.07.2019                 552,40 €             110,48 €                  662,88 €
10.07.2019 19/10100443 19.06.19/000000269 školenie VIK s.r.o.,  Jadrová 19,  821 02 Bratislava 36680192 02.07.2019                 952,00 €             190,40 €               1 142,40 €
10.07.2019 19/10100402 00734/2018/SEP/OMTZ-032 plnenie čiastk. zmluvy č.4 (č. NBÚ-V-1927-4/2018-SEP-OMTZ) DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 11.06.2019         740 575,12 €     148 115,02 €          888 690,14 €
10.07.2019 19/10100448 01.07.19/000000291 prebookovanie letenky pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 02.07.2019                 273,60 €                       -                    273,60 €
10.07.2019 19/10100447 28.06.19/000000284 letenky  (07/2019) pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 02.07.2019              3 891,20 €                       -                 3 891,20 €
08.07.2019 19/10100429 15.04.19/000000171 dobudovanie priestorov v objekte NBÚ Pavol Kardoš - BAN KOD MAL,  Bulíkova 11,  851 01 Bratislava 11799854 24.06.2019              3 699,10 €             739,82 €               4 438,92 €
08.07.2019 19/10100435 28.05.19/000000238 taktické vybavenie PYRA, s.r.o.,  Sartorisova 8,  821 08 Bratislava 31396623 25.06.2019                 339,10 €                67,82 €                  406,92 €
08.07.2019 19/10100423 10.06.19/000000255 dodanie a montáž ochranných autofólií M2 Solutions, s.r.o.,  Pečnianska 33,  851 01 Bratislava 46617337 17.06.2019                 450,00 €                90,00 €                  540,00 €
08.07.2019 19/10100441 07.06.19/000000253 pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 01.07.2019                 255,25 €                51,05 €                  306,30 €
08.07.2019 19/10100436 14.05.19/000000215 oprava klimatizácie FRIGO SLOVAKIA, s.r.o.,  Nábr.arm.gen. L. Svobodu 58,  811 02 Bratislava 1 31389538 27.06.2019                 243,00 €                48,60 €                  291,60 €
08.07.2019 19/10100440 20.06.19/000000270 online prístup do Online knihy Verejné obstarávanie Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o.,  Železničiarska 13,  811 04 Bratislava 35730129 27.06.2019                 217,50 €                43,50 €                  261,00 €
08.07.2019 19/10100438 04.03.19/000000082 školenie  POTIFOB, s.r.o.,  Adyho 43,  900 45 Malinova 44811829 28.06.2019                 640,00 €             128,00 €                  768,00 €
03.07.2019 19/10100415 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt. priečinka (052019) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.06.2019              1 777,29 €                  1,82 €               1 779,11 €
03.07.2019 19/10100414 01116/2019/SEP/OMTZ-006, 05.04.19/000000151 2. etapa tech.-test. migrácie dát - mzdové a personálne TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 14.06.2019            10 800,00 €          2 160,00 €             12 960,00 €
03.07.2019 19/10100426 05235/2019/SEP/OMTZ-005 služby Microsoft Premier Support 2 EXE, s.r.o.,  Na Hrebienku 5,  811 02 Bratislava 17321450 18.06.2019            18 552,50 €          3 710,50 €             22 263,00 €
03.07.2019 19/10100421 08034/2018/SEP/OMTZ-012 plnenie zmluvy 08034/2018/SEP/OMTZ-012 (za 05/2019) DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 18.06.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
03.07.2019 19/10100413 28.05.19/000000237 pečiatky SCHD2, s.r.o.,  Kukorelliho 7179/12,  921 01 Piešťany 50788744 13.06.2019                 677,53 €             135,51 €                  813,04 €
03.07.2019 19/10100434 24.05.19/000000233 taktické vybavenie FALCO SK, s.r.o.,  Zigmund šachta 13,  969 01 Banská Štiavnica 36046540 26.06.2019                 407,25 €                81,45 €                  488,70 €
03.07.2019 19/10100433 25.06.19/000000274 oprava služobného motorového vozidla Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.,  Dolnozemská 7,  851 04 Bratislava 31319459 26.06.2019                 161,89 €                32,38 €                  194,27 €
03.07.2019 19/10100432 22.05.19/000000227 flash disky AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 26.06.2019              1 393,00 €             278,60 €               1 671,60 €
03.07.2019 19/10100431 05.06.19/000000245 revízia automat. otvárania dverí Pavol Richter - UNISEP,  Gessayova 16,  851 03 Bratislava 43031498 25.06.2019                 611,00 €             122,20 €                  733,20 €
03.07.2019 19/10100430 29.03.19/000000140 preklad z angličtiny do slovenčiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 21.06.2019                 990,00 €             198,00 €               1 188,00 €
03.07.2019 1900242 2019/278 drobný kuchynský materiál IKEA Bratislava, s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 03.07.2019                 147,70 €                29,54 €                  177,24 €
02.07.2019 19/10100427 07.06.19/000000254 oprava kopírovacieho zariadenia TOP SERVIS IT, a.s.,  Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 24.06.2019                    49,24 €                  9,85 €                     59,09 €
02.07.2019 19/10100428 14.06.19/000000266 oprava strešnej fólie Silvester Tatarko,  Bradáčova 6,  851 02 Bratislava 11824069 24.06.2019                 250,00 €                       -                    250,00 €
28.06.2019 19/10100425 18.06.19/000000268 výrobník sódy NAY a.s.,  Tuhovská 15,  830 06 Bratislava 35739487 19.06.2019                 104,17 €                20,83 €                  125,00 €
28.06.2019 19/10100424 14.06.19/000000265 podnožky pod stôl nastaviteľné Office Depot,  Drobného 27,  841 02 Bratislava 36192384 19.06.2019                 200,00 €                40,00 €                  240,00 €
28.06.2019 19/10100398 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky (05/2019) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.06.2019                 278,68 €                55,74 €                  334,42 €
27.06.2019 19/10100409 05.06.19/000000247 anglické učebnice  British Council,  Panská 17,  811 01 Bratislava 31785671 13.06.2019                 255,00 €                       -                    255,00 €
27.06.2019 19/10100422 05.06.19/000000246 pravidelný servis gravírovacieho stroja ALPHASET,spol. s r.o.,  Kopčianská 19,  851 01 Bratislava 31325611 18.06.2019                    46,90 €                  9,38 €                     56,28 €
20.06.2019 B VUBK 73/1 13.6.2019/000000263 benzín do záhradnej techniky Slovnaft a.s., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 18.06.2019                    22,50 €                  4,50 €                     27,00 €
20.06.2019 B VUBK 73/2 13.6.2019/000000263 nafta do záhradnej techniky