Zoznam digitálnych služieb dátum poslednej aktualizácie: 07.02.2022
Stĺpec1 Digitálna služba Poskytovateľ digitálnej služby IČO  
  Online trhovisko ANASOFT APR spol. s r.o. 31 361 552  
Online trhovisko ANDREA SHOP, s.r.o. 36 277 151
  Cloud computing Atos IT Solutions and services, s. r. o. 45 650 276  
Cloud computing CNC, a. s.  35 810 408
  Cloud computing ESET s. r. o. 31 333 532  
Online trhovisko
Cloud computing Bloomreach SK s.r.o. 50 017 560
  Cloud computing GAMO, a. s.  36 033 987  
Cloud computing Ministerstvo vnútra SR 00 151 866
  Online trhovisko Muziker, a. s.  35 840 773  
Cloud computing Oracle Slovensko, spol. s. r. o. 35 690 721
  Cloud computing Orange Slovensko, a. s.  35 697 270  
Online trhovisko
Cloud computing RESCO spol. s r.o. 35 768 916
  Cloud computing Slovak Telekom, a. s.  35 763 469  
Online trhovisko
Cloud computing Slovanet, a. s.  35 954 612
  Cloud computing sli.do s.r.o. 47 333 421  
  Cloud computing SWAN, a. s.  35 680 202