Zoznam digitálnych služieb dátum poslednej aktualizácie: 10.08.2020
Stĺpec1 Digitálna služba Poskytovateľ digitálnej služby IČO  
Online trhovisko ANASOFT APR spol. s r.o. 31 361 552
Online trhovisko ANDREA SHOP, s.r.o. 36 277 151
Cloud computing Atos IT Solutions and services, s. r. o. 45 650 276
Cloud computing CNC, a. s.  35 810 408
Cloud computing
Online trhovisko
ESET s. r. o. 31 333 532
Cloud computing Exponea s.r.o. 50 017 560
Cloud computing GAMO, a. s.  36 033 987
Online trhovisko Muziker, a. s.  35 840 773
Cloud computing
Online trhovisko
Orange Slovensko, a. s.  35 697 270
Cloud computing
Online trhovisko
Slovak Telekom, a. s.  35 763 469
Cloud computing Oracle Slovensko, spol. s. r. o. 35 690 721
Cloud computing Slovanet, a. s.  35 954 612
Cloud computing SWAN, a. s.  47 258 314
Online trhovisko SWAN Mobile, a. s.  35 680 202