Zoznam akreditovaných jednotiek CSIRT dátum poslednej aktualizácie: 23.10.2019
Stĺpec1 Prevádzkovateľ jednotky Označenie jednotky Typ jednotky Sídlo Telefón Fax e-mail PGP komunikácia
Centrum pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky CSIRT.MIL.SK Jednotka CSIRT Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava +421 960 11 22 33 +421 960 314 688 cyber@mosr.sk údaje pre PGP komunikáciu
Národný bezpečnostný úrad SK-CERT Národná jednotka CSIRT Budatínska 30,
851 06 Bratislava
+ 421 2 6869 1111 +421 2 6869 1700 sk-cert(at)nbu.gov.sk údaje pre PGP komunikáciu
Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu
CSIRT.SK Vládna jednotka CSIRT;

Jednotka CSIRT pre sektor bankovníctvo                                                                              
Cintorínska 5,
814 88 Bratislava
+421 2 5927 8454
+421 2 5927 8514
+421 2 5292 6870 info(at)csirt.gov.sk údaje pre PGP komunikáciu