Prevádzkovatelia základnej služby ako prvku kritickej infraštruktúry dátum poslednej aktualizácie: 15.10.2021
Stĺpec1 Prevádzkovateľ základnej služby Stĺpec2 Základná služba Oznámenie o zaradení Stĺpec3  
Prevádzkovateľ prvku kritickej infraštruktúry,
ktorý je zaradený v zozname prvkov
kritickej infraštruktúry podľa schváleného
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 347/2018
 Služba, ktorá je prvkom kritickej infraštruktúry
alebo informačný systém, ktorý je
k nej priamo pripojený
Prevádzkovateľom základnej služby bolo zaslané oznámenie o zaradení.