3. Prevádzkovatelia základnej služby podľa § 3 písm. k) tretí bod zákona o kybernetickej bezpečnosti dátum poslednej aktualizácie: 04.03.2020
Úrad zaraďuje tento typ základnej služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb podľa § 17 ods. 4 zákona a identifikovaným prevádzkovateľom zasiela oznámenie o zaradení 
Stĺpec1 Prevádzkovateľ základnej služby Stĺpec2 Základná služba Oznámenie o zaradení Stĺpec3  
Prevádzkovateľ prvku kritickej infraštruktúry,
ktorý je zaradený v zozname prvkov
kritickej infraštruktúry podľa schváleného
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 347/2018
 Služba, ktorá je prvkom kritickej infraštruktúry
alebo informačný systém, ktorý je
k nej priamo pripojený
Prevádzkovateľom základnej služby bolo zaslané oznámenie o zaradení podľa § 17 ods. 6 zákona