Zoznam základných služieb dátum poslednej aktualizácie: 26.06.2020
Stĺpec1 Základná služba IČO Prevádzkovateľ základnej služby Sektor Podsektor Ústredný orgán
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiaceho so stavebným sporením, poskytovanie úverov stavebným sporiteľom 35 799 200 ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.   Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 31 340 890 Poštová banka, a. s.   Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 575 951 Prima banka Slovensko, a. s.   Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb 36 854 140 Československá obchodná banka, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov od verejnosti, platobný styk
a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet a cestovných šekov
36 869 376 Fio banka, a. s. , pobočka zahraničnej banky Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Platobný styk 35 964 693 J & T BANKA, a. s.  pobočka zahraničnej banky Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb
- platobný styk
47 231 564  Komerční banka, a. s. , pobočka zahraničnej banky Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 318 916 OTP Banka Slovensko, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením, poskytovanie úverov stavebným sporiteľom 31 335 004 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobných služieb a zaúčtovanie, poskytovanie úverov, poskytovanie investičných služieb a vydávanie cenných papierov 00 151 653 Slovenská sporiteľňa, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovania, vydávanie cenný papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 686 930 Tatra banka, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb 47 251 336 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. , pobočka zahraničnej banky Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 320 155 VÚB, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov, alebo v prospech stavebných sporiteľov; poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 Zákona o stavebnom sporení 31 351 026 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 36 191 400 ANTIK Telecom s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené;
služba systému doménových mien na internete
35 701 722 DIGI SLOVAKIA s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického
a organizačného pohľadu oddelené; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete
35 785 217 Energotel, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 36 705 268 GeCom, s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 918 667 LightStorm Communications s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií; poskytovateľ služby výmenného uzla internetu; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 35 848 863 O2 Slovakia Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba výmenného uzla internetu na prepájanie sietí (IXP);  služba systému doménových mien na internete 35 697 270 Orange Slovensko, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba výmenného uzlu na internete, služba systému doménových mien na internete 35 763 469 Slovak Telekom, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
DNS- poskytovanie služieb systému doménových mien na internete; poskytovanie služby výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 954 612 Slovanet, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 680 202 SWAN Mobile, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené, DNS- poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 47 258 314 SWAN, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete; Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 971 967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 845 007 VNET, a.s. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete 36 421 928 WebSupport, s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 36 046 884 Weby GROUP s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 17 055 270 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 31 364 501 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme  "ŽSR" /Železničné telekomunikácie, o. z./ Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba elektronického výberu mýta; služba elektronická diaľničná známka, centrálny riadiaci systém tunelov; informačný systém diaľnic a rýchlostných ciest 35 919 001 Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  Doprava Cestná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Letecká doprava 44 659 237 AIR CARGO GLOBAL, s. r. o. Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Správa a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordinácia a kontrolná činnosť jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách, alebo v príslušných sieťach letísk a prevádzkovanie pomocných zariadení nachádzajúcich sa na letisku 35 884 916 Letisko Bratislava- Airport Bratislava, a.s. (BTS) Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Správa a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordinácia a kontrolná činnosť jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách, alebo v príslušných sieťach letísk a prevádzkovanie pomocných zariadení nachádzajúcich sa na letisku 36 579 343 Letisko Košice- Airport Košice, a.s. Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Správa a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordinácia a kontrolná činnosť jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách, alebo v príslušných sieťach letísk a prevádzkovanie pomocných zariadení nachádzajúcich sa na letisku 36 266 906 Letisko Piešťany, a.s. Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Služby civilného letiska 35 912 651 Letisko Poprad- Tatry, a. s.  Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Fyzická ochrana objektu vrátane SLA,
Manipulácia s identifikačnými údajmi pasažierov- API
36 633 283 Letisko Sliač, a. s.  Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
RTG prístroje na letisku pre pohyb cestujúcich a ich batožiny do lietadla 36 426 032 Letisková spoločnosť Žilina, a. s.  Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
ATC služba riadenia letovej prevádzky EUROCAT 2000 35 778 458 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Služba riadenia letovej prevádzky (ATC) 30 845 572 Ministerstvo obrany SR- Veliteľstvo vzdušných síl ozbrojených síl SR Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry 31 364 501 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme  "ŽSR" Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Nákladná železničná doprava 35 914 921 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.  Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Železničná doprava 35 914 939 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Výroba, distribúcia a dodávka elektriny,
Distribúcia a dodávka zemného plynu
36 644 692 HTMAS, s.r.o. Energetika Elektroenergetika,
Plynárenstvo
Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka a distribúcia elektriny,
Distribúcia a dodávka zemného plynu
KLF- ENERGETIKA, a.s. Energetika Elektroenergetika,
Plynárenstvo
Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka a nákup elektrickej energie 36 314 242 ELGAS, k.s. Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba elektrickej energie,
Dispečerské pracovisko SE
35 829 052 Slovenské elektrárne, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba elektrickej energie
Dispečérske pracovisko 
35 829 052 Slovenské elektrárne, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka elektriny 51 865 467 Stredoslovenská energetika, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie distribučnej sústavy 36 361 518 Západoslovenská distribučná, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Predaj elektriny 36 677 281 ZSE Energia, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba, prenos, distribúcia, dodávka alebo nákup elektriny a služba, ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné a technické úlohy a/alebo údržbu; nezahŕňa však koncových odberateľov, ktorí vykonávajú predaj elektriny odberateľom vrátane jej ďalšieho predaja 00 156 752 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka elektrickej energie 44 483 767 Východoslovenská energetika, a.s. Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzka prepravnej siete 35 910 712 Eustream, a. s.  Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka plynu 44 291 809 Innogy Slovensko s.r.o. Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovateľ podzemného zásobníka zemného plynu 36 286 192 NAFTA, .a. s.   Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie podzemného zásobníka zemného plynu 31 435 688 POZAGAS, a. s.  Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka, predaj plynu, výroba elektriny, dodávka
a predaj elektriny, výroba tepla, dodávka tepla
35 815 256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzka distribučnej siete plynu a technický dispečing využívaný k monitorovaniu a riadeniu distribučnej siete plynu 35 910 739 SPP - distribúcia, a. s.  Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Spracovanie ropy a súvisiace rafinérske činnosti 31 322 832 SLOVNAFT, a. s.  Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovatelia ropovodov
Prevádzkovatelia zariadení na ťažbu, rafinovanie a spracovanie ropy, jej skladovanie a prepravu
31 341 977 Transpetrol, a. s.  Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba a dodávka tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 36 300 683 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výrobcovia a dodávatelia tepla 35 823 542 Bratislavská teplárenská, a. s.  Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba a dodávka tepla 50 339 729 Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba a dodávka tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 31 679 692 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba tepla, dodávka tepla, výroba elektrickej energie 36 211 541 Tepláreň Košice, a,s. v skratke TEKO, a. s.  Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výrobca tepla, dodávateľ tepla, výroba elektrickej energie 35 702 257 Veolia Energia Slovensko, a. s.  Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie distribučnej sústavy,
Distribúcia elektrickej energie
36 599 361 Východoslovenská distribučná, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba a dodávka tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 36 403 032 Žilinská teplárenská, a.s. Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie obchodného miesta podľa zákona
č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
00 604 054 Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.  Infraštruktúra finančných trhov Ministerstvo financií SR
Poskytovanie poštových služieb 31 353 746 Cromwell a. s.  Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Poskytovanie poštových služieb 31 342 876 DHL Express (Slovakia) spol. s r. o. Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zasielateľské služby 35 834 498 Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Výroba liekov 35 917 571 Biont, a.s. Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Zmluvná farmaceutická výroba a výroba účinných    látok 46 833 323 Saneca Pharmaceuticals a. s. Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba liekov 00 685 852 Messer Tatragas, spol. s r. o. Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Chemická výroba a jej subkomponenty, nutné k prevádzkovaniu tejto služby (železničná doprava, energetika, teplárenstvo, vodné stavby) 35 826 487 Duslo, a. s.  Priemysel Chemický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 36 855 642 Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30 796 491 Environmentálny fond Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31 447 708 Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 36 856 096 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  Informačný systém verejnej správy 30 796 482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Webové sidlo štátnej veterinárnej a potravinovej služby 00 156 426 Štátna veterinárna a potravinová správa SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Služby SOI na webovom portály a informačné systémy SOI  17 331 927 Slovenská obchodná inšpekcia verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Informačný systém VODA výskumnéhop ústavu vodného hospodárstva; informačný systém SOFTIP PROFIT 00 156 850 Výskumný ústav vodného hospodárstva verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Integrovaný informačný systém Trenčiankého samosprávneho kraja 36 126 624 Trenčianský samosprávny kraj verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Webová stránka a informačný systém štatistického úradu SR 00 166 197 Štatistický úrad SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Webová stránka a informačné systémy  socálnej poisťovňe 30 807 484 Sociálna poisťovňa verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Výpis zo živnostenského registra;  00 162 957 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webová stránka a inform ačné systémy Úradu jadrového dozoru SR 30 844 185 Úrad jadrového dozoru SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
služby Ústavného súdu SR na webovom portáli a informačné systémy Ústavného súdu SR 31 947 000 Ústavný súd SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo a informčné sídlom Úradu vlády SR 00 151 513 Úrad vlády SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webová stránka a informačné systémy Úradu priemyselného vlastníctva SR 30 810 787 Úrad priemyselného vlastníctva SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webová stránka a inform ačné systémy Kancelárie verejného ochrancu práv 36 064 041 Kancelária verejného ochrancu práv verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo a informačný systém úradov verejného zdravotníctva  00 607 223 Úrad verejného zdravotníctva SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém protimonopolného úradu SR 00 699 063 Protimonopolný úrad SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo, elektronické služby a informačné systémy mesta Košice 00 691 135 magistrát mesta Košice (mesto Košice) verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webová stránka a informačné systémy Úradu na ochranu osobných údajov SR 36 064 220 Úrad na ochranu osobných údajov SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo a informačné systémy Slovenského hydrometeorologického ústavu 00 156 884 Slovenský hydrometeorologický ústav verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
IS správy štátnych hmotných rezerv SR 30 844 363 Správa štátnych hmotných rezerv SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
služby Finančnej správy na webovom portáli a IS Finančnej správy 42 499 500 Finančné riaditeľstvo SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo, elektronické služby a IS vyššieho územného celku 36 063 606 Bratislavský samosprávny kraj verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 31 320 414 TASR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo, elektronické služby a IS vyššieho územného celku 37 870 475 Prešovský samosprávny kraj verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačné systémy a siete NASES 42 156 424 NASES verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo a IS Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00 156 621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo a IS Slovenskej správy ciest 3 328 Slovenská správa ciest verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo a IS Ministerstva spravodlivosti SR 00 166 073 Ministerstvo spravodlivosti SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo, elektronické služby a IS vyššieho územného celku 37 836 901 Trnavský samosprávny kraj verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačné systémy verejnej správy 00 326 470 Mesto Poprad verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo, elektronické služby a informačné systémy vyššieho územného celku 37 808 427 Úrad Žilinského samosprávneho kraja verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webová stránka a informačné systémy úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30 810 710 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo, elektronické služby a informačné systémy vyššieho územného celku 35 541 016 Úrad Košického samosprávneho kraja (Košický samosprávny kraj) verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačné systémy Ministerstva dopravy a výstavby SR 30 416 094 Ministerstvo dopravy a výstavby SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo a IS Ministerstva životného prostredia SR 42 181 810 Ministerstvo životného prostredia SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo, elektronické služby a IS vyššieho územného celku 37 861 298 Nitrianský samosprávny kraj verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
správca a prevádzkovateľ sietí a IS verejnej slprávy v pôsobnpsti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby 35 942 436 DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webová stránka a IS UGKK SR, štátna správa a odborný dozor v rezorte geodézie, kartografie a katastra 00 166 260 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
správca a prevádzkovateľ sietí a IS verejnej slprávy v pôsobnpsti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby 36 248 831 Union zdravotná poisťovňa, a.s. verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
správca a prevádzkovateľ sietí a IS verejnej slprávy v pôsobnpsti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby 35 937 874 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo agentúry na podporu vsýkumu a vývoja; portál agentúry na podporu výskumu a vývoja; interný informačný systém evodencie projektov z verejných výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja 30 797 764 Agentúra na podporu výskumu a vývoja verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
webové sídlo NKU SR, kontrolórsky informačný systém NKU SR, informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte, informovanie sa o výsledkoch kontroly, podávanie sťažností a podnetov pre NKU SR, informovanie sa o stave sťažností a podnetu pre NKU SR, vydávanie správ NKU pre verejnosť, informovanie sa o kontrolných zisteniach, pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKU SR, podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám 30 844 878 Najvyšší kontrolný úrad SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 151 564 DataCentrum verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 166 481 Generálna prokuratúra SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 35 629 061 Krajská prokuratúra v Nitre verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 30 793 629 Kancelária súdnej rady SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 42 134 943 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 30 794 323 Pôdohospodárska platobná agentúra verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 165 221 Štátny ústav pre kontrolu liečiv verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 36 069 841 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 31 797 903 Úrad pre verejné obstarávanie verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 50 119 231 Antidopingová agentúra SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 31 749 542 Štátny fond rozvoja bývania  verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 42 355 818 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 212 008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 686 832 Ministerstvo hospodárstva SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 35 919 001 Národná dialničná spoločnosť, a.s. verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 164 381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 35 914 921 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.                                    verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 47 232 480 Rozhlas a televízia Slovenska verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 30 796 491 Enviromentálny fond verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 31 753 604 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 320 781 Mesto Kremnica verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 36 856 096 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 36 855 642 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 35 860 839 Hydromeliorizácie, štátny podnik verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 31 354 301 Závodisko, š. p. verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 31 447 708 Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 492 531 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 42 001 315 Národné lesnícke centrum verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 42 355 826 Dopravný úrad verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 603 481 Hlavné mesto SR Bratislava verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 37 828 100 Banskobystrický samosprávny kraj verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 36 076 643 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 606 731 Záchranná služba Košice verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 17 336 210 Záchranná zdravotná služba Bratislava verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 165 387 Národné centrum zdravotníckych informácií verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 30 794 536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 699 021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 165 565 Ministerstvo zdravotníctva SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
informačný systém verejnej správy 00 681 156 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR verejná správa informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304565 Mestská časť Bratislava - Vajnory Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304603 Mestská časť Bratislava - Jarovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304611 Mestská časť Bratislava - Rusovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304654 Obec Báhoň Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304662 Obec Bernolákovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304671 Obec Blatné Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304697 Obec Budmerice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304701 Obec Častá Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304719 Obec Čataj Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304727 Obec Doľany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304735 Obec Dubová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304743 Obec Gajary Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304751 Obec Hamuliakovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304760 Obec Chorvátsky Grob Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304794 Obec Jablonec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304808 Obec Jablonové Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304816 Obec Jakubov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304832 Mesto Svätý Jur Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304841 Obec Kalinkovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304867 Obec Kostolište Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304875 Obec Kuchyňa Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304883 Obec Láb Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304891 Obec Limbach Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304905 Obec Lozorno Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304913 Mesto Malacky Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304921 Obec Malinovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304930 Obec Marianka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304948 Obec Miloslavov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304956 Mesto Modra Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304964 Obec Most pri Bratislave Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00304981 Obec Nová Dedinka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305022 Mesto Pezinok Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305049 Obec Plavecký Štvrtok Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305057 Obec Rovinka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305065 Mesto Senec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305073 Obec Slovenský Grob Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305081 Mesto Stupava Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305103 Obec Šenkvice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305120 Obec Tomášov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305138 Obec Tureň Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305146 Obec Veľký Biel Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305154 Obec Viničné Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305162 Obec Vinosady Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305171 Obec Vištuk Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305197 Obec Vysoká pri Morave Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305219 Obec Záhorská Ves Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305235 Obec Zohor Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305260 Obec Baka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305332 Mesto Veľký Meder Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305341 Obec Čiližská Radvaň Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305375 Obec Veľké Dvorníky Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305383 Mesto Dunajská Streda Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305391 Mesto Gabčíkovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305405 Obec Holice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305413 Obec Horná Potôň Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305421 Obec Horný Bar Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305430 Obec Dolný Štál Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305456 Obec Hviezdoslavov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305472 Obec Jahodná Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305511 Obec Kostolné Kračany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305529 Obec Kráľovičove Kračany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305537 Obec Kútniky Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305545 Obec Kvetoslavov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305553 Obec Lehnice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305626 Obec Nový Život Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305634 Obec Ohrady Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305642 Obec Okoč Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305669 Obec Orechová Potôň Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305715 Obec Rohovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305723 Mesto Šamorín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305731 Obec Štvrtok na Ostrove Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305740 Obec Topoľníky Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305766 Obec Trhová Hradská Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305804 Obec Veľké Blahovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305821 Obec Vrakúň Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305839 Obec Zlaté Klasy Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305855 Obec Abrahám Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305871 Obec Čierna Voda Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305880 Obec Čierny Brod Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305898 Obec Diakovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305910 Obec Dolné Saliby Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305936 Mesto Galanta Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305952 Obec Horné Saliby Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305979 Obec Hrubá Borša Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00305987 Obec Hrubý Šúr Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306011 Obec Jelka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306029 Obec Kajal Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306045 Obec Košúty Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306053 Obec Kráľov Brod Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306061 Obec Kráľová pri Senci Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306070 Obec Kráľová nad Váhom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306096 Obec Mostová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306100 Obec Neded Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306126 Obec Pata Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306134 Obec Pusté Úľany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306142 Obec Reca Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306151 Obec Selice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306169 Mesto Sereď Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306177 Mesto Sládkovičovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306185 Mesto Šaľa Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306193 Obec Šintava Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306207 Obec Šoporňa Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306215 Obec Tešedíkovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306223 Obec Tomášikovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306240 Obec Trnovec nad Váhom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306258 Obec Trstice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306266 Obec Váhovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306274 Obec Veľká Mača Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306282 Obec Veľké Úľany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306291 Obec Veľký Grob Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306304 Obec Vinohrady nad Váhom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306312 Obec Vlčany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306321 Obec Vozokany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306347 Obec Žihárec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306363 Obec Bajč Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306398 Obec Búč Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306401 Obec Čalovec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306410 Obec Číčov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306436 Obec Svätý Peter Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306444 Obec Dulovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306452 Mesto Hurbanovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306461 Obec Chotín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306479 Obec Imeľ Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306487 Obec Iža Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306495 Obec Kameničná Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306517 Mesto Kolárovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306525 Mesto Komárno Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306550 Obec Marcelová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306576 Obec Moča Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306584 Obec Modrany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306606 Obec Nesvady Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306622 Obec Okoličná na Ostrove Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306649 Obec Pribeta Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306665 Obec Sokolce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306711 Obec Bátorove Kosihy Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306720 Obec Zemianska Olča Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306738 Obec Zlatná na Ostrove Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306771 Obec Bátovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00306941 Obec Farná Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307041 Obec Hronovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307050 Obec Hronské Kľačany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307131 Obec Kalná nad Hronom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307149 Obec Kozárovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307203 Mesto Levice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307301 Obec Nová Dedina Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307360 Obec Plášťovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307394 Obec Pohronský Ruskov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307416 Obec Pukanec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307424 Obec Rybník Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307483 Obec Starý Tekov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307513 Mesto Šahy Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307521 Obec Šarovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307548 Obec Tekovské Lužany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307581 Mesto Tlmače Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307637 Obec Veľké Ludince Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307645 Obec Veľký Ďur Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307696 Mesto Želiezovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307700 Obec Žemberovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307726 Obec Alekšince Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307742 Obec Báb Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307769 Obec Beladice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307777 Obec Branč Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307785 Obec Cabaj - Čápor Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307807 Obec Čakajovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307831 Obec Čeľadice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307858 Obec Čierne Kľačany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307891 Obec Dolné Obdokovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307939 Obec Golianovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307947 Obec Hájske Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00307980 Obec Hostie Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308056 Obec Jarok Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308072 Obec Jelenec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308081 Obec Jelšovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308102 Obec Klasov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308111 Obec Kolíňany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308145 Obec Veľký Lapáš Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308153 Obec Lehota Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308188 Obec Lukáčovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308234 Obec Machulince Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308269 Obec Mojmírovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308307 Mesto Nitra Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308315 Obec Čechynce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308331 Obec Nová Ves nad Žitavou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308340 Obec Nové Sady Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308358 Obec Obyce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308374 Obec Podhorany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308382 Obec Pohranice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308404 Obec Rišňovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308439 Obec Močenok Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308447 Obec Sľažany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308528 Obec Tesárske Mlyňany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308536 Obec Topoľčianky Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308595 Obec Veľké Zálužie Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308609 Obec Veľký Cetín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308625 Obec Vinodol Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308633 Obec Volkovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308641 Mesto Vráble Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308650 Obec Výčapy - Opatovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308668 Obec Zbehy Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308676 Mesto Zlaté Moravce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308706 Obec Žirany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308749 Obec Andovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308765 Obec Bánov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308790 Obec Bešeňov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308803 Obec Bíňa Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308846 Obec Černík Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308871 Obec Dolný Ohaj Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308889 Obec Dubník Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308897 Obec Dvory nad Žitavou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308901 Obec Gbelce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308919 Obec Hul Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308935 Obec Jasová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308951 Obec Kamenica nad Hronom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308960 Obec Kamenín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308986 Obec Kolta Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00308994 Obec Komjatice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309044 Obec Lipová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309061 Obec Maňa Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309109 Obec Veľký Kýr Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309117 Obec Mojzesovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309125 Obec Mužla Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309150 Mesto Nové Zámky Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309176 Obec Palárikovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309192 Obec Podhájska Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309257 Obec Semerovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309273 Obec Strekov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309281 Obec Svodín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309303 Mesto Štúrovo Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309311 Mesto Šurany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309320 Obec Trávnica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309338 Obec Tvrdošovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309354 Obec Veľké Lovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309371 Obec Zemné Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309401 Obec Borský Svätý Jur Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309419 Obec Borský Mikuláš Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309443 Mesto Brezová pod Bradlom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309451 Obec Brodské Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309478 Obec Cerová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309486 Obec Čáry Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309508 Obec Dojč Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309524 Mesto Gbely Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309541 Mesto Holíč Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309583 Obec Jablonica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309613 Obec Kopčany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309672 Obec Kúty Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309681 Obec Lakšárska Nová Ves Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309711 Obec Malé Leváre Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309737 Obec Moravský Svätý Ján Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309745 Mesto Myjava Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309770 Obec Petrova Ves Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309885 Obec Prievaly Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309907 Obec Radošovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309923 Obec Rohožník Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309974 Mesto Senica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00309982 Mesto Skalica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310018 Obec Sobotište Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310026 Obec Sološnica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310042 Obec Studienka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310051 Obec Šajdíkove Humence Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310069 Mesto Šaštín - Stráže Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310077 Obec Štefanov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310107 Obec Unín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310115 Obec Veľké Leváre Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310140 Obec Vrbovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310158 Obec Závod Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310182 Mesto Bánovce nad Bebravou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310239 Obec Bojná Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310255 Obec Bošany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310441 Obec Horné Obdokovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310506 Obec Chynorany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310549 Obec Klátova Nová Ves Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310573 Obec Kovarce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310603 Obec Krnča Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310689 Obec Ludanice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310824 Obec Nitrianska Blatnica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310905 Mesto Partizánske Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310964 Obec Prašice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00310999 Obec Preseľany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311014 Obec Radošina Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311049 Obec Rybany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311057 Obec Skačany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311081 Obec Solčany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311162 Mesto Topoľčany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311201 Obec Uhrovec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311227 Obec Urmince Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311286 Obec Veľké Ripňany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311294 Obec Veľké Uherce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311375 Obec Žabokreky nad Nitrou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311413 Obec Beckov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311430 Obec Bošáca Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311456 Obec Bzince pod Javorinou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311464 Obec Čachtice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311472 Obec Častkovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311502 Obec Dolná Súča Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311529 Obec Drietoma Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311553 Obec Horná Streda Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311561 Obec Horná Súča Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311588 Obec Horné Srnie Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311642 Obec Chocholná - Velčice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311669 Obec Kálnica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311685 Obec Kočovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311715 Obec Krajné Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311731 Obec Lubina Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311766 Obec Melčice - Lieskove Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311774 Obec Mníchova Lehota Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311791 Obec Moravské Lieskové Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311812 Mesto Nemšová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311839 Obec Nová Bošáca Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311863 Mesto Nové Mesto nad Váhom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311880 Obec Omšenie Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311910 Obec Pobedim Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311928 Obec Podolie Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311944 Obec Považany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311952 Obec Selec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311961 Obec Skalka nad Váhom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00311987 Obec Soblahov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312002 Mesto Stará Turá Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312011 Obec Svinná Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312037 Mesto Trenčín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312045 Obec Trenčianska Teplá Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312053 Obec Trenčianska Turná Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312070 Obec Trenčianske Jastrabie Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312088 Mesto Trenčianske Teplice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312100 Obec Trenčianske Stankovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312266 Obec Bohdanovce nad Trnavou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312274 Obec Bojničky Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312282 Obec Boleráz Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312304 Obec Borovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312312 Obec Brestovany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312321 Obec Bučany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312347 Obec Cífer Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312355 Obec Červeník Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312363 Obec Dechtice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312398 Obec Dolná Krupá Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312410 Obec Dolné Orešany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312461 Obec Drahovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312479 Obec Dubovany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312495 Obec Dvorníky Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312509 Mesto Hlohovec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312533 Obec Horné Orešany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312584 Obec Chtelnica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312614 Obec Jaslovské Bohunice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312622 Obec Kátlovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312631 Obec Kľačany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312681 Obec Krakovany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312703 Mesto Leopoldov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312738 Obec Madunice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312746 Obec Majcichov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312762 Obec Malženice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312789 Obec Moravany nad Váhom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312827 Obec Ostrov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312941 Obec Ružindol Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312983 Obec Smolenice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00312991 Obec Sokolovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313009 Obec Suchá nad Parnou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313033 Obec Špačince Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313068 Obec Šúrovce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313092 Obec Trakovice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313106 Obec Trebatice Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313114 Mesto Trnava Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313122 Obec Trstín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313149 Obec Veľké Kostoľany Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313165 Obec Veselé Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313181 Obec Voderady Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313190 Mesto Vrbové Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313203 Obec Zavar Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313211 Obec Zeleneč Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313262 Obec Badín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313271 Mesto Banská Bystrica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313289 Obec Beňuš Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313319 Mesto Brezno Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313343 Obec Čierny Balog Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313424 Obec Heľpa Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313475 Obec Hrochoť Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313483 Obec Hronec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313491 Obec Brusno Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313521 Obec Jasenie Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313564 Obec Ľubietová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313581 Obec Medzibrod Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313599 Obec Michalová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313645 Obec Nemecká Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313688 Obec Podbrezová Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313696 Obec Pohorelá Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313700 Obec Pohronská Polhora Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313726 Obec Polomka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313734 Obec Poniky Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313751 Obec Predajná Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313807 Obec Selce Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313823 Obec Slovenská Ľupča Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313866 Obec Šumiac Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313874 Obec Telgárt Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313904 Obec Valaská Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313947 Obec Závadka nad Hronom Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313971 Mesto Čadca Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00313980 Obec Čierne Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314013 Obec Dunajov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314030 Obec Horný Vadičov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314048 Obec Klokočov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314064 Obec Korňa Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314072 Mesto Krásno nad Kysucou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314081 Obec Kysucký Lieskovec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314099 Mesto Kysucké Nové Mesto Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314129 Obec Makov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314137 Obec Nesluša Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314145 Obec Nová Bystrica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314153 Obec Ochodnica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314161 Obec Olešná Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314170 Obec Oščadnica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314196 Obec Podvysoká Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314200 Obec Povina Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314234 Obec Raková Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314251 Obec Rudina Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314285 Obec Skalité Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314293 Obec Staškov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314307 Obec Stará Bystrica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314315 Obec Snežnica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314323 Obec Svrčinovec Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314331 Mesto Turzovka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314340 Obec Vysoká nad Kysucou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314358 Obec Zákopčie Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314366 Obec Zborov nad Bystricou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314382 Obec Babín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314404 Obec Bobrov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314412 Obec Breza Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314421 Obec Brezovica Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314447 Obec Dlhá nad Oravou Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314463 Mesto Dolný Kubín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314471 Obec Habovka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314480 Obec Hladovka Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Informačný systém verejnej správy 00314501 Obec Hruštín Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
In