Zoznam základných služieb dátum poslednej aktualizácie: 15.01.2020
Stĺpec1 Základná služba IČO Prevádzkovateľ základnej služby Sektor Podsektor Ústredný orgán
Služba, ktorá je prvkom kritickej infraštruktúry alebo je k nemu priamo pripojená Prevádzkovateľ základnej služby zaradený v zozname prvkov kritickej infraštruktúry schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 347/2018 alebo informačné systémy k nemu priamo pripojené
Poskytovanie bankových produktov a služieb 36 854 140 Československá obchodná banka, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiaceho so stavebným sporením, poskytovanie úverov stavebným sporiteľom 35 799 200 ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.   Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov od verejnosti, platobný styk
a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet a cestovných šekov
36 869 376 Fio banka, a. s. , pobočka zahraničnej banky Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Platobný styk 35 964 693 J & T BANKA, a. s.  pobočka zahraničnej banky Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb
- platobný styk
47 231 564  Komerční banka, a. s. , pobočka zahraničnej banky Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 318 916 OTP Banka Slovensko, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 31 340 890 Poštová banka, a. s.   Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 575 951 Prima banka Slovensko, a. s.   Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením, poskytovanie úverov stavebným sporiteľom 31 335 004 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobných služieb a zaúčtovanie, poskytovanie úverov, poskytovanie investičných služieb a vydávanie cenných papierov 00 151 653 Slovenská sporiteľňa, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovania, vydávanie cenný papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 686 930 Tatra banka, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb 47 251 336 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. , pobočka zahraničnej banky Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 320 155 VÚB, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov, alebo v prospech stavebných sporiteľov; poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 Zákona o stavebnom sporení 31 351 026 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 36 191 400 ANTIK Telecom s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené;
služba systému doménových mien na internete
35 701 722 DIGI SLOVAKIA s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického
a organizačného pohľadu oddelené; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete
35 785 217 Energotel, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 36 705 268 GeCom, s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 918 667 LightStorm Communications s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete 30 228 018 MBS spol. s r.o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií; poskytovateľ služby výmenného uzla internetu; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 35 848 863 O2 Slovakia Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba výmenného uzla internetu na prepájanie sietí (IXP);  služba systému doménových mien na internete 35 697 270 Orange Slovensko, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba výmenného uzlu na internete, služba systému doménových mien na internete 35 763 469 Slovak Telekom, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
DNS- poskytovanie služieb systému doménových mien na internete; poskytovanie služby výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 954 612 Slovanet, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 680 202 SWAN Mobile, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené, DNS- poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 47 258 314 SWAN, a. s.  Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 845 007 VNET, a.s. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete 36 421 928 WebSupport, s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 36 046 884 Weby GROUP s. r. o. Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 17 055 270 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 31 364 501 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme  "ŽSR" /Železničné telekomunikácie, o. z./ Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba elektronického výberu mýta; služba elektronická diaľničná známka, centrálny riadiaci systém tunelov; informačný systém diaľnic a rýchlostných ciest 35 919 001 Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  Doprava Cestná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Letecká doprava 44 659 237 AIR CARGO GLOBAL, s. r. o. Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Správa a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordinácia a kontrolná činnosť jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách, alebo v príslušných sieťach letísk a prevádzkovanie pomocných zariadení nachádzajúcich sa na letisku 35 884 916 Letisko Bratislava- Airport Bratislava, a.s. (BTS) Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Správa a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordinácia a kontrolná činnosť jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách, alebo v príslušných sieťach letísk a prevádzkovanie pomocných zariadení nachádzajúcich sa na letisku 36 579 343 Letisko Košice- Airport Košice, a.s. Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Správa a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordinácia a kontrolná činnosť jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách, alebo v príslušných sieťach letísk a prevádzkovanie pomocných zariadení nachádzajúcich sa na letisku 36 266 906 Letisko Piešťany, a.s. Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Služby civilného letiska 35 912 651 Letisko Poprad- Tatry, a. s.  Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Fyzická ochrana objektu vrátane SLA,
Manipulácia s identifikačnými údajmi pasažierov- API
36 633 283 Letisko Sliač, a. s.  Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
RTG prístroje na letisku pre pohyb cestujúcich a ich batožiny do lietadla 36 426 032 Letisková spoločnosť Žilina, a. s.  Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
ATC služba riadenia letovej prevádzky EUROCAT 2000 35 778 458 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Služba riadenia letovej prevádzky (ATC) 30 845 572 Ministerstvo obrany SR- Veliteľstvo vzdušných síl ozbrojených síl SR Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry 31 364 501 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme  "ŽSR" Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Nákladná železničná doprava 35 914 921 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.  Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Železničná doprava 35 914 939 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Výroba elektrickej energie,
Dispečerské pracovisko SE
35 829 052 Slovenské elektrárne, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba elektrickej energie
Dispečérske pracovisko 
35 829 052 Slovenské elektrárne, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka elektriny 51 865 467 Stredoslovenská energetika, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie distribučnej sústavy 36 361 518 Západoslovenská distribučná, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Predaj elektriny 36 677 281 ZSE Energia, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba, prenos, distribúcia, dodávka alebo nákup elektriny a služba, ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné a technické úlohy a/alebo údržbu; nezahŕňa však koncových odberateľov, ktorí vykonávajú predaj elektriny odberateľom vrátane jej ďalšieho predaja 00 156 752 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka elektrickej energie 44 483 767 Východoslovenská energetika, a.s. Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzka prepravnej siete 35 910 712 Eustream, a. s.  Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka plynu 44 291 809 Innogy Slovensko s.r.o. Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovateľ podzemného zásobníka zemného plynu 36 286 192 NAFTA, .a. s.   Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie podzemného zásobníka zemného plynu 31 435 688 POZAGAS, a. s.  Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka, predaj plynu, výroba elektriny, dodávka
a predaj elektriny, výroba tepla, dodávka tepla
35 815 256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzka distribučnej siete plynu a technický dispečing využívaný k monitorovaniu a riadeniu distribučnej siete plynu 35 910 739 SPP - distribúcia, a. s.  Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Spracovanie ropy a súvisiace rafinérske činnosti 31 322 832 SLOVNAFT, a. s.  Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovatelia ropovodov
Prevádzkovatelia zariadení na ťažbu, rafinovanie a spracovanie ropy, jej skladovanie a prepravu
31 341 977 Transpetrol, a. s.  Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Výrobcovia a dodávatelia tepla 35 823 542 Bratislavská teplárenská, a. s.  Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba a dodávka tepla 50 339 729 Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba tepla, dodávka tepla, výroba elektrickej energie 36 211 541 Tepláreň Košice, a,s. v skratke TEKO, a. s.  Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výrobca tepla, dodávateľ tepla, výroba elektrickej energie 35 702 257 Veolia Energia Slovensko, a. s.  Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie distribučnej sústavy,
Distribúcia elektrickej energie
36 599 361 Východoslovenská distribučná, a. s.  Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba a dodávka tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 36 403 032 Žilinská teplárenská, a.s. Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie obchodného miesta podľa zákona
č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
00 604 054 Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.  Infraštruktúra finančných trhov Ministerstvo financií SR
Poskytovanie poštových služieb 31 353 746 Cromwell a. s.  Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Poskytovanie poštových služieb 31 342 876 DHL Express (Slovakia) spol. s r. o. Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zasielateľské služby 35 834 498 Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zmluvná farmaceutická výroba a výroba účinných    látok 46 833 323 Saneca Pharmaceuticals a. s. Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Chemická výroba a jej subkomponenty, nutné k prevádzkovaniu tejto služby (železničná doprava, energetika, teplárenstvo, vodné stavby) 35 826 487 Duslo, a. s.  Priemysel Chemický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba liekov 00 685 852 Messer Tatragas, spol. s r. o. Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 36 855 642 Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30 796 491 Environmentálny fond Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31 447 708 Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 36 856 096 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Dodávka pitnej vody 47 612 444 AQUA DISTRIBUTION, s.r.o. Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  35 850 370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách 36 537 870 KOMVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 672 441 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  36 672 254 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 500 968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 672 076 Považská vodárenská spoločnosť, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách 36 672 297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  36 644 030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 302 724 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 252 484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dispečing vody a kanalizácie, program na evidenciu siete, program na evidenciu porúch, aplikačný a databázový systém, lokálna sieťová infraštruktúra 36 672 084 Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 672 271 Vodárenská spoločnosť Ružomberok Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Vlastníctvo, správa alebo nájom vodnej stavby podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
00 156 752 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Voda a atmosféra Vodné stavby Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávka a distribúcia vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách  36 570 460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  36 550 949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Laboratórne služby 36 415 758 Alpha medical patológia, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 31 647 758 Alpha medical, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 35826321 AnalytX s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
Laboratórne služby
36 217 417 Cumulus, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Skríningové centrum novorodencov SR
37 957 937 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 36 622 541 Dg. s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby;
NIS
00 634 905 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
Laboratórne služby
17 336 007 Fakultná nemocnica Nitra Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Ekonomický software; digitálna archivácia RTG a CT snímok; nemocničný informačný systém Medea; OMEGA- skladové hospodárstvo; EIS- expertný informačný systém MZ SR; CONAPAT- nemocničný informačný systém patológie; WinLSS- verejná lekáreň; BIOMETRIC AttendanceProW- dochádzkový a prístupový systém, HUMAN- personalistika a mzdy 17 336 112 Fakultná nemocnica s poliklinikou (Nové Zámky) Zdravotníctvo Laboratórne služby,
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
00 165 549 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 44 444 761 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Komplexný nemocničný informačný systém 17335825 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórny IS,
Nemocničný IS,
TomoCon PACS
00 610 470 Fakultná nemocnica Trenčín Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Nemocničný informačný systém
00 610 381 Fakultná nemocnica Trnava Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby;
Digitálna archivácia RTG a CT snímok
00 634 891 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 512 788 Klinická patológia Prešov, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 17 335 469 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 247 812 Laboratória Piešťany, s. r. o.   Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 601 578 Letecká vojenská nemocnica, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
IS na SVLZ 17336163 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 544 230 Medicyt, s.r.o Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 35 766 450 Medirex, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 42 267 617 Národná transplantačná organizácia Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 37 886 479 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n. o. Dolný Smokovec Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 00 607 231 Národný ústav detských chorôb Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Nemocničný informačný systém
Národný ústav reumatických chorôb Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 35 971 126 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 Laboratórne služby
00 227 811 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 36 661 511 Nemocenská BB, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
Laboratórne služby
47 249 048 Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 36 084 221 Nemocnica Alexandra Wintera n. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
47 249 099 Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 168 165 Nemocnica Košice- Šaca a. s.  1. súkromná nemocnica Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 182 672 Nemocnica Krompachy s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 50 861 450 Nemocnica Levice s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 513 458 Nemocnica Poprad, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
44 455 356 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 36 119 385 Nemocnica s poliklinikou Ilava n. o.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 45 737 967 Nemocnica s poliklinikou n. o.  Kráľovský Chlmec Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 00 610 411 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
36 597 350 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
36 597 341 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
44 927 380 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
36 597 376 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 36 509 108 Nemocnica Snina, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 50 433 946 Nemocnica Zlaté Moravce a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 45 594 929 Nemocnica Zvolen a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 35 865 679 Nemocničná, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
FONS ENTERPRISE,
FONS OPENLIMS
31 623 832 Novamed, spol. s r.o. Zdravotníctvo zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti 35 768 568 NOVAPHARM, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 119 369 NsP Nové mesto nad Váhom Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 17 335 795 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
44 452 519 NsP Sv. Lukáša Galanta, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Nemocničný informačný systém
36 167 908 NsP. Sv. Jakuba, n. o. , Bardejov Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 37 954 920 Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o.  Predná Hora Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 35 681 462 Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 084 212 Poliklinika Senica n. o.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 202 215 Poliklinika Terasa s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 37 886 428 PRO VITAE n. o.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti;
Laboratórne služby
17 335 612 Psychiatrická liečebňa Sučany Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocničný informačný systém 00 607 266  Psychiatrická nemocnica Hronovce Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 35 581 000 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
46 458 581 Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
35 960 884 Svet zdravia, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 35 878 151 Synlab slovakia, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 37 971 832 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Komplexný nemocničný informačný systém 31 813 861 Univerzitná nemocnica Bratislava Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
00 365 327 Univerzitná nemocnica Martin Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 35 969 580 Vita- Test spol. s r.o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
47 249 021 Vranovská nemocnica, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 594 849 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.  Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 31 908 977 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. , Veľký Krtíš Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 36 601 284 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby 36 402 630 ŽILPO, s. r. o. Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR