Administratívna bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 19.11.2019
Vec § Z
Poučenie pre vedúceho registra, ak mu bol vydaný nový certifikát zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 31, § 60,
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 31
október 2019
Podmienky používania systému na správu pre US zákon č. 215/2004 Z. z.: § 1, § 2, § 55, § 56,
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 9, § 11, § 15, § 39
august 2019
Povinnosti poverenej osoby zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 8, § 24
november 2018
Zabezpečenie administratívnych pomôcok pri zániku podnikateľa bez právneho nástupcu vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 21, § 24 november 2018
Môže štátny orgán viesť paralelne dva protokoly UP pre rovnaký stupeň utajenia? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 8
november 2018
Administratívna bezpečnosť (pojem "neodkladné" preevidovanie utajovanej písomnosti, poverenie vedením protokolu utajovaných písomností, prenášanie utajovaných písomností) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8,
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 5, § 8, § 12, § 15, § 22
okóber 2018