Administratívna bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 16.05.2019
Vec § Z
Povinnosti poverenej osoby zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 8, § 24
november 2018
Zabezpečenie administratívnych pomôcok pri zániku podnikateľa bez právneho nástupcu vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 21, § 24 november 2018
Môže štátny orgán viesť paralelne dva protokoly UP pre rovnaký stupeň utajenia ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 8
november 2018
Administratívna bezpečnosť (pojem "neodkladné" preevidovanie utajovanej písomnosti, poverenie vedením protokolu utajovaných písomností, prenášanie utajovaných písomností) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8,
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 5, § 8, § 12, § 15, § 22
okóber 2018