Fyzická a objektová bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2023
Vec § Z
Zmena hardvérovej a softvérovej zostavy TZP november 2022
Usmernenie ako postupovať pri zmene držiteľa certifikátu TZP zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 54 apríl 2022
vyhláška č. 337/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 5
Žiadosť o stanovisko k relaizácií výstavbe nového chráneného priestoru zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 53, § 54 október 2021
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 5
Žiadosť o usmernenie pri odovzdaní vstupnej karty do chráneného priestoru zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 53 august 2021
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 11
Použitie TP zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 38, § 39, § 55, § 78, § 79, § 80 august 2021
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 5, §10
Požiadavky na zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií (najmä určených na ničenie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike NATO inou cudzou mocou) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 53, § 54, § 60 jún 2021
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 7
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 1, § 35
vyhláška č. 337/2004 Z. z.: § 1
Vplyv zmeny CHP v rámci objektu na možnosť použitia skartovačky a trezora, ktorým vypršala platnosť certifikátu; nutnosť vykonania NEV pri presťahovaní TP zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 53, § 54, § 70 jún 2021
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 4, § 11
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 5, § 11
vyhláška č. 337/2004 Z. z.: § 5
Neutajované rokovanie v mietnosti určenej na prerokúvanie utajovaných skutočností zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 53, § 54 apríl 2021
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 6, 
Kontrola vstupu do CHP určeného na ochranu utajovanej skutočnosti cudzej moci zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 53, § 54, § 60 apríl 2021
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 5
Certifikácia TZP zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 53, § 54, § 59 apríl 2021
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 3
NBU certifikat a podpisane PDF zákon č. 215/2004 Z. z. § 53 jún 2020
vyhláška č. 337/2004 Z. z.: § 3
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 11 
Bodové ohodnotenie objektu, ak je hranica objektu totožná s hranicou CHP zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 8, § 53 november 2020
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 5, § 11
Certifikácia MZP TZP, zákaz fotografovania  zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 6, § 8, § 53, § 54,§ 63 október 2020
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 10, § 11
vyhláška č. 337/2004 Z. z.: § 2, § 5, § 5a
Označovanie monitorovaných priestorov zákon č. 215/2004 Z.z. § 2, § 3 október 2020
Vydanie kópie certifikátu MZP a TZP inému, ako držiteľovi certifikátu zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 54 jún 2020
vyhláška č. 337/2004 Z. z.: § 3
Označovanie objektu piktogramami o zákaze fotografovania zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 6, § 8, § 53, § 63, § 78 júl 2020
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 11
Aplikácia bilaterálnej dohody o OUS vs. národná platná legislatíva  zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 8 január 2020
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 3, § 12
Vstup do chráneného priestoru osobou s nižšou previerkou, ako je kategória chráneného priestoru zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 8, § 53 november 2019
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 3
Právna úprava fyzickej a objektovej bezpečnosti a použitie MZP (bezpečnostných dverí - mreží - balkónových dverí)  na ochranu chráneného priestoru zákon č. 215/2004 Z. z. § 8, § 53 august 2019
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 4, § 5
Výklad ustanovenia § 5a Vyhlášky 337/2004 Z. z., ktorý hovorí o požívaní MZP a TZP po skončení certifikátu vzhľadom na dátum ich montáže zákon č. 215/2004 Z. z. § 53 júl 2019
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 5
vyhláška č. 337/2004 Z. z.: § 5a
Prechod chráneného priestoru pobočky spoločnosti do druhej budovy zákon č. 215/2004 Z. z. § 8, § 46, § 53, § 70 júl 2019
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2
Prechod chráneného priestoru aj sídla spoločnosti do druhej budovy zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 45, § 46, § 53, § 70 marec 2019
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.: § 2
Prenájom časti budovy v ktorej sa náchadza CHP, sťahovanie CHP zákon č. 215/2004 Z. z.: §2,  § 53 február 2019
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.: § 2
Použitie MZP a TZP po skončení platnosti certifikátu typu zákon č. 215/2004 Z. z. § 53 február 2019
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.: § 5
vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z.: § 5a
Certifikácia jednotlivého MZP a TZP zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 53, § 54, § 59 apríl 2018
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 5
vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z.: § 2 § 3, § 4
Certifikácia MZP - dvere, poplatok za certifikáciu zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 53, § 54, § 59 apríl 2018
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. č. 315/2006 Z. z.: §  2, § 5