Fyzická a objektová bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 28.04.2020
Vec § Z
Aplikácia bilaterálnej dohody o OUS vs. národná platná legislatíva  zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 8,                                                                        vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 3, § 12 január 2020
Vstup do chráneného priestoru osobou s nižšou previerkou, ako je kategória chráneného priestoru zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 8, § 53,
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 3
november 2019
Právna úprava fyzickej a objektovej bezpečnosti a použitie MZP (bezpečnostných dverí - mreží - balkónových dverí)  na ochranu chráneného priestoru zákon č. 215/2004 Z. z. § 8, § 53,
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 4, § 5
august 2019
Výklad ustanovenia § 5a Vyhlášky 337/2004 Z. z., ktorý hovorí o požívaní MZP a TZP po skončení certifikátu vzhľadom na dátum ich montáže
zákon č. 215/2004 Z. z. § 53,
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 5,
vyhláška č. 337/2004 Z. z.: § 5a
júl 2019
Prechod chráneného priestoru pobočky spoločnosti do druhej budovy zákon č. 215/2004 Z. z. § 8, § 46, § 53, § 70,
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2
júl 2019
Prechod chráneného priestoru aj sídla spoločnosti do druhej budovy zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 45, § 46, § 53, § 70,
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.: § 2
marec 2019
Prenájom časti budovy v ktorej sa náchadza CHP, sťahovanie CHP zákon č. 215/2004 Z. z.: §2,  § 53,
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.: § 2
február 2019
Použitie MZP a TZP po skončení platnosti certifikátu typu zákon č. 215/2004 Z. z. § 53,
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.: § 5,
vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z.: § 5a
február 2019
Certifikácia jednotlivého MZP a TZP zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 53, § 54, § 59,
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 5,
vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z.: § 2 § 3, § 4
apríl 2018
Certifikácia MZP - dvere, poplatok za certifikáciu zákon č. 215/2004 Z. z. § 2, § 53, § 54, § 59,
vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. č. 315/2006 Z. z.: §  2, § 5
apríl 2018