Letecké snímkovanie dátum poslednej aktualizácie: 22.11. 2021
Vec § Z
Lietanie s dronmi za účelom leteckého meračského snímkovania zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 43, § 44, § 45, § 51, § 64, § 70
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2
marec 2021
Prevádzkovanie dronov na podnikateľské účely zákon č. 215/2004 Z. z.: § 64 december 2019
Usmernenie k leteckému snímkovaniu na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností zákon č. 215/2004 Z. z.: § 63, § 64 február 2019
Nutnosť mať vlastné chránené priestory  pri vykonávaní leteckého snímkovania podnikateľom zákon č. 215/2004 Z. z.: § 43, § 44, § 45, § 46, § 50, § 63, § 64, § 78, § 79, január 2019
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3