Letecké snímkovanie dátum poslednej aktualizácie: 27.01.2020
Vec § Z
Prevádzkovanie dronov na podnikateľské účely zákon č. 215/2004 Z. z.: § 64 december 2019
Usmernenie k leteckému snímkovaniu na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností zákon č. 215/2004 Z. z.: § 63, § 64 február 2019
Nutnosť mať vlastné chránené priestory  pri vykonávaní leteckého snímkovania podnikateľom zákon č. 215/2004 Z. z.: § 43, § 44, § 45, § 46, § 50, § 63, § 64, § 78, § 79,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3 
január 2019