Ochrana zahraničných informácií dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2021
Vec § Z
Žiadosť o usmernenie pri vykonaní bezpečnostnej previerky občana Českej republiky zákon č. 215/2004 Z. z.: § 36 november 2020
Povinnosti podnikateľa, ak si chce rozšíriť zriadený register aj na EÚ  stupňa VYHRADENÉ zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45 § 60
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: §5
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 5
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2 § 29 § 34
október 2020
Upresnenie stupňa utajenia US Európskej únie (EUCI) označenej ako EUFOR RESTRICTED - druhá otázka zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 60  júl 2020
Spôsob vrátenia US cudzej moci spät do systému registrov po uplynutí lehoty uloženia zákon č. 215/2004 Z. z.: § 60
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: §  8, § 23, § 33, §34, § 35
jún 2020
Upresnenie stupňa utajenia US Európskej únie (EUCI) označenej ako EUFOR RESTRICTED zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 60  január 2020
Riešenie utajovanej skutočnosti cudzej moci zákon č. 215/2004 Z. z.: § 61
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 28, § 30, § 31, § 32, § 33, § 35
marec 2020
Vydávajú sa osvedčenia/certifikáty pre EÚ/NATO stupňa Vyhradené ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 60 máj 2020
Podmienky pre prístup osôb s osobitným postavením k US stupňa NATO RESTRICTED a RESTRIENT UE/EU RESTRICTED zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 34, § 60 apríl 2020
Požiadavky EU a NATO na BS a SIS technického prostriedku zákon č. 215/2004 Z. z.: § 55  jún 2019
Vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke pre oboznamovanie sa s US NATO zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 15, § 16, § 60
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 5 
máj 2019
Spôsob evidovania UP v e-protokole na registri MOSR vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 8, § 27, § 32 marec 2019