Personálna bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 12.08.2019
Vec § Z
Zabezpečovanie výpisov z registra trestov pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa  (uplatňovanie zákona proti byrokracii) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 12, § 16, § 17 máj 2019
Je potrebné, aby mal štatutárny orgán okresného, krajského súdu a Najvyššieho súdu SR bezpečnostnú previerku a na aký stupeň zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 34, § 81,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 7
marec 2019
Potvrdenie o nemožnosti vydať lustračné osvedčenie zákon č. 215/2004 Z. z.: § 17, § 26 marec 2019
Preukazovanie bezúhonnosti pri bezpečnostnej previerke I. až IV. stupňa  v súvislosti s uplatňovaním zákona proti byrokracii zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 12, § 16, § 17 január 2019
Bezpečnostná previerka advokáta zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 35, § 44, § 45, § 50,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 2,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
január 2019
Dočasné poverenie zamestnaca plnením úloh bezpečnostného zamestanca  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 december 2018
Žiadosť o informáciu ako získať certifikát NATO pre fyzickú osobu (študent) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 15, § 16, § 24, § 60,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 5
október 2018
Postup pri vykonávaní bezpečnostnej previerky IV. stupňa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 16, § 24, § 45, § 46, § 50, § 51, § 60,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 2
jún 2018
Postup pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa (je potrebné k vyhodnoteniu bezpečnostnej previerky I. stupňa aj vyhodnotenie podkladových materiálov) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 16, § 20, § 31,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 1, § 7
máj 2018
Môže zamestnanec podnikateľa získať bezpečnostnú previerku na "V" ak podnikateľ nemá potvrdenie priemyselnej bezpečnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 44, § 17, § 10, § 31,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1
marec 2018
Možno považovať na účely určenia osoby osvedčenie za dokument nahrádzajúci podkladové materiály k vykonaniu bezpečnostnej previerky I. stupňa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 26, § 31,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 4
február 2018
Základná previerka pre SZČO zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 15, §17, § 43, § 44, § 45,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 2
február 2018
Zverejnenie informácie na webovej stránke, že zamestnanec je držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke február 2018
Môže byť prekladateľ inou oprávnenou osobou podľa § 35 ZOUS zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 35 február 2018