Priemyselná bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 18.06.2020
Vec § Z
Písomné poverenie "vedúceho" zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 50 máj 2020
Vyžaduje sa potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre "poľnú nemocnicu"? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 43, § 44, § 45, § 46 máj 2020
Postup pri uzatváraní ZOPUS-u so skupinou dodávateľov zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 43, § 44                                                                      vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 6 marec 2020 
Predkladanie potvrdení na bezpečnostnú previerku podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2
február 2020
Bezpečnostná previerka podnikateľa - existencia dvoch platných osvedčení konateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 28, § 29, § 50, § 52  február 2020
Kto posudzuje, či podnikateľ potrebuje bezpečnostnú previerku  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 43, § 44, § 46, § 52, § 70 november 2019
Právny dôvod pre podnikateľa, aby mohol vytvoriť US  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 44,
vyhláška č. 301/2013 Z. z. : § 1, § 6
november 2019
Vydanie nového potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti pri zmene obchodného názvu spoločnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45,
vyhláška č. 301/2013 Z. z. : § 4, 5
jún 2019
Pri skupine dodávateľov, ktorí vytvorili určitú právnu formu podľa zákona o verejnom obstarávaní, musí mať každý jeden z nich potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 43, § 44,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 6 
jún 2019
Predĺženie bezpečnostnej previerky podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46, § 51,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2, 
apríl 2019
Opakovaná žiadosť o vydanie potvrdenia o PrB zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46, § 51,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2, 
apríl 2019
Previerka priemyselnej bezpecnosti - rozšírenie zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46, § 50,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2, § 3
marec 2019
Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti  (na vytváranie)   zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 44, § 45, § 55,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3,
vyhláška NBÚ č. 339/2004  Z. z.: § 2, § 3, § 4
marec 2019
Predkladanie potvrdení pri bezpečnostnej previerke podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
január 2019
Predĺženie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: §  6, § 8, § 43, § 45, § 46,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2, § 3
január 2019
Vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti za účelom vykonávania leteckého snímkovania zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45, § 64,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3
december 2018
Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa - odôvodnenie, bezpečnostný projekt, doklady zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3
august 2018
Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 16, § 26, § 27, § 29, § 30, § 50, § 60 júl 2018
Žiadosť o vydanie potvrdenia o PrB ak štatutárny orgán má ešte 3 roky platné osvedčenie zákon č. 215/2004 Z. z.: § 26, § 27,§ 45,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
apríl 2018
Aké staré môžu byť doklady potvrdzujúce správnosť údajov v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
apríl 2018
Žiadosť o vydanie potvrdenia o PrB zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3
marec 2018
Výkon previerky priemyselnej bezp. u podnikateľa, ktorého konateľ má osvedčenie a možnosť dodania podkladových materiálov k žiadosti dodatočne zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 45 apríl 2018
Získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti V - predložené materiály zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 44, § 45,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2, § 3
marec 2018
Žiadosť o bezpečnostnú previerku na D (letecké snímkovanie) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45, § 64,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3
marec 2018
Vysvetlenie niektorých bodov bezpečnostného dotazníka podnikateľa  zákon č. 215/2004 Z. z. § 45, § 46, § 50,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
február 2018