Prierezové stanoviská dátum poslednej aktualizácie: 18.06.2020
Vec § Z
Je možné zničiť certifikát po dátume platnosti? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 50, § 52, § 54, § 56, § 60, § 67 máj 2020
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam - určenie  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 31, § 44 december 2019
Trvanie bezpečnostnej previerky zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 15, § 24, § 43, § 45, § 51 december 2019
Doplnenie bezpečnostného projektu na technický prostriedok z dôvodu využívania kryptovacieho softwaru zákon č. 215/2004 Z. z.: § 55, § 58, § 66,
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 11,
vyhláška č.  340/2004 Z. z.: §3, § 4
december 2019
Ako zaplatiť správne poplatky (bezpečnostná previerka podnikateľa  a certifikácia TP) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 55,
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 6, § 7
december 2019
Bezpečnostná previerka konateľa, platnosť osvedčenia konateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 45,
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2 
november 2019
Samostatné schválenie PŠOI do prevádzky ako súčasť  TP zákon č. 215/2004 Z. z.: § 66,
vyhláška č.  340/2004 Z. z.: § 3
september 2019
„... bezpečnostná previerka sa vzťahuje iba na konkrétnu fyzickú osobu alebo je možné ju rozšíriť na celú spoločnosť?...“ zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 10, § 15, § 16, § 43, § 44, § 45, § 46,
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2 
júl 2019
Vykonanie bezpečnostnej previerky predsedovi občianskeho združenia zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 16, § 17, § 21, § 32, § 43, § 44, § 45, § 46 jún 2019
Skončenie platnosti certifikátu na TP a vplyv na potvrdenie o PrB podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 45, § 46, § 50, § 52,
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 1,
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 8
november 2018
Oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v rámci utajovaného kontraktu zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 31, § 43, § 44,
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 6
august 2018
Povinnosti v súvislosti so zánikom poverenia bezpečnostného zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9, § 41, § 44,
vyhláška č. 453/2004 Z. z. : § 8, § 22
jún 2018
Zánik podnikateľa výmazom z obchodného registra zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9, § 41, § 44, § 45, § 52, § 55, § 60,
vyhláška č. 135/2016 Z. z.: § 2
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 6,
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2,
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 21
marec 2018
Rôzne spoločnosti (objekt, CHP...) v jednej budove, technické prostriedky - vzdialenosti NEV zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 53, § 55, § 56,
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 3
marec 2018