Šifrová ochrana informácií dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2021
Vec § Z
Vedúci rezortného šifrového orgánu zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 9, § 10, § 66, § 68, § 70
vyhláška č.  340/2004 Z. z.: § 6, § 7, § 9
vyhláška č.  135/2016 Z. z.: § 5
október 2019