Bezpečnosť technických prostriedkov dátum poslednej aktualizácie: 10.03.2020
Vec § Z
Zmena spôsobu autentifikácie v Projekte pre TP (autentifikácie pomocou čipovej karty) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 58,
vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 11
január 2020
Podmienky používania TP (rôzne CHP, doplnenie fontu písma) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 53, § 55,
vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 5, § 10, § 11
apríl 2019
BS a SIS z externej firmy zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 9,
vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 10, § 11, § 47
apríl 2019
Odtlačok pečiatky v žiadosti o vykonanie certifikácie technického prostriedku zákon č. 215/2004 Z. z.: § 56,
vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 7, § 8, § 11
marec 2019
Objasnenie pojmov bezpečnostný správca a bezpečnostný zamestnanec zákon č. 215/2004 Z. z.: § 9,
vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 10
október 2018
Použitie certifikovaných technických prostriedkov v rôznych chránených priestoroch zákon č. 215/2004 Z. z.: § 53, § 55,
vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 5,  § 11,
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 23
júl 2018
Povinnosti vyplývajúce pre správcov informačných systémov  jún 2018