Bezpečnosť technických prostriedkov dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2023
Vec § Z
Vplyv zmemy občianstva oprávnenej osoby na výkon BZ, BS, SIS júl 2022
Postup pri odkúpení certifikovaného technického prostriedku (nie certifikát typu) podnikateľom od iného podnikateľa  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, 55, § 56, § 58 september 2021
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 11
Použitie TP zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 38, § 39, § 55, § 78, § 79, § 80 august 2021
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 5, §10
Spôsob zničenia utajovaných informácií z hmotného nosiča stupňa utajenia Dôverné alebo Vyhradené zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 70 október 2021
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 13
Žiadosť o metodické usmernenie pri likvidácii technického prostriedku zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 9, § 70 júl 2021
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 23
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 10
Vplyv zmeny CHP v rámci objektu na možnosť použitia skartovačky a trezora, ktorým vypršala platnosť certifikátu; nutnosť vykonania NEV pri presťahovaní TP zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 53, § 54, § 70 jún 2021
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2, § 4, § 11
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 5, § 11
vyhláška č. 337/2004 Z. z.: § 5
Môže mať oprávnená osoba na stupeň utajenia Vyhradené prístup k technickému prostriedku schválenému na stupeň utajenia Dôverné? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 31, § 55                                                               vyhláška NBÚ č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 3 november 2020
Zmena spôsobu autentifikácie v Projekte pre TP (autentifikácie pomocou čipovej karty) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 58 január 2020
  vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 11  
Podmienky používania TP (rôzne CHP, doplnenie fontu písma) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 53, § 55 apríl 2019
vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 5, § 10, § 11
BS a SIS z externej firmy zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 9 apríl 2019
  vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 10, § 11, § 47  
Odtlačok pečiatky v žiadosti o vykonanie certifikácie technického prostriedku zákon č. 215/2004 Z. z.: § 56 marec 2019
vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 7, § 8, § 11
Objasnenie pojmov bezpečnostný správca a bezpečnostný zamestnanec zákon č. 215/2004 Z. z.: § 9 október 2018
  vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 10  
Použitie certifikovaných technických prostriedkov v rôznych chránených priestoroch zákon č. 215/2004 Z. z.: § 53, § 55 júl 2018
vyhláška č.  339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 5,  § 11
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 23
Povinnosti vyplývajúce pre správcov informačných systémov    jún 2018