Obmedzenie vstupu do objektu NBÚ

MG_3413

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu a prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 platí do odvolania zákaz vstupu návštev do objektu Národného bezpečnostného úradu.

Režim vstupu osôb do objektu úradu sa riadi pravidlami stanovenými vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021 z 5. februára 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhláška bola prijatá v súvislosti s uznesením vlády SR č. 77 z 5. februára 2021.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia